تونل موازی یا داخل لایه با باربری توسط نوار نقاله، کامیون و قطار استفاده می شود. این روش برای کانسارهای کم عمق دارای رخنمون افقی و یا پر شیب مورد استفاده قرار می گیرد.این روش دارای تولید و عمر زیاد می باشد.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


مقایسه روش های مختلف بازکردن


رمپ چاه شیبدار چاه قائم فاکتور مورد مقایسه
جدیدترین جدید قدیمی ترین قدمت
کم متوسط زیاد سرمایه
۱:۹ ۲۰ تا ۲۲ ۹۰ درجه شیب
۲۰۰ تا ۳۵۰متر ۲۰۰ تا ۳۵۰متر زیاد عمق
زیاد متوسط زیاد تولید
کم کم زیاد عمر
کامیون اسکیپ و قفس و نوار نقاله اسکیپ و قفس وسیله حمل و نقل
خیلی زیاد کم مصرف سیم بکسل
کم هزینه کم هزینه پرهزینه هزینه پیشروی
خیلی مشکل کمی مشکل نسبتاً آسان کنترل پیشروی
آسان و سریع آسان و سریع مشکل و وقت گیر نصب وسایل نگهداری

رمپ چاه شیبدار چاه قائم فاکتور مورد مقایسه
جدیدترین جدید قدیمی ترین قدمت
کم متوسط زیاد سرمایه
۱:۹ ۲۰ تا ۲۲ ۹۰ درجه شیب
۲۰۰ تا ۳۵۰ متر ۲۰۰ تا ۳۵۰متر زیاد عمق
زیاد متوسط زیاد تولید
کم کم زیاد عمر
کامیون اسکیپ و قفس و نوار نقاله اسکیپ و قفس وسیله حمل و نقل
خیلی زیاد کم مصرف سیم بکسل
کم هزینه کم هزینه پرهزینه هزینه پیشروی
خیلی مشکل کمی مشکل نسبتاً آسان کنترل پیشروی
آسان و سریع آسان و سریع مشکل و وقت گیر نصب وسایل نگهداری