صفحه 1 از 2 12 آخرينآخرين
نمايش نتايج 1 تا 10 از 13

تاپیک: زمين شناسي و پيدايش زمين

 1. #1
  تازه وارد آواتار مهندس حسام سامی
  رشته
  سایر رشته های مهندسی
  تاريخ عضويت
  2008/11
  امتیاز
  15
  پست ها
  4

  Google زمين شناسي و پيدايش زمين

  موضوع: زمين شناسي و پيدايش زمين
  محورهاي بحث:
  - تعريف زمين شناسي
  - راهنماي مطالعه
  - هدفهاي كلي و رفتاري
  - كاتاستروفيسم
  - نظريات پيدايش و تغييرات زمين شناسي
  - كاتاستروفيسم
  - يكنواختي
  - واقع گرايي
  - پيدايش منظومه شمسي و نظريه هاي علمي و مطرح
  - كانت
  - لاپلاس
  - كاتاستروفيسم
  - هواكره- آب كره- سنگ كره و خصوصيات آنها
  - سنگهاي رسوبي
  - شواهد موجود در سنگها
  - فسيلها
  - تركهاي گلي
  - آثار موجودات
  - ناپيوستگيها
  - گسلها
  - پيشروي و پسروي دريا
  - هياتوس
  خلاصه
  زمين شناسي تاريخي بيان گذشته زمين (پيدايش زمين و حيات، بوجود آمدن آب و هوا، انقراض انواع مختلف موجودات زنده و ...) با استفاده از شواهد موجود در سنگها مي باشد.
  در مورد پيدايش و تغييرات زمين سه نظريه
  الف) كاتاستروفيسم: پيدايش و انقراض جانداران ناشي از يكسري رخدادهاي ناگهاني است.
  ب) يكنواختي: زمان حال كليد ادوار گذشته است.
  ج) واقع گرايي: قوانين بنيادي طبيعت با زمان تغيير نمي كند ولي سرعت، شدت و موقعيت تغييرات متفاوت مي شود.
  هوا كره: مجموعه تركيبات شيميايي زمين از آغاز پيدايش تاكنون ثابت بوده ولي نسبت عناصر تركيبي آن در گذشته و حال متفاوت است و اكسيژن آزاد امروزه ثانويه است.
  آب كره: آب در ابتدا به شكل بخار اطراف كره زمين را احاطه كرده بود و با پايين آمدن درجه حرارت به مايع تبديل شد و به صورت باران در آمد. با جاري شدن اب باران اقيانوسها بوجود آمد.
  سنگ كره: قديمي ترين سنگهاي پوسته كره زمين (آذرين) در اثر سرد شدن مواد مذاب بوجود آمد. مناطق بيرون مانده از آب تحت تأثير هوا زدگي و فرسايش توسط باد به محيطهاي رسوبي منتقل شد و اولين لايه هاي رسوبي بوجود آمد.
  * ساليابي زمين شناسي و رده بندي موجودات زنده :
  محورهاي بحث:
  - ساليابي زمين شناسي
  - مطلق
  - نسبي
  - اصل روي هم قرار گرفتن لايه ها
  - اصل افقي بودن اوليه لايه ها
  - اصل تطابق
  - دورانهاي زمين شناسي و تقسيم بندي آنها
  - ايون پركامبرين
  - ايون فانئروزوئيك
  - واحدهاي سنگي
  - واحدهاي زماني زمين شناسي (ايون، دوران، دوره، دور)
  - اصول رده بندي موجودات زنده
  - تك سلوليها و پر سلوليها
  - بي مهرگان
  - اسفنجها
  خلاصه
  ساليابي زمين شناسي به دو طريق مطلق (وقوع رخداد با ذكر عدد) و نسبي (تعيين تقدم يا تأخر يك پديده نسبت به پديده ديگر) مي باشد. تعيين سن نسبي كابرد بيشتري دارد.
  تاريخ گذشته زمين را به بخشهاي مختلفي تقسيم مي كنند و به طور كلي پيدايش كره زمين در ۲ ايون صورت گرفته:
  ۱- ايون پركامبرين كه مشتمل بر ۲ بخش است:
  الف) پروتروزوئيك (آثار حياتي اوليه) بخش فوقاني
  ب) آركئوزوئيك (فاقد آثار حياتي) بخش زيرين
  ۲- ايون فانئروزوئيك به معناي پيدا زيستي كه مشتمل بر دورانهاي :
  الف) پالئوزوئيك(ديرينه زيستي): كامبرين، اردوسين، سيلورين، دونين، كربونيفروپرمين.
  ب) نروزوئيك (ميانه زيستي): ترياس، ژوراسيك و كرتاسه
  ج) سنوزوئيك (نوزيستي): ترسيروكواترنر.
  به منظور رده بندي موجودات زنده از يكسري فاكتورها مثل فرم ساختمان بدني استفاده مي شود. به طور كلي موجودات زنده و فسيلها را به چند دسته تقسيم مي كنند:
  الف) تك سلوليها كه مهمترين گروه آنها راديولاريا يا شعاعيان، فرامينيفرها و كوكوليتها هستند.
  ب) پرسلوليها كه در محيطهاي آبي و خشكي زندگي مي كنند و به گروه بي مهرگان و مهره داران تقسيم مي شوند.
