[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ویژه‌برنامه 12 تیرماه روز صنعت و معدن کاری از رسانه اینترنتی
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] با اجرای سید علیرضا آشفته، مینا نوروزی، علی دوستی، سید ابوالفضل احمدنژاد و سکینه مظلومی.
تدوینگر و تهیه کننده علی دوستی.