پتروشیمی مبین
دفتر مرکزی : استان بوشهر - عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آدرس محل کارخانه/انبار: استان بوشهر- عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تلفن : (077272)62581
نمابر: 33130449
وب سایت:
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
پست الکترونیکی: [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]