سلام کسی چیزی درباره این الگوریتم اطلاعاتی یا کتابی داره که به من کمک کنه؟ ممنون میشم