تصویر ماهواره ای ناسا از دودهای ناشی از آتش سوزی آریزونا

ماهواره کالیپسوی ناسا که از 5 سال قبل در مدار است نمایی عمودی از دودهای حاصل از آتش سوزی جنگلهای آریزونا تهیه کرد.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]