*گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، در 27 اوت سال 1770 در اشتوتگارت دیده به جهان گشود .
*خاندان او نسل اندر نسل کارمندان دولت بودند و پدرش در اداره مالیات وورتمبرگ کار میکرد .
*هگل به جهت محیطی که در آن پرورش یافته بود به لهجه غلیظ سوابیایی حرف میزد
*هگل تا پایان عمر بر این استوار ماند که تواضع یکی از فضیلت های اساسی تربیت راستین است
*هگل کودکی مریض احوال بود و پیش از آنکه به دوران بزرگسالی عمر خود قدم بگذارد ، در چند نوبت به بیماری های خطرناکی مبتلا شد.
*هگل در 6 سالگی بیماری آبله گرفت بطوریکه نزدیک بود جان خود را از دست بدهد و از آن پس بطور ناخوشایند آبله رو باقی ماند .
*هگل در 18 سالگی در مدرسه الهیات دانشگاه توبینگن نام نویسی کرد و اولین بار که هگل از دل و جان دلبسته فلسفه شد زمانی بود که قدم به این دانشگاه گذاشت .
*در دانشگاه به مطالعه یزدان شناسی میپردازد و در انجا با هولدرین و شلینگ آشنا میشود .
*هگل سراپا به فرهنگ یونان و فلسفه جدید کانت علاقمند شد .
*هگل در سال 1793 دانشگاه را ترک کرد .
* او تصمیم نداشت به دستگاه دینی مسیحیت بپیوندد . چیزی که او میخواست یک سمت دانشگاهی . تدریس در دانشگاه بود.
* اما با کمال شگفتی ، تنها موفق شد مدرکی با درجه متوسط بگیرد .
* حقیقت این است که مطالعات هگل در زمینه فلسفه و موضوعات دیگر ، تقریبا به طور کامل خارج از درس بود . چیزی که مشخصه بسیاری از ذهن های درخشان و بی شمار آدم های متوسط احوال است . او مشتاق بود که این مطالعات دمدمی و نامنظم را دنبال کند .
* بعد از فارغ التحصیلی به شهر برن در سوئس میرود تا بعنوان معلم سرخانه مشغول به کار شود .
* در سال 1796 هولدرین برای او در فرانکفورت شغل معلمی سرخانه را دست و پا کرد .
* مرگ پدر هگل ، در سال 1799 او را با درآمد شخصی اندکی به جا گذاشت .
* در سال 1801 به کمک شلینگ به مقام مدرس آزاد ( دانشیار ) دانشگاه ینا منصوب شد .
* در سال 1806 هگل در همان هنگام که ناپلئون در جنگ ینا پیروز شد ، نگارش پدیدار شناسی روح را به انجام رساند.
* یک سال بعد سردبیر روزنامه بامبورگر سایتونگ و یکسال بعد . مدیر دبیرستانی در نورنبرگ می شود
* در سال 1811 با ماری توشر ازدواج کرد .
* ودر سال 1812 بخش نخست علم منطق را منتشر کرد . این کتاب 4 سال بعد تکمیل شد .
* در سال 1817 دانشنامه علوم فلسفی در کلیات را منتشر کرد.
* سال بعد استاد فلسفه دانشگاه برلین شد .
* در سال 1821 فلسفه حق را منتشر کرد .
* در سال 1830 از شورش هایی که در برلین روی میداد به شدت آشفته خاطر گشت . در همان سال به سمت مدیریت دانشگاه برلین منصوب شد .
* و سرانجام در14 نوامبر سال 1831 به سبب بیماری وبا در شهر برلین جان باخت