سلام. دوستان کسی حل المسایل Fundamentals of Multiagent Systems by Jos´e M. Vidal رو داره ؟
اگر دارین لطفا به این ادرس میل کنید شدیدا بهش نیاز دارم
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]