نام کتاب : مفاهیم اولیه حسابداری
نام نویسنده :
مشخص نشده
زبان : پارسی
تعداد صفحه :
29
قالب : PDF
حجم : 243 KB
توضیحات :
حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. این عملیات معمولاً به وسیله یک حسابدار انجام می‌شود. هدف حسابداری حفاظت از ثروت و کنترل آن است.
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]