احمد نجاتیان، معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری در گفت‌و‌گو با فارس با اعلام این مطلب افزود: ساعت ۸ شب در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان یاسوج پرستار مرد جوان طرحی به دستور پزشک مشغول انتقال بیمار از بخش ICU به بخش عادی بود که همراه بیمار با پرستار درگیر شد و با مشت به چشم چپ پرستار کوبید.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، وی گفت: در پی این حادثه چشم این پرستار به شدت آسیب دید و به سرعت در همان بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما متأسفانه عمل جراحی شبکیه چشم این پرستار موفقیت آمیز نبود و این پرستار چشم چپ خود را از دست داد و هنوز در این بیمارستان بستری است.
معاون سازمان نظام پرستاری افزود: بیماری که همراه وی نسبت به انتقال بیمار به بخش عادی معترض بود، بعداً به بخش منتقل شد و اکنون وضعیت وی عادی است و هیچ مشکلی ندارد اما ضارب که همراه این بیمار بود با حضور مأموران انتظامی دستگیر شد و با شکایت پرستار پرونده قضایی علیه وی نیز تشکیل شده است.
وی گفت: با وجود این پرستار جوان طرحی چشم چپ خود را از دست داده است و تا آخر عمر باید این مسئله را تحمل کند.
نجاتیان افزود: متأسفانه اکثر پرستاران به علت رفتارهای خشونت آمیز همراهان بیماران همواره در معرض خطر قرار دارند. آسیب می‌بینند و امنیت شغلی پایینی دارند.
وی افزود: بررسی‌های سازمان نظام پرستاری نشان می‌دهد ۸۴ درصد پرستاران در هر ۶ماه حداقل یکبار خشونت لفظی و ۳۰ درصد آنها حداقل یکبار خشونت فیزیکی را تجربه می‌کنند و متأسفانه قانونگذاران و مسئولان اجرایی بیمارستان‌ها اقدام موثری برای کاهش این خشونت‌ها نمی‌کنند و متأسفانه از این نمونه حوادث به طور مرتب در بیمارستان‌ها برای پرستاران تکرار می‌شود.
آمار خشونت شغلی علیه پرستاران قابل توجه است .
خشونت در محیط کار در سراسر دنیا وجود دارد و با ‏مواردی چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین نژادی و لفظی همراه است . و در بین کارکنان نیروهای شاغل در سیستم های بهداشتی درمانی بیشترین مواجهات خشونت بار را دارند .
توجه به خواسته‌ها و انتظارات فرهنگی مردم نه تنها در نظام سلامت کشور ایران بلکه در همه دنیا مطرح است ، اما تیغه تیز کاستی ها معمولا به سمت پرستاران است .
تکریم بیمار و حقوق بیمار، اطلاع رسانی مناسب به بیماران، مدیریت خطر، کاهش خشونت شغلی به خصوص علیه پرستاران و پزشکان که آمار آن قابل توجه است نیازمند توجه بسیار جدی است .