ریشه اصلی اغلب چالش‌های آتشباری تونل را می‌توان کمبود سطح آزاد برای رهاسازی شکست‌ دانست. در تونل‌ها تنها سطح آزاد همان سینه‌کار پیشروی است؛ از این رو در آتشباری تونل‌ها ابتدا باید با ایجاد یک برش (Cut) سطح آزاد دومی ایجاد کرد تا انفجار چال‌های پیشروی (Stoping) به درون این فضا هدایت شود.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

بر این اساس، طراحی الگوی آتشباری تونل از طراحی بخش برش آغاز می شود. از دیدگاه چالزنی، برش‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: الف- برش‌های با چال موازی (Parallel hole cuts) و ب- برش‌های با چال زاویه‌دار (Angled hole cuts)؛
نظریه‌های مختلفی برای طراحی الگوی آتشباری تونل ها در انواع برش ها وجود دارد که در شرایط مختلف مقایسه این روش ها و نتایج حاصل از آن ها می تواند دید مناسبی در طراح ایجاد کند.

نرم‌افزار Tunnel Blast Claculator بر اساس یک پژوهش دانشگاهی که در مقالات منبع نتایج آن ذکر شده است، امکان برآورد تعداد چال لازم، تعداد چال در واحد سطح، خرج ویژه، حفاری ویژه و عمق پیشروی در یک دور را بر اساس انواع نظریه‌های موجود در یک محیط کاربری ساده فراهم می‌کند.


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


منابع:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]تحلیل روند تغییرات و مقایسه پارامترهای اساسی برای روشهای مختلف طراحی الگوی آتشباری سینه‌کارهای تونلی
Khalili, S., Yavary, M., Ebrahimabadi, A.(2015), “Trend Analysis and Comparison of Basic Parameters for Tunnel Blast Design Models”, International Journal of Mining Science and Technology, Vol 25, 595-599.

دریافت ماشین حساب آتشباری تونل:
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]