تصاویر ماهواره ای از آتش لجام گسیخته در آمریکا

فضانوردان و ماهواره های فضایی تصاویری از فضا منتشر کرده اند که آتش مهارنشدنی و درحال گسترشی را در ایالت وایومینگ آمریکا نشان می‌دهد.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]