۱- آماده سازی استخراج در روش چال عمیق:
پانل با یک تک طبقه به طول۶۱۰متر(۲۰۰۰ فوت)و عرض۵/۸متر(۲۸فوت)وارتفاع۳متر حفر می گردد(شکل ۳۶-۵).ارتفاع افزایش داده شده در ورودی،در مقایسه با طرح ورودی در جبهه کار دراز با دو پله می باشد.این ابعاد نسبتاً بزرگ برای ورودی،به منظور جا دادن لوازم حفاری در حین پس روی می باشد.(لوازم حفاری شامل چکش های کوهبری،مته هاوامثالهم می باشد).برای ایجاد (فلوم[flume])یا مجرا در طبقه فرعی با شیب ۵درجه تأسیس می گردد.از ورودی دو استفاده می شود به صورتی که با قفس بندی طولی از وسط به دو قسمت مجزا تقسیم می شود.یک طرف ورودی از وسط(چوب بندی شده)برای ورود هوای تازه و سمت دیگر آن برای برگشت هوای آلوده می باشد.بایستی دقت کرد که چوب بندی

با دیوار مصنوعی بین ورودی به طور دقیق و بدون درز باشد تا هوای تمیز در قسمت ورودی با هوای کثیف در قسمت خروجی با هم مخلوط نشود.دیواره چوب بندی معمولاً با مواد اسپری فلزی آب بندی می شود.مزیت دیگر دو قسمتی کردن ورودی،ایجاد راه فرار از این طریق می باشد، به طوری که در قسمت برگشتی(خروجی هوا)موقع انفجار با عدم محدودیت در ورودی،کارکنان در قسمت سینه کار محبوس نخواهند شد.

یک دستگاه ماشین استخراج پیوسته مونتاژ روی دستگاه سقف پیچ کن کنار برای حفر ورودی به کار گرفته می شود که به طور مرحله ای کار می کند ماشین مزبور با حرکت به جلو زغال سنگ سمت چپ ورودی را می کند و از سمت راست بارگیری می کند و در حین برگشت با تماس تیغه رنده در سمت راست، زغال سنگ جبهه کار را به صورت پس روی می برد. به این دلیل روش یاد شده شیوه ای مرحله ای تلقی شده است. حمل زغال سنگ استخراج شده توسط زغالبرهای پیوسته در روش چال عمیق به وسیله نقاله تعلیقی یا مادولار صورت می گیرد و این محصول به وسیله این تسمه به فیدبریکر[Feed Breaker](تغذیه کن به سنگ شکن) انتقال پیدا می کند.

بعد از فیدر زغال سنگ دانه بندی شده سپس با آب مخلوط شده و به صورت دوغابی(انتقال هیدرولیکی) به بیرون از معدن ارسال می شود،برای تکمیل پروژه تهویه درانتهای محفظۀ استخراج یک دریچه خروج هوا تعبیه می شود.


۲- عمل پس روی(ریتریت)در سبک لانگ – هل:
در حین استخراج پس روی،جک ها در طبقه فرعی به صورت فرعی استقرار پیدا می کنندوزغال سنگ باقیمانده در بالای ورودی در پله ۶متری استخراج می شود.روش استخراج در این کارگاه به سبک حفاری آتشباری در چال های عمیق(بانگ هل)انجام می شود،شکل(۵-۳۹).

