غلامحسین آهنی (۱۳۰۶اصفهان - ۱۳۸۰تهران) فلسفه‌دان و ادیب ایرانی است.
آهنی در سال ۱۳۰۶ در اصفهان به دنیا آمد. کار خود را با معلمی در دبیرستان سعدی اصفهان شروع کرد و از معلمان نامدار آن زمان شد. وی پس از چندی همکاری خود را با دانشگاه اصفهان و تدریس در گروه فلسفه این دانشگاه آغاز کرد
استاد غلامحسین آهنی یک از کوشاترین استادان فلسفه اسلامی در دو دهه گذشته بود. وی در سال ۱۳۸۰ در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.


آثار  • المشاعر ملاصدرا چاپ دانشگاه اصفهان (ترجمه و توضیح غلامحسین آهنی)
  • عرشیه ملاصدرا (ترجمه و توضیح غلامحسین آهنی)
  • فصوص فارابی (ترجمه و توضیح غلامحسین آهنی)
  • الادب الوجی‍ز لل‍ولد الص‍غی‍ر ابن مقفع ترجمه خواجه نصیر طوسی (تصحیح و اهتمام غلامحسین آهنی)
  • کل‍یات فل‍سف‍ه اسلامی (اثر غلامحسین آهنی)
  • اسرار آیات بعث و عود ارواح و اجساد (اثر غلامحسین آهنی)
  • مع‍انی بی‍ان (اثر غلامحسین آهنی)
  • نق‍د مع‍انی در صن‍عت نظم و نث‍ر فارسی (اثر غلامحسین آهنی)