صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين
نمايش نتايج 1 تا 10 از 22

تاپیک: روش تدوین پایان نامه ی معماری

 1. #1
  تازه وارد آواتار khosro_m
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2008/2
  محل سكونت
  tehran
  امتیاز
  26
  پست ها
  1

  Star روش تدوین پایان نامه ی معماری

  اینم برای مهندس شدن لازمه(البته فایل کاملش جا نشد)
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  • نوع فايل: doc E0CE~1.DOC (99.0 كيلو بايت, 6813 نمايش)

 2. تشكرها از اين پست


 3. #2
  عضو آواتار sohrab...
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2008/8
  امتیاز
  109
  پست ها
  42

  پيش فرض روش تدوین پایان نامه در دانشگاه علم و صنعت

  • یکی از اهداف نگارش هر پایان نامه، دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است.
  • پایان نامهنوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر،جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و آخریناطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ وچکیده پایان نامه به انگلیسی که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما وهمکاری استاد مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود.
  • رعایت این تذکرات از جانب دانشجویان برای رعایتهماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است.
  • موضوعات هر پایان نامه را با توجه به تعریففوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی نمود:
  • - فرم زرکوب روی جلد فارسی(در صورتیکه ارائه پایاننامه بصورت مجلد باشد.)
  • - فرم داخل جلد به فارسی
  • - بسم الله الرحمن الرحیم
  • - تقدیم (اختیاری می باشد)
  • - چکیده پایان نامه به فارسی
  • - تقدیر و تشکر(اختیاری می باشد)
  • - فهرست مطالب
  • - فهرست اشکال
  • - فهرست جداول
  • - متنپایان نامه
  • - نتایج و تحقیقات آتی
  • - پیوستها(ضمیمه 1، ضمیمه 2، ...)
  • - مرجعها و ماخذها
  • - چکیده پایان نامه به انگلیسی
  • - فرم داخل جلد بهانگلیسی
  • ترتیب درج مطالب پایاننامه
  • الف- برگهای ابتدای پایان نامه
  • برگاول (فرم داخل جلد به فارسی) : این قسمت باید دقیقاً طبق فرمت داده شده اعمالگردد.
   برگ دوم : بسم الله الرحمن الرحیم
  • برگ سوم (تقدیم) : در صورت تمایلدانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصیتی و یا ... تقدیم نماید، که در این صفحهدرج می گردد.
  • برگ چهارم (چکیده) : هر پایان نامه بایستی با چکیده آغاز گردد کهشامل بحث پیرامون موضوع پایان نامه، شیوه های تحقیق و نتیجه کلی است . دانشجو موظفاست این چکیده را به زبان فارسی تهیه و در این برگ از پایان نامه درج نماید.
  • برگپنجم (تقدیر) : دانشجو می تواند در صورت تمایل در این صفحه از کسانی او را در تهیهپایان نامه یاری نموده اند تقدیر نماید.
  • برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو بایستیفهرست مطالب که همراه با شماره صفحه مربوطه در این قسمت درج نماید.
  • دانشجو بایدپس از درج فهرست مطالب پایان نامه، فهرست اشکال را به صورت جدا از فهرست مطالب درجنماید.
  • دانشجو باید پس از درج فهرست اشکال پایان نامه، فهرست جداول را به صورتجدا از فهرست اشکال درج نماید.

  • ب ) پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتیب ، متنپایان آغاز می گردد.
  • مقدمه : این قسمت شامل هدفهای مورد نظر در پایان نامه،روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد. همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه باتوسعه کشور توصیه می شود.
  • توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر از مطالبی کهدر فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.
  • فصلها : متن هر پایان نامه شامل چندینفصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان با یک مقدمه کوتاه آغازو بایک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. هر فصل باید به شکلی که در بخش بعدی درباره آن توضیح داده خواهد شد شماره گذاری گردد.
  • بنا به نظر دانشجو و تاییداستاد راهنما مطالب مختلف پایان نامه در چند فصل مختلف دسته بندی می گردد. در فصلآخر بایستی به نتایج بدست آمده، بحث و پیشنهادات لازم پرداخت.
  • فصل آخر : فصل آخرباید با توجه به مطالب عنوان شده به ویژه در مقدمه به نگارش درآید. مقایسه نتیجههای بدست آمده با هدفهای از قبل تعیین شده در مقدمه، دستیابی های نوین در این فصلذکر می شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در ضمن ارائه دهنده پایان نامه دراین فصل به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات بعدی، به طرح چند موضوع در راستای تحقیقاتخود می پردازد.