طول تمام چال های عمیق نباید از۱۸متر(۶۰فوت) تجاوز کند،این اندازه برای لایه با ضخامت۶ متر و ۴۵درجه شیب مناسب می باشد.وقتی عمق چال ها زیر ۱۸متر حفظ شود،کنترل حفاری و نسبت نفوذ قابل قبول در حفاری مطلوب تر صورت می گیرد.سبک حفر چال ها به صورت الگوی رینگی (بادبزنی پ) می باشد (درمورد چال رینگی یا پروانه ای مطالبی قبلاً ارائه شد.چال های رینگ معمولاً بافواصل ۲/۱متر(ازمرکزیک چال تا مرکزچال مجاور۲/۱متریا ۴فوت)وقطرسرمته حفاری۵/۴۴میلیمتر(۷۵/۱اینچ)میباشد


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
شکل(۵- ۳۹ )-نمایش عملیات استخراج در سبک چال عمیق


3– ایمنی،بهداشت وبازدهی در روش چال عمیق:
نگهداری در طبقات فرعی به وسیله پیچ سنگ پلاک ها و قفس بندی صورت می گیرد،برای نگهداری محکم تر در سقف زغال سنگ بخصوص در خلال آتشباری به طور پس روی،دسته های حفاظ منقبض شونده در سقف زغال سنگ بخصوص در خلال آتشباری به طور پس روی، دسته های حفاظ شونده در سمت ورودی قفس بندی شده تهویه قرار می گیرد.این عمل ستون گذاری مصنوعی با پیش روی طبقه فرعی همچنان ادامه پیدا می کند.

بین هر یک جفت قفس(چوب بندی کریب)۲۴عدد از پایه های هیدرولیکی هر یک به فاصله یک متر نصب می شود.نظیر روش های تهویه در سبک های قبل یک عدد بادبزن فرعی به وسیله لوله های خرطومی هوا را می مکد.از پرده های جهت دهنده یا مسدود کننده مسیر هوا در صورت نیاز نیز استفاده خواهد شد. از نظر بازیابی مقدار نسبتاً بالاتر از سبک های قبل است.

اگر در هر کارگاه ۷ نفر کارگر در ۴سینه کار استخراج نمایند،در مرحله پس روی و بازیابی در سبک چال عمیق به حدود ۷درصد می رسد. حفر ۵ردیف قوس پروانه ای در سقف داخل هر ورودی ،کار آتشباری با مواد منفجرۀ سبک و مجاز برای زغال سنگ صورت می گیرد.

درشکل(۵-۴۰)پدیده حفاری و آتشباری برای سبک مورد بحث نشان داده شده است.پس از انتقال زغال سنگ ریزشی به نوار بارکن[Belt Jeeder] در پله های بعدی عمل سقوط قوس سقف طبقه مانند روش بالا صورت گرفته و عملیات حفاری و آتشباری و انتقال به همین ترتیب ادامه می یابد


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
شکل(۵-۴۰)عملیات پس روی در جبهه کار به سبک چال عمیق در رگه ضخیم(روش د)


۴- بهداشت،ایمنی وبازدهی در روش(د)برای استخراج لایه­های ضخیم:
در هر دو ورودی(درکمرپایین وکمربالا)نگهداری سقف کراسکات ها توسط ستون های فلزی منقبض شونده که در قسمت بالا کمانی است انجام می گیرد.این ستون ها یا پایه های فلزی بسته به محل و شرایط وزن و فشار انتخاب می شوند. طرح معمولی تهویه به وسیله بادبزن ها(از نوع تشریح شده در سبک های قبل)مورد استفاده قرار می گیرد.از نظر بازیابی،به دلیل حجم بیشتر عملیات در طبقات مقدار فوق العاده چشم گیرتری را به دست می دهد.اگر در هر قسمت پیشروی ۷معدنچی و ۶معدنچی در مرحله پس روی فعالانه کار کنند، استخراج به بازیابی ۷۰درصد خواهد رسید.به هر ترتیب تجربیات استخراج در لایه های مختلف زغال سنگ نشان می دهد که روش های استخراج در لایه های ضخیم از حیث اقتصادی،ایمنی و بهداشت رقابت بهتری را نسبت به لایه های با ضخامت متوسط نشان می دهد.خطر انفجار گاز گریزو آن در کارگاه های کوچک بیشتر و نیز تولید به مراتب کمتر است،اما این ضعف ها در لایه های ضخیم و کارگاه های بزرگ برطرف می گردد.