زیاد داریم از این معلم ها و اساتید. مخصوصا اون هایی که در دوران دانش آموزی و دانشجوییشون باهاشون بدرفتاری شده و الان دارن انتقام میگیرن