نقل قول نوشته اصلي بوسيله نازنین فاطیما نمايش پست
دریاچه چیتگر
طرقبه یا شاندیز
شاندیز
رمان خوشه های خشم یا خشم و هیاهو