سلام
کسی میدونه درس فیلتر وفقی چیه و چه مباحثی توش ارایه می شه ؟ اگه جزوه ی فارسی سراغ دارید ممنون می شوم