بخشی از زمین‌آمار که به معرفی ابزارها و روش‌ها و نحوه‌ی کاربرد آن‌ها در سازماندهی و تفسیر داده‌ها می‌پردازد در اصطلاح زمین‌آماری کاربردی نامیده می‌شود. مراجع گوناگونی در این زمینه وجود دارد که یکی از مشهورترین آن‌ها کتاب "[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]" نوشته‌ی [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] چاپ ۱۹۹۰ است.

فرآیند تدریس این کتاب ارزشند از [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] آغاز و در زمان تدوین این دانآموز به ناگاه به ترجمه و تدریس کامل ارتقا یافت. دانآموز شماره‌ 33 نخستین ترجمه تخصصی در کشور است که به صورت متن دوزبانه همراه با فیلم تدریس محتویات منتشر می‌شود. در این دانآموز فصل ۲ کتاب مذکور مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته است. ترجمه فصل به صورت خط به خط در کنار متن اصلی صورت گرفته است تا مخاطب پیوسته با متن اصلی و کلیدواژه‌های آن در ارتباط باشد. فیلم آموزشی به نوعی یک جلسه کلاس دانشگاهی را تداعی می‌کند که موضوع آن تدریس زمین‌آمار بر اساس یک کتاب مرجع است.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]