سلام
برای درس مهندسی نرم افزار پیشرفته، باید صف و پشته رو با شبکه پتری مدلسازی کنیم
اگه ممکنه راهنماییم کنید

ممنون