موتور های با سرعت بالا اغلب برای تراکتورها، کامیون ها، قایق های بادبانی، اتوبوس ها، ماشین ها، کمپرسور ها، ژنراتور ها و پمپ ها استفاده می شوند. موتور های
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
بزرگ برای کشتی های اقیانوس پیما استفاده می شوند. خروجی برق این موتور های عظیم نزدیک به 000/90 kW ، با دور موتور 60 تا 100 rpm است و به ارتفاع 15 متر می رسند.