نمايش نتايج 1 تا 2 از 2

تاپیک: آشنايي با فلسفه ديويد هيوم

 1. #1
  عضو فعال آواتار كندو
  رشته
  غیر مهندسی
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/11
  امتیاز
  1357
  پست ها
  618

  Indus آشنايي با فلسفه ديويد هيوم

  فیلسوفی که آثارش را به زبان انگلیسی نوشته و شهرت و آوازه اش هیچگاه در محدوده ی مرزهای کشورش باقی نماند، دیوید هیوم اسکاتلندی است. او در سال 1711 در ادینبورو به دنیا آمد. هنوز در ابتدای سنین جوانی بود که نوشتن در حوزه ی فلسفه را آغاز کرد. هیجده سال بیشتر نداشت که مکاشفه یی عقلی برایش اتفاق افتاد و او چند سال بعد شروع به نوشتن کتابی پرحجم به نام «رساله در باره ی طبیعت انسانی» نمود. این کتاب پس از انتشار با اقبال ناچیز خوانندگان آثار فلسفی مواجه شد. در دهه ی چهارم زندگی اش درصدد برآمد تا کتابش را به گونه یی مردم پسندتر بازنویسی نماید. او این بازنویسی را در دو مجلد به انجام رسانید، اما این بار نیز نتیجه یی بهتر از مرتبه ی نخست به دست نیاورد. هیوم در زمینه های دیگر نیز دست به نگارش آثاری زد که البته با اقبال مواجه شد مانند تاریخ و اقتصاد. او در دستگاه دولتی نیز فعال بود و به عنوان دبیر سفارت بریتانیا در پاریس و معاون وزارت امور خارجه ایفای نقش نمود. هیوم به دلیل خوش خلقی و نبوغ در جلب رفاقت دیگران از توانایی فوق العاده برخوردار بود. در شهرزادگاهش ادینبورو، از زمان حیاتش تاکنون خیابانی را که در آن زندگی می کرده به نام او خیابان «دیوید قدیس» نامگذاری کرده اند. بخشی از آنچه اینکه به نام «نهضت روشنگری در اسکاتلند» از آن یاد می شود؛ مرهون تلاشهای فکری دیوید هیوم و دوستانش است. نظریه ی هیوم درباره ی علت و معلول، شالوده ی فلسفه ی او را تشکیل می دهد. به نظر او، مشاهده ی ترتیب و توالی یکسان رویدادها در دفعات بیشمار هیچ چیز را که در همان دفعه ی نخست مشاهده مان دیده باشیم – یعنی یک پیوند علی – نمایان نمی کند، اما به شکلی ویژه در کارکرد ذهن ما تاثیر می گذارد و در ما این عادت را ایجاد می کند که هر وقت «الف» را مشاهده کردیم منتظر روی دادن «ب« باشیم. یعنی بین <الف و ب> قائل به وجود رابطه یی ضروری باشیم که «الف» وادار می کند «ب» اتفاق بیفتد. به نظر هیوم ذهن ما طوری ساخته شده که چون به تجربه دیده ایم «الف با ب» قرین است، همیشه پس از وقوع «الف» انتظار وقوع «ب» را داریم و این تجربه به عادت برای ما تبدیل شده است. تصور وجود رابطه ی ضروری نیز به دلیل وجود همین عادت است. روز همیشه به دنبال شب می آید و شب همیشه به دنبال روز. وجود این دو قرین یکدیگر است اما این اقتران استثنا ناپذیر، نشانه ی آن نیست که یکی از اینها علت وجود دیگری است. مفهوم علت، محور برداشت و فهم انسانها از دنیای دور و اطرافشان است. بدون این مفهوم امکان تعبیر و تفسیر دنیای پیرامون امکانپذیر نمی باشد.اما از طرفی انسانها قادر نیستند صحت و اعتبار این مفهوم را بر مبنای مشاهده و تجربه ثابت کنند. مفهوم علت اگرچه می تواند چگونگی ارتباط رویدادهای مادی جهان را مشخص کند، اما وجود خودش بر اساس مشاهده به دست نمی آید و بر پایه ی مفاهیم منطقی نیز قابل اثبات نیست، زیرا علت مفهومی تجربی است نه مفهومی منطقی. برخی کسانیکه خواسته اند به مدعای هیوم پاسخ دهند از «یکنواختی» طبیعت دلیل و برهان آورده اند؛ به عبارتی رابطه ی علت و معلول را برمبنای یکنواختی طبیعت تبیین کرده اند. اما هیوم از پیش چنین پاسخی را سنجیده و رد کرده بود. به گفته ی او یکنواختی طبیعت همان چیزی است که باید آنرا اثبات کرد. تجربه ی گذشته ی ما ثابت نمی کند که تجربه ی آینده ی ما چگونه خواهد بود. چه بسا در آینده شرایط به گونه یی دیگر پیش رود. چنین دلایلی را هیوم در باره ی وجود و دوام نفس یا خود هم مطرح می کند. اگر چه ما وجود نفس یا خود را مسلم می گیریم و برای آن دوام و پیوستگی قائلیم، اما درعمل نمی توانیم با مشاهده یا تجربه معین کنیم که «خود» در کجا قرار دارد. ما با مشتی اندیشه، احساس، عاطفه و خاطره مواجه هستیم و هرگز با موجودی به نام «خود» روبه رو نیستیم. هیوم در همه ی آثارش نظریه یی را که درباره ی علیت داشت، مورد تاکید خاص قرار می داد. اما از نظریه اش درباره ی هویت شخصی راضی نبود و در نوشته های بعدی خود دوباره به آن برنگشت. شاید علت را بتوان به این گونه شرح داد: هیوم می گوید وقتی ما با نگاه کردن به درون ذهن خود به جست وجوی هویتمان برمی آییم، تنها چیزی که پیدا می کنیم یک ادراک زودگذر است نه هیچگونه «خود» ثابت و پایدار. وقتی ما معتقدیم که همان شخصی هستیم که دیروز بودیم و نوعی «من» ثابت و پایدار وجود دارد، مستلزم وجود این فرض است که «من» ثابتی است که به اشتباه بیفتد، در حالی که مساله ی مورد اختلاف درست در همین است که چرا معتقدیم چنین «منی» وجود دارد؟ به نظر می رسد شیوه های استدلالی هیوم در اینجا به کار نمی آید. به گفته ی خود هیوم او می خواست وقتی از ذهن و کارکرد ذهن صحبت می کند به هیچگونه تناقض ناشی از شکاکیت برنخورد. معتقد بود گرفتاریهای عقلی وقتی شروع خواهند شد که او از حیطه ی ذهن بیرون برود و بخواهد ماهیت دنیای خارج و مناسبات موجود آن را شرح دهد. اما او اینک در ارائه ی شرحی قانع کننده درباره ی ذهن هم به مساله ای حل ناشدنی برخورد کرده بود. هدف هیوم این بود که شیوه یی جدید در نحوه ی تفکر مردمان ایجاد کند و آن احترام به واقعیت و حقایقِ محصول تجربه بود. هر حرفی درباره ی جهان که محصول تجربه و مشاهده نباشد دورریختی است. هیوم توانایی عجیبی در زدودن زایدات فکری از فلسفه، سیاست، دین و هر زمینه ی دیگر داشت. معتقدات هیوم او را فردی فوق العاده شکاک جلوه می هد او حتی یکبار گفت: اگر کسی دلایل فلسفی را تا آخرین نقطه دنبال کند عاقبت به جایی خواهد رسید که دیگر هیچ اثری از اعتقاد در او بر جای نخواهد ماند. اما همچنین استدلال می کرد که محال است آدمی یکسره شکاک باقی بماند، به این دلیل ساده که انسانها نمی توانند از عمل کردن و اعتقاد ورزیدن خوددداری کنند و با شکاکیت تمام عیار به زندگی خود ادامه دهند. هیوم به ما می گوید که اغلب چیزهایی که مسلم فرض می کنیم، چیزهایی هستند که نه واقعاً به آنها علم داریم و نه هرگز می توانیم علم داشته باشیم. از طرفی ما نمی توانیم بدون بسیاری از این اعتقادها و عمل کردن به آنها به زندگی ادامه دهیم. بنابراین چه ملاکهایی برای قبول اعتقادات مان باید در اختیار داشته باشیم؟ ما چگونه می توانیم اعتقادات عقلایی را از اعتقاداتی که پذیرفتن شان عقلایی نیست از یکدیگر تشخیص دهیم؟ اگر چه هیوم در جایی از رساله اش وعده می دهد که بگوید تفاوت بین آنچه که از آن با عنوان «شوق شاعرانه» یاد می کند با «اعتقاد جدی» در چیست، اما به وعده اش عمل نمی کند. البته او بین رفتار «مرد فرزانه» از رفتار عوام فرق می گذارد. مرد فرزانه اعتقادی را که ریشه اش به اقترانات دائمی نرسد رد می کند. هیوم برای «تخیل» ارزش محوری قائل است و آنچه ما اسمش را «واقعیت خام یا محض» می گذاریم با «نظریه» تفاوتی نمی نهد. هیوم اطمینان خاطر را از ما می گیرد و آسودگی خاطر ما را برهم می زند. او توانایی آن را دارد که آرامش خاطر ما را به گونه یی عمیق برهم زند و قدرت آزاد کردن و برانگیختن قوه ی تخیل و ابداع ما را نیز دارد. انیشتین یکبار گفت که اگر هیوم را نخوانده بودم جرات واژگون کردن علم نیوتن را پیدا نمی کردم.
  آری، آری، زندگی زیباست
  زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست
  گر بیفروزیش
  رقص شعله اش در هر کران پیداست
  ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست

 2. تشكر از اين پست


 3. #2
  مدیر مهندسی شیمی
  مدیر تالار گفتگوی آزاد
  آواتار P O U R I A
  رشته
  مهندسی شیمی
  تاريخ عضويت
  2011/10
  امتیاز
  33772
  پست ها
  26,019

  Post دیوید هیوم

  دیوید هیوم از فیلسوفان اسکاتلندی بود و مهم‌ترین فیلسوف مکتب تجربه‌گرایی به شمار می‌‌رود.


  دیوید هیوم در سال ۱۷۱۱ در ادینبورگ واقع در اسکاتلند زاده شد. خانواده اش دوست داشتند که دیوید قاضی شود، اما او علاقه وافری به ادبیات داشت. در آغاز، برای کسب و کار به بریستول رفت، اما بزودی از آن دست کشید و به فرانسه رفت و به تحقیق و تفکر فلسفی پرداخت.


  ظرف سالهایی که در فرانسه گذراند، یعنی طی سال‌های ۱۷۳۷ـ ۱۷۳۴ اثر بزرگش به نام رساله درباره طبیعت آدمی را نوشت. هیوم در سال ۱۷۳۷ به اسکاتلند بازگشت و در آن جا اثر فلسفی دیگری منتشر ساخت. در سال ۱۷۴۵ درخواست کرد تا در دانشگاه ادینبورگ کرسی تدریس اخلاق و فلسفه روح را بر عهده بگیرد، اما درخواستش به سبب شهرتش به شکاکیت و الحاد رد شد. پس از یک سال تدریس خصوصی، به عنوان منشی یک ارتشبد به خارج رفت و تا ۱۷۴۹ به میهن باز نگشت. در این مدت، چند اثر فلسفی از او انتشار یافت که نام و شهرتی بلند برایش به ارمغان آورد. در سال ۱۷۵۲، هیوم کتابدار دانشکده وکلای مدافع در ادینبورگ شد و با خواهرش در شهر سکونت گزید. هیوم به یاری استفاده از آن کتابخانه، به نوشتن تاریخ انگلستان روی آورد و تا ۱۷۱۶ چندین جلد از آن را منتشر ساخت.


  وی در سال ۱۷۶۳ همراه ارل آوهرتفرد، سفیر بریتانیا در فرانسه، به پاریس رفت و مدتی دبیر سفارت بود. در پاریس با تعدادی از فیلسوفان بزرگ فرانسوی معاشرت داشت. اما پس از مدتی، هیوم به لندن بازگشت. در آن جا به مدت دو سال به معاونت وزیر برگزیده شد. او در سال ۱۷۶۹ به ادینبورگ بازگشت و به سال ۱۷۷۶ در همان جا در گذشت. وی تأثیر زیادی بر فلاسفه بعد از خود مانند کانت بر جای گذاشت. از آثار مهم او می‌‌توان اشاره کرد به: رساله درباره طبیعت آدمی، پژوهش درباره فهم آدمی و گفتارهای سیاسی.

تاپیک های مشابه

 1. آشنایی با فلسفه وکاربردهای آن درعلم و زندگی
  توسط ••ostad•• در تالار دانشکده مجازی فلسفه
  پاسخ ها: 20
  آخرین ارسال: 2015/5/11, 04:23 PM
 2. آشنایی با فلسفه و کودک
  توسط mohsen-gh در تالار فلسفه
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2014/1/30, 08:54 PM
 3. آشنایی با فلسفه پویشی
  توسط nastaran-20 در تالار فلسفه
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2011/4/04, 02:15 AM
 4. آشنايي با معماري شبكه دسترسي ‌اينترنت پرسرعت
  توسط وبلاگر در تالار مهندسی برق
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2007/3/18, 11:12 PM
 5. آشنایی با تقویت کننده های عملیاتی 2
  توسط وبلاگر در تالار مهندسی برق
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2006/11/22, 09:01 AM

عبارت‌های مرتبط

فلسفه هیوم

فلسفه دیوید هیوم

دیود هیوم

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •