سلام دوستان.در مورد گیاهان دارویی با خاصیت آنتی باکتریال، اگر مقاله یا مطلبی دارید لطفا معرفی کنید.حتی اگر در حد معرفی اسم چند گیاه دارویی با خاصیت آنتی باکتریال باشد.