  • ج ) پیوستها
  • پس از اتمام مطالب پایان نامه پیوستها قرار میگیرند. قسمت اصلی متن پایان نامه نباید دارای داده های (data) غیر ضروری، برنامهنرم افزاری و یا چگونگی بدست آوردن معادلات ریاضی باشد، چنین مطالبی باید در پیوستآورده شود.

  • د) مراجع و ماخذ ها
  • پس از اتمام بخش پیوستها، باید مراجع درجگردد. به طور کلی چنانچه برای مطلبی از منبعی استفاده شود، ذکر آن مرجع در لیستمراجع پایان نامه الزامی می باشد. در این گونه موارد مطلب بین دو گیومه نوشته میشود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج می گردد که در داخل آن شماره منبع مذکور بهترتیب عددی از اول پایان نامه قرار می گیرد. مثلاً پانزدهمین منابع استفاده شده بعداز ذکر مطلب مربوطه در داخل گیومه اینگونه آورده می شود: [15[
  • گاهی اوقات درنقل خلاصه، یک مقاله که توسط یک شخص نگارش یافته است در یک جمله ذکر می شود که دراینگونه موارد به شرح زیر اقدام می کنیم :
  • علی ریاضی [ ] ، آرایش کنترل آداپتورا تنها راه حل کنترل سیستم های ربات می داند.

  • ه- برگهای انتهای پایاننامه
  • برگ ماقبل آخر (چکیده انگلیسی پایان نامه) : چکیده پایان به انگلیسی ترجمههمان چکیده فارسی می باشد که در ابتدای پایان قرار گرفته است.
  • برگ آخر (فرمانگلیسی ): اینبرگ بایستی دقیقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.
  • شماره گذاری و ارائهمنابع
  • شماره گذاری متن :
  • صفحه های فرمداخل جلد و بسم الله الرحمن الرحیم، شماره گذاری نمی شوند. صفحات بعدی به ترتیبحروف ابجد شماره گذاری می گردند. شماره گذاری با عدد از مقدمه و تا انتهای پایاننامه (پیوستها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاری اعداد باید در وسط و پایین صفحهقرار گیرند.
   شماره گذاری روابط ریاضی :
  • هر رابطه و یا معادله ریاضی به وسیلهدو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تمیز داده و مشخص می گردند. عدد سمت چپ نشانگرشماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتیب روابط در هر فصل می باشد. مثلاً رابطهچهارم در فصل پنجم را به صورت زیر باید نشان داد : (4-5)
  • شماره گذاری جداول ونمودارها:
  • در هر فصل هر جدول (شکل) با درجشماره فصل شکل (جدول) درآن فصل شماره
   گذاری می شود. سپس موضوع شکل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاری درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره(3 به صورت زیر شماره گذاری می گردد
   جدول (شکل) 3-2- پاسخ سیستم با کنترلآداپتیو
  • ارائه منابع:
  • نویسنده
  • عنوان مقاله
  • منابع: کنفرانس، ژورنال علمی و ....
  • صفحات
  • سال انتشار
  • S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industerial Robots" Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644(1984).
  • در مورد کتاب:
  • نویسنده - عنوان کتاب- ناشر - سال انتشار
  • J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and Control,) Addison Wesley. 1986.


  چگونگی تایپ پایان نامه
  در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر لازم می باشد:
  تمامی پایان نامه باید با یک فونت تایپ شود.
  تمامی متن پایان نامه، معادلاتریاضی، علائم بکار برده شده باید به وسیله کامپیوتر تایپ شوند.
  متن یا فرمول دستنویس پذیرفته نمی شود.
  تمامی جداول و نمودارهای باید کامپیوتری باشد
  حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه 3 سانتی متر و حاشیه های بالا وپایین نیز باید 5/2 سانتی متر باشد. این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمت هایپایان نامه نیز می باشد.
  توصیه می شود پس از تایپ پایان نامه تکثیر در هر دوروی کاغذ انجام شود.
  توصیه ها
  جملات متن حتی الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسیباشد.
  در قسمت مرور بر منابع مطالعاتی، در پایان جمله یا پاراگراف مورداستفاده، ماخذ یا شماره منبع مشخصگردد. این شماره در داخل قلاب نوشته شود . [ ]
  کلیه واحد ها در سیستم SI داده شود. کاربرد سیستم متری و یا اینچی در کنارواحدهای SI مانعی ندارد.
  حتی الامکان از علامتهای استاندارد استفاده شود. درغیر اینصورت در اولین صفحه بعد از چکیده علامتهای به کار رفته تعریف شوند.
  درصورتیکه تصویری به صورت کپی در پایان نامه ارائه شده است باید کاملاً واضح و ازکیفیت خوبی برخوردار باشد.
  به طور کلی اهمیت پایان نامه صرفاً به نوآورینگارنده بستگی دارد. لذا از مطالب تکراری، کلاسیک و متعلق به دیگران فقط به صورتاختصار کمک گرفته شود.
  نوشتن برنامه های کامپیوتری به طور مفصل در پایان نامهضرورت ندارد و تنها ذکر قسمتهای مهم و احتمالاً تغییراتی که در برنامه اصلیکامپیوتر به علت موضوع مورد بحث پایان نامه پیش آمده کافی است. این مهم حداکثر از (2 یا 3) صفحه نباید بیشتر باشد.
  کاغذ مورد استفاده برای نوشتن پایان نامهباید از قطع A4 انتخاب شود.
  تایپ متن پایان نامه بوسیله کامپیوترباشد.


  دانشجویان بایستی دو CD حاوی پایان نامه با فرمتی که در باره آن توضیحاتلازم داده شده است (در ادامه نمونه ای از آن آورده شده است)، با فرمت PDF به دفترتحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه دهند تا پس از تائید استاد راهنما به تحصیلات تکمیلیدانشگاه ارسال گردد.  • [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

  ويرايش شده توسط DDDIQ در 2013/1/19 در ساعت 07:19 PM
  و خدا میداند که خدا میخواهد

  تو خودآیی باشی بر پهنه خاک...

 4. تشكر از اين پست


 5. #3
  عضو آواتار sohrab...
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2008/8
  امتیاز
  109
  پست ها
  42

  پيش فرض دسترسی به رساله و پایان نامه های دانشگاهی

  .عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياگرچه استفاده از كليه پايان نامه هاي موجود در اين سايت مستلزم پرداخت هزينه اشتراك است، اين سايت امكاناتي دارد كه به وسيله آن مي توان از پايان نامه هاي دو سال اخير به صورت رايگان استفاده كرد. موتور جستجوي سايت با جستجوي كليدواژه اي ابتدا چكيده و اطلاعات كتابشناختي رساله ها را بازيابي مي كند و سپس خلاصه كاملي در 24 صفحه در مورد هر كدام از رساله ها ارايه مي شود.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيدر اين سايت تعداد زيادي پايان نامه دكتري در موضوعات مختلف مربوط به دانشگاه تگزاس شمالي وجود دارد كه دسترسي به اطلاعات كتابشناختي و چكيده آن به طور آنلاين امكانپذير است. متن كامل برخي از پايان نامه ها نيز به طور كامل وجود دارد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيدر اين پايگاه صدها رساله دكتري متعلق به دانشگاههاي مختلف استراليا وجود دارد. حوزه موضوعي اين رساله ها بسيار وسيع و متنوع است. در اين سايت امكانات جستجوي كليدواژه اي در عناوين رساله ها وجود دارد. ابتدا يك چكيده و سپس متن كامل رساله به صورت فايل pdf از طريق شبكه ارائه مي شود.


  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيمجموعه رساله هاي الكترونيكي اين دانشگاه از سه طريق قابل دستيابي است:
  1- براساس تورق فهرست الفبايي نام نويسندگان،
  2- تورق برحسب دانشكده هاي نويسندگان،
  3- جستجوي كليدواژه اي. اطلاعات كتابشناختي و چكيده براي هر رساله ارايه مي شود و در انتهاي آن متن كامل رساله به صورتPDF ارايه مي گردد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين نشاني متعلق به سايت كتابخانه دانشگاه ايالت كاليفرنياي شمالي است كه در آن تمامي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي چاپي و الكترونيكي در بخش كاتالوگهاي كتابخانه آمده و امكان جستجو در آن بر اساس نويسنده، عنوان و كليد واژه وجود دارد. دسترسي به متن كامل پايان‌نامه‌ها منوط به ارائه شناسه كاربري و كلمه رمز مخصوص است ولي مي‌توان خلاصه پايان‌نامه‌ها را بدون هيچگونه محدوديتي مشاهده نمود. سيستم جستجوي پايان‌نامه‌ها در اين سايت بسيار قوي و پيشرفته بوده و كاربر را به راحتي به مورد درخواستي هدايت مي‌نمايد. علاوه بر اين در بخشي به نام ETD مي‌توان ضمن مشاهده فهرست موضوعي پايان‌نامه ها و يا جستجو، متن كامل برخي از پايان‌نامه‌ها را كه به صورت فايل pdf مي‌باشند، مورد استفاده قرار داد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين سايت كه به زبان فرانسوي و متعلق به وزارت آموزش كشور فرانسه است، پايگاه رساله‌هاي دكتري مي‌باشد كه مي‌توان در ان بر اساس عنوان پايان‌نامه، نويسنده، دانشگاه، محل سخنراني، كد و توضيحات به جستجو پرداخت.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيكتابخانه ديجيتالي شبكه‌اي رساله و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي يك سازمان بين‌المللي است كه خدمات مربوط به پايان‌نامه‌ها را در اختيار كاربران قرار مي‌دهد و شامل بخشهايي با نام كاتالوگ واحد NDLTD و گزينه‌هاي جستجو در بانك اطلاعات، جستجوي ويژه در NDLTD ، بهترينهاي مجموعه و سايتهاي مربوط است.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين سايت متعلق به بخش‌ پايان‌نامه‌هاي در حال اجرا موسسه تاريخي آمريكاست و در آن اطلاعات 4363 پايان نامه كه در 171 واحد دانشگاهي در آمريكا و كانادا در حال انجام مي‌باشند، آمده است. اطلاعات مربوط به اين پايان‌نامه‌ها، هر تابستان از طريق واحدهاي دانشگاهي به اين موسسه اعلام مي‌شود. عضويت، نشست سالانه، جوايز و پيگيري پايان‌نامه‌ها، انتشارات و جستجو با استفاده از موتور جستجوي گوگل ساير لينكها و امكانات سايت را تشكيل مي‌دهد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيسايت فوق با نام راهنماي رساله و پايان‌نامه‌هاي الكترونيك وابسته يونسكو است. دانشجوياني كه در حال تاليف پايان‌نامه خود هستند و يا اساتيدي كه مي‌خواهند به عنوان استاد مشاور در پايان‌نامه‌ها حضور داشته باشند و همينطور روساي دانشگاهها كه مي‌خواهند پروژه‌هاي پايان‌نامه‌هاي الكترونيك را راه‌اندازي كنند و مديران IT در دانشگاهها مي‌توانند از منابع موجود در اين سايت استفاده نمايند.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين سايت متعلق به Southern Cross University در استرالياست. و در آن تعدادي از منابع وبي پژوهش عملي از جمله ليستهاي پستي پژوهشي، دوره آموزشي آنلاين Action Reseaarch، مجله الكترونيك با ارائه متن كامل مقالات، رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي پژوهش عملي (متن كامل و خلاصه مقالات) و مجموعه‌اي از منابع مربوط به پژوهش عملي و موضوعات مرتبط به آن معرفي شده است.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين سايت متعلق به Southern Cross University در استرالياست. و در آن تعدادي از منابع وبي پژوهش عملي از جمله ليستهاي پستي پژوهشي، دوره آموزشي آنلاين Action Reseaarch، مجله الكترونيك با ارائه متن كامل مقالات، رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي پژوهش عملي (متن كامل و خلاصه مقالات) و مجموعه‌اي از منابع مربوط به پژوهش عملي و موضوعات مرتبط به آن معرفي شده است.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهياين سايت نسخه اينترنتي كتاب راهنماي مطالعات انجام شده بر روي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب است كه دانشكده مطالعات آمريكاي لاتين در دانشگاه لندن آن را چاپ مي‌كند. مهمترين اطلاعاتي كه در سايت آمده، فهرست دوره‌هاي دانشگاهي كه در دانشكده برگزار مي‌شود و همين طور فهرستي از پايان‌نامه‌هاي تكميل شده و در حال انجام دوره دكتري است كه امكان جستجو نيز در آن وجود دارد. در مطالعاتي كه در اين دانشكده بر روي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب صورت مي‌گيرد، تمام جنبه‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي از جمله سياست، ارتباطات بين‌الملل، تاريخ، روند پيشرفتها، انسان‌شناسي، بهداشت عمومي و اقتصاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيآدرسي كه مشاهده مي‌كنيد، بخش ويژه وب سايت موسسه علوم سياسي آمريكاست. اين موسسه به طور خاص در زمينه تهيه و تدارك نيازهاي دانشجويان علوم سياسي در آمريكاي شمالي فعاليت مي‌كند و سايت آن داراي مطالب و نكاتي مربوط به پروژه‌هاي مطالعاتي، يافته‌ها، طرز تاليف پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي سياسي و اطلاعات مربوط به مشاغل اين رشته است. علاوه بر اين، در تالار گفتگوي آنلاين اين سايت، اخبار و رويدادهاي جديد و پيشرفتهاي سياسي مورد بحث و گفتگو قرار گرفته كه دسترسي به آن به صورت آنلاين امكانپذير است.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيبانك اطلاعات رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي آفريقايي يكي از پروژه‌هاي موسسه دانشگاههاي آفريقاست. هدف موسسه از اجراي اين پروژه، افزايش ميزان استفاده از پايان‌نامه‌هاي دوره دكتري در دانشگاهها و دانشكده‌هاي قاره آفريقا مي‌باشد. اين پروژه در سال 2000 آغاز شده و تاكنون پايان‌نامه‌هايي با موضوع علوم اجتماعي و علوم انساني از دانشگاههاي كشورهاي مختلف قاره آفريقا وارد بانك اطلاعات آن گرديده است. با عضويت در سايت مي‌توان از منابع و اطلاعات مربوط به پايان‌نامه‌ها با امكاناتي نظير جستجو بر اساس كليد واژه و يا نام نويسنده استفاده نمود.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيوزارت آموزشي آمريكا در يك اقدام مبتكرانه و با هدف ايجاد كتابخانه ديجيتالي جهاني رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي الكترونيك سايت فوق را راه‌اندازي كرده است. از تمامي دانشجويان، با عنوان تسهيم اطلاعات دانشگاهي، دعوت بعمل آمده تا پايان‌نامه‌هاي خود را به صورت الكترونيك در آورده و آن را از طريق اينترنت به مجموعه پايان‌نامه‌هاي موجود در سايت اضافه نمايند. دانشگاهها، كتابخانه و افرادي كه پايان‌نامه‌هاي خود را به صورت الكترونيك براي اين سايت ارسال كنند، حمايت بعمل خواهد آمد. اكثر دانشگاههاي آمريكا در اين طرح شركت كرده‌اند و ساير دانشگاهها نيز وارد اين طرح شده‌اند.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيدانشجويان دوره‌هاي كارشناسي و بالاتر از طريق اين سايت مي‌توانند پايان‌نامه‌هاي خود را به صورت آنلاين منتشركنند. براي اين كار لازم است فرمي را در سايت پركرده و آن را به روساي سايت ارسال نمايند سپس اين پايان‌نامه‌ها به صورت يك كتاب درآمده و به كاربران فروخته مي‌شود. سايت تمامي اين پايان‌نامه‌ها را وارد بانك اطلاعات مخصوص كرده و بر اساس موضوع آنها را طبقه‌بندي كرده است. البته امكان جستجو بر اساس نام نويسنده، عنوان، ISBN و شرح وجود دارد . علاوه بر اين، استفاده از 25صفحه اول هر پايان‌نامه در اين سايت رايگان بوده ولي استفاده از كل مطالب سايت، مستلزم پرداخت هزينه‌ آن مي‌باشد.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيدر اين سايت نيز پايان‌نامه‌هاي آلماني زبان كه در دانشگاههاي كشور آلمان به رشته تحرير در آمده‌اند، قرار دارد. اطلاعاتي كه راجع به هر يك از پاپان‌نامه‌ها آمده كامل بوده و شامل عنوان، نويسنده، تعداد صفحات، زبان، خلاصه مطالب و فهرست مطالب است. البته براي استفاده از كل پايان‌نامه‌ بايستي مبلغ قيد شده در سايت را از طريق كارتهاي اعتباري پرداخت نمود.

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيشبكه مبادله تحقيقات انجام گرفته در موضوع الهيات، كتابخانه‌اي مشتمل بر 10000 عنوان رساله و پايان‌نامه دانشگاهي از 70 موسسه فعال در زمينه الهيات است. علاوه بر اين، در شبكه مذكور، مقاله‌هاي ارائه شده به كنفرانسهاي ساليانه در نشست‌هاي انجمن‌هاي دانشگاهي به صورت آنلاين در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد. برخي از اين انجمن‌هاي دانشگاهي كه مقالات آن در سايت وجود دارند، عبارتند از؛ انجمن الهيات پروتستان انجيلي، انجمن آمريكايي تاريخ كليسا، انجمن مطالعات اعياد پنجاهگانه و... اين شبكه، اسناد دانشگاهي را به سه طريق در اختيار كاربران قرار مي‌دهد: 1- به صورت ديجيتالي يعني از طريق اينترنت 2- نسخه رونوشت كه براي هر صفحه 15 سنت دريافت مي‌گردد. 3- به صورت ريز فيش

  عنوان سايت : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]گروه : رساله و پايان نامه هاي دانشگاهيسايت فوق كه با عنوان پرتال پايان‌نامه‌هاي كانادا شناخته مي‌شود، يكي از بخشهاي منشعب از كتابخانه ملي كاناداست و مي‌توان متن كامل پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشگاهي را در آن يافت. براي دريافت يك پايان‌نامه كافي است در بخش جستجو، اطلاعات مربوط به پايان‌نامه درخواستي را تايپ نموده و از ميان نتايج جستجو، پايان‌نامه مورد نظر را به صورت كامل و در قالب فايل Pdf دريافت نمود. هيچ محدوديتي براي استفاده از متن كامل پايان‌نامه‌ها وجود ندارد و اطلاعات كامل كتاب‌شناختي درباره هر پايان‌نامه وقتي نحوه خريد آن نيز ارائه شده است.
  ويرايش شده توسط DDDIQ در 2013/1/19 در ساعت 07:23 PM
  و خدا میداند که خدا میخواهد

  تو خودآیی باشی بر پهنه خاک...

 6. #4
  عضو فعال آواتار H.SHafiee
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2009/10
  امتیاز
  2919
  پست ها
  359

  پيش فرض تدوين ساختار پايان‌نامه

  تدوين ساختار پايان‌نامه
  فصل اوّل: سير انتخاب موضوع و تصويب آن
  1-1-1- تنظيم برگ انتخاب موضوع
  براي اعلام آمادگي انتخاب پايان‌نامة كارشناسي انتخاب موضوع و استاد راهنما و مشاور ضروري است. اين كار در يك صفحه كه در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد، صورت مي‌گيرد (ر.ک. به پيوست شمارة 1).

  1-1-2- شرايط انتخاب موضوع:
  مطالعات اوليه به محقق امكان خواهد داد تا از ميان موضوع‌هاي جذاب و مورد علاقة خود يكي را انتخاب نمايد. ضروري است موضوع انتخابي از جوانب مختلف مورد دقت قرار گيرد. بديهي است انتخاب عنوان مناسب در اين مرحله بسيار اهميت دارد؛ زيرا عنوان موضوع انتخابي، در مفهوم بيان كننده فشرده‌ای از تمامي پايان‌نامه در يