یک دوره کوتاه مدت مدیریت اجرایی MBA در مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود که ثبت نام در این دوره تا 15 مردادماه ادامه دارد.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]