سلام بچه ها: من رشته مکانیک تبدیل انرژیه. برای سمینارم احتیاج به مطالبی در مورد خشک کنها و مخصوصا انواع خشک کنهای تحت خلا دارم . کسی هست کمکم کنه .