  در آبهاي آرام دور از ساحل دوره سيلورين، گراپتوليتها تنها فسيلها مي باشند. موجودات نواحي ساحلي آبهاي كم عمق، تريلوبيتها، براكيوپودا، مرجانها، خارپوستان، نرم تنان و بند پايان هستند.
  پديده هاي مهم اين دوره پيدايش مهره داران براي اولين بار است، از قبيل آگناتاها و پلاكودرمها. با سيلورين پلئوزوئيك تحتاني به پايان مي رسد و پالئوزوئيك فوقاني با دوره دونين شروع مي شود. ماسه سنگهاي رنگين و بسيار كم فسيل، دوره پرتكاپو از نظر حركات كوهزايي، تكامل موجودات و تسخير خشكي توسط گياهان و جانوران، مهمترين پديدها هاي اين دوره هستند. جانداران اين دوره گياهان آوند دار در خشكيها، نهاتردان آوندي كه انشعابات شاخه اي ۷ شكل داشتند و آمدن مهره داران از آب به خشكي است.
  دوره كربونيفر، كوههاي هرسي نين در اروپا و كوههاي آپالاش در امريكا بوجود آمد. قسمت اعظم معادن زغال سنگ اروپا مربوط به اين زمان است. گياهان گسترش چشمگيري داشتند و مهمترين آنها سيژيلر، لپيدودندرن، كالاميت، كردائيت و سرخسها هستند.
  * زمين شناسي به بيان تاريخي :
  زمين شناسي تاريخي بيان گذشته زمين (پيدايش زمين و حيات، بوجود آمدن آب و هوا، انقراض انواع مختلف موجودات زنده و ...) با استفاده از شواهد موجود در سنگها مي باشد.
  در مورد پيدايش و تغييرات زمين سه نظريه
  الف) كاتاستروفيسم: پيدايش و انقراض جانداران ناشي از يكسري رخدادهاي ناگهاني است.
  ب) يكنواختي: زمان حال كليد ادوار گذشته است.
  ج) واقع گرايي: قوانين بنيادي طبيعت با زمان تغيير نمي كند ولي سرعت، شدت و موقعيت تغييرات متفاوت مي شود.
  هوا كره: مجموعه تركيبات شيميايي زمين از آغاز پيدايش تاكنون ثابت بوده ولي نسبت عناصر تركيبي آن در گذشته و حال متفاوت است و اكسيژن آزاد امروزه ثانويه است.
  آب كره: آب در ابتدا به شكل بخار اطراف كره زمين را احاطه كرده بود و با پايين آمدن درجه حرارت به مايع تبديل شد و به صورت باران در آمد. با جاري شدن اب باران اقيانوسها بوجود آمد.
  سنگ كره: قديمي ترين سنگهاي پوسته كره زمين (آذرين) در اثر سرد شدن مواد مذاب بوجود آمد. مناطق بيرون مانده از آب تحت تأثير هوا زدگي و فرسايش توسط باد به محيطهاي رسوبي منتقل شد و اولين لايه هاي رسوبي بوجود آمد.
  * سازمان زمين سناسي آمريکا :
  سازمان زمين شناسي آمريكا در روز چهارشنبه هجدهم مه خبر از انتشار وب سايتي داد كه احتمال زمين لرزه در ايالت لرزه خيز كاليفرنيا طي 24 ساعت آينده را بر روي نقشه در اختيار عموم قرار مي دهد. اين نقشه بطور ساعتي و بر اساس اطلاعات دريافتي از شبكه هاي لرزه نگاري به روز مي شود. دانشمندان "خدمات لرزه شناسي سوئيس " (Swiss Seismological Service) و "سيستم لرزه اي پيشرفته ملي" (Advanced NationalSeismic System) آمريكا به طور مشترك اين كار را براي كمي كردن احتمال رو به افزايش خطر زمين لرزه در كاليفرنيا انجام مي دهند. در اين سيستم احتمال زمين لرزه بزرگتر از 6 در مقياس مركالي در بيست و چهار ساعت آينده به صورت ساعتي محاسبه و ارايه مي شود. (زمين لرزه با بزرگاي 6 زمين لرزه اي است كه اشياء را جابجا مي كند و به عنوان مثال اشياء موجود در قفسه ها را به پايين مي اندازد.) اين سيستم كليه زلزله هاي بزرگ و كوچك كه توسط مراكز لرزه نگاري موجود در كاليفرنيا ثبت مي شوند را در نظر گرفته و سپس براي هر كدام از آنها احتمال آنكه پس از آن زلزله اي بزرگ با شدت تخريبي مشابه و يا بزرگتر رخ دهد را با استفاده از پس لرزه ها (aftershocks) و زلزله هاي گذشته محاسبه مي كند. مهندسان لرزه شناسي از دهه هاي قبل مي دانستند كه وقوع يك زمين لرزه وقوع زمين لرزه بعدي را محتمل تر مي كند. احتمال اينكه زمين لرزه اي منجر به زمين لرزه ديگر شود قابل كمي كردن است و چنين احتمالي به اندازه، فاصله و زمان رويداد زمين لرزه اوليه دارد. از اين روش در طول 15 سال گذشته براي تعيين پس لرزه هاي احتمالي بعد از يك زمين لرزه بزرگ استفاده شده است. به گفته دكتر لوسي جونز (دانشمند مسئول برنامه خطرات زلزله در كاليفرنياي جنوبي) اين نقشه جديد در حقيقت برآيندي از مجموعه دانش موجود درباره زلزله در كاليفرنيا است، زيرا مجموعه دانش ما در باره گسلها، زمين شناسي ايالت و نرخهاي مورد انتظار پس لرزه ها را در كنار هم قرار مي دهد. پيش بيني احتمال بر اساس فعاليت گسلهاي شناخته شده و همچنين زمين لرزه هاي قبلي صورت مي گيرد. تفاوت اين كار با كارهاي قبلي در آن است كه در آنها اين كار معمولا براي 50 سال آينده صورت مي گيرد ولي اين سيستم آن را براي بيست و چهار ساعت آينده ارايه مي دهد. محاسبات اين سيستم بر اساس پس لرزه هاي شناسايي شده صورت مي گيرد. دانشمندان بر اين باورند كه قوانيني كه بر رفتار پس لرزه ها حاكم است در مورد پس لرزه هاي بزرگ تر از لرزه اصلي نيز حاكم است. به گفته دكتر جونز نتايج اين محاسبات از نظر آماري با كاتالوگ زمين لرزه هاي كاليفرنيا از سال 1988 تا 2002 مورد ارزيابي قرار گرفته است. آزمايشهاي انجام شده بر روي نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه اين نقشه ها نتايج بهتري در مقايسه با نقشه هاي بلند مدت خطر زمين لرزه در كاليفرنيا دارند. اين محصول توسط شوراي ارزيابي پيش بيني زلزله كاليفرنيا (California Earthquake Prediction Evaluation Council) از نظر علمي و به عنوان دست آوردي جديد در محاسبه احتمال پس لرزه ها مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته است. هدف از اين نقشه پيش بيني زلزله هاي آتي نيست، هر چند بر اساس زلزله هاي قبلي يك نوع افزايش در احتمال وقوع زلزله در بيش از نيمي از زلزله هاي بزرگ در كاليفرنيا مشاهده شده است.اين نقشه ها هر يك ساعت به روز شده و در سايت [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] در اختيار عموم قرار دارد. مهمترين نوآوري هايي كه در اين نقشه وجود دارد اين است كه اين نقشه اولا توزيع فضايي (مكاني) پس لرزه ها را ارايه مي كند كه درك آن براي مردم عادي بسيار آسانتر است. ثانيا، نوسانات احتمالي را بسته به زمان و مكان نشان مي دهد كه هم براي لرزه شناسان و هم براي مهندسان سازه و هم براي مردم عادي مي تواند جالب باشد. لرزه شناسان از هم اكنون مي توانند از اين نقشه ها براي پيش بيني دقيقتر زلزله استفاده نمايند. مهمترين استفاده اي كه در حال حاضر مي توان از اين نقشه كرد استفاده هاي آموزشي و پژوهشي است. مشاهده نوسانات احتمال وقوع زمين لرزه هاي بزرگ به ما در فهم ماهيت خوشه اي و الگوي تغيير آنها در طول زمان كمك مي كند. همانطور كه انتظار مي رود در اغلب موارد احتمالها بسيار كوچك هستند. در مجموع احتمال زلزله اي به بزرگاي ذكر شده در بيشتر نقاط كاليفرنيا بين 1 به 10000 و 1 به 100000 است. اين در حالي است كه به عنوان مثال احتمال اينكه يك فرد آمريكايي دچار يك سانحه رانندگي بشود نزديك به 1 به 2500 است كه بسيار بيشتر از خطر زمين لرزه حتي در كاليفرنيا است. بنابرين افراد لازم نيست نسبت به زياد شدن اندك احتمال وقوع زلزله نگران شده و برنامه هايشان را تغيير دهند. براي مردم عادي اين نقشه بيشترين فايده را زماني خواهد داشت كه يك زلزله با بزرگاي 6 رخ داده باشد و افراد بخواهند بدانند زلزله هاي بعدي ممكن با چه احتمالي و در كدام نواحي رخ خواهند داد. استفاده از اين روش براي ساير نقاط جهان هم در صورت وجود شبكه لرزه نگاري قابل اعتماد به روز و انجام تحقيقات كافي براي تعيين نرخ متوسط پس لرزه ها امكان پذير خواهد بود. اگر چه اين سيستم از اين هفته در معرض استفاده عموم قرار گرفته ولي در عمل از پانزدهم سپتامبر 2004 شروع به تهيه اين نقشه هاي روزانه نموده و علاقمندان مي توانند آنها را در وب سايت ياد شده ملاحظه نمايند

  منابع: سايت بي بي سي و سازمان زمين شناسي آمريكا .


  << تحقيق و گردآوری : مهندس حسام >>
  نويسنـده - محقـق - پـژوهشگر و کارشنـاس آزاد
  امـور
  فرهنگـی - اجتماعـی - اقتصـادی - سيـاسی
  مهنـدس حسـام سـامـی
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 2. تشكر از اين پست


 3. #2
  مدیر بازنشسته آواتار solar flare
  رشته
  علوم زمین
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2008/5
  محل سكونت
  تبریز
  امتیاز
  3384
  پست ها
  2,648

  Pdf

  سلام مهندس سامي
  فكر ميكنم غير از ما من تنها كسي هستم تو باشگاه كه زمين شناسي ميخونم
  اگه اجازه بديد من هم مطالبي در اين بخش بذارم
  ممنون از ايده خوبتون
  موفق باشيد
  پسرم تموم دنیای من

 4. #3
  تازه وارد
  رشته
  غیر مهندسی
  تاريخ عضويت
  2008/11
  محل سكونت
  gorgan
  امتیاز
  12
  پست ها
  1

  پيش فرض

  سلام ساناز هستم کاملا" اتفاقی این سایت دیدم و الان عضو شدم.دانشجوی ارشد زمین گرایش رسوب هستم.امیدوارم دوست و همکار خوبی باشم.

 5. تشكرها از اين پست


 6. #4
  عضو فعال آواتار aminson
  رشته
  سایر رشته های مهندسی
  تاريخ عضويت
  2009/1
  محل سكونت
  تهران
  امتیاز
  246
  پست ها
  138

  Fileupload

  دمت گرم آقاي مهندس خيلي مطلب خوبي بود

  خيلي به دردمون خورد .
  چه مهمانان بي دردسري هستند مردگان
  نه به دستي ظرفي را چرك مي كنند
  نه به حرفي دلي را آلوده !
  تنها به شمعي قانعند
  و اندكي سكوت (پناهي)
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 7. #5

  Question

  سلام.شما میتونید کمکم کنید؟
  من دفترچه سوالات ارشد زمین شناسی دولتی88 رو می خوام.چی کار باید کنم؟
  سازمان سنجش کلیداشو گذاشته اما سوالات رو نه.

 8. #6
  تازه وارد آواتار razemahab
  رشته
  سایر رشته های مهندسی
  تاريخ عضويت
  2008/7
  امتیاز
  13
  پست ها
  2

  پيش فرض

  سلام آقای مهندس.من هم دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش اقتصادی هستم.مرسی

 9. #7
  تازه وارد
  رشته
  سایر رشته های مهندسی
  مقطع
  دانشجوی لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/2
  محل سكونت
  Isfahan
  امتیاز
  10
  پست ها
  4

  پيش فرض

  سلام دوستان زمین شناس خوبم
  من ترم 6 زمین شناسی کاربردیم
  تا حالا نمیدونستم زمین اینهمه طرفدار داره
  خیلی خوشحال می شم جزعی از خونواده ی کوچیک اما صمیمیتون باشم
  من تازه واردم
  Nazgol

 10. #8
  عضو فعال آواتار mohammadtaks
  رشته
  مهندسی عمران
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/3
  محل سكونت
  tehran
  امتیاز
  155
  پست ها
  139

  پيش فرض سلام به همه دوستان زمین شناس

  سلام به همه دوستان زمین شناس

  سال نو بر همه ی شما دوستان مبارک

  در این سال جدید حاصل چند سال مطالعه (شامل مقالات و ..... ) در وبلاگ زیر گذاشتم تا استفاده کنید

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  قربانی تبعیض بودن تا به کی ؟؟

  وبلاگ من :
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 11. #9
  تازه وارد آواتار sahar03
  رشته
  مهندسی نفت
  تاريخ عضويت
  2010/2
  امتیاز
  12
  پست ها
  11

  Yinyang

  سلام من مهندسی نفت می خونم و زمین شناسی عمومی دارم. آیا کسی هست که تو این دو سه روزه یه مقاله انگلیسی و ترجمه اش رو در اختیار من بذاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  در موردpaleontology
  ويرايش شده توسط sahar03 در 2010/4/04 در ساعت 06:19 PM

 12. #10
  عضو آواتار rezajavaher
  رشته
  سایر رشته های مهندسی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/9
  محل سكونت
  ایران
  امتیاز
  40
  پست ها
  63

  پيش فرض

  سلام دوستان منم زمین شناسی کارشناسی ارشد مهندسی میخونم وخوشحالم که درجمع شما هستم
  شبامون آخه که چه تاریک وچه سرده
  دلامون جای غمه لونه درده
  توربی من من دور از تو گذاشتن
  چی بگم با منو تو دنیا چه کرده

صفحه 1 از 2 12 آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

 1. تغییر تالار زمین شناسی به علوم زمین
  توسط solar flare در تالار علوم زمین
  پاسخ ها: 4
  آخرین ارسال: 2012/5/19, 10:32 PM
 2. تغییر اسم تالار زمین شناسی به علوم زمین
  توسط solar flare در تالار علوم زمین
  پاسخ ها: 17
  آخرین ارسال: 2012/5/19, 09:41 PM
 3. اساسنامه سازمان زمين شناسی کشور
  توسط morteza_420 در تالار مهندسی معدن
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2007/9/05, 10:36 AM
 4. گالری تصاویر زمین شناسی
  توسط moda در تالار مهندسی معدن
  پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2007/6/10, 04:12 PM

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •