بله منم همین مشگل رو دارم لطفا جواب بدین فقط آرایه L8 رو میشه استفاده کرد واسه بقیش باید چیکار گنیم>؟