رضا داوری اردکانی (زاده ۱۳۱۲ در اردکان) فلسفه‌دان رئیس فرهنگستان علوم ایران و از چهره‌های شاخص در عرصهٔ گستردهٔ فکر و اندیشه فلسفی به شمار می‌آید. داوری از شاگردان احمد فردید بوده و تلاش بسیاری در رفع اتهاماتی


آثار

از جمله تألیفات و آثار او موارد زیر را می‌شود ذکر کرد:

 • فلسفه در روزگار فروبستگی
 • سیاست، تاریخ، تفکر
 • علم و سیاستهای آموزشی - پژوهشی
 • درباره علم (ویراست دوم)
 • درباره غرب (ویراست دوم)
 • فلسفه در دام ایدئولوژی(چاپ دوم فلسفه در بحران)
 • فلسفه، سیاست و خشونت
 • ما و راه دشوار تجدد
 • سنت و تجدد
 • فلسفه کارل پوپر (تجدید چاپ)
 • فلسفه معاصر ایران
 • فلسفه و انسان معاصر
 • فلسفه تطبیقی
 • فارابی، فیلسوف فرهنگ
 • درباره علم
 • اندیشه و تمدن غربی
 • سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر
 • درباره غرب]
 • تفکر پست مدرن
 • فرهنگ، خرد و آزادی
 • فلسفه در قرن بیستم، ژان لاکوست (ترجمه)
 • دفاع از فلسفه
 • ناسیونالیسم و انقلاب
 • ناسیونالیسم و حاکمیت ملی
 • فلسفه چیست؟
 • وضع کنونی تفکر در ایران
 • اوتوپی و عصر تجدد
 • فارابی مؤسس فلسفه اسلامی
 • مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی
 • مبانی نظری تمدن غربی
 • فلسفه مدنی فارابی
 • شاعران در زمانه عسرت
 • چند نامه به دوست آلمانی، آلبرکامو (ترجمه)

افتخارات


 1. عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران( از بدو تاسیس تاکنون)
 2. استاد نمونه کشور(76-1375)
 3. استاد ممتاز دانشگاه تهران
 4. برگزیده به عنوان چهره ماندگار(1381)
 5. کسب نشان درجه یک دانش (از ریاست جمهوری)(1384)
 6. کسب عنوان فارابی­شناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژة فارابی در نخستین جشنواره بین­المللی فارابی، (از ریاست جمهوری)، (1386)
 7. برگزیدة بخش حوزه و دانشگاه در جشنوارة ملی نوآوری و شکوفایی برای طرح«تاریخ فلسفة اسلامی» و دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری(1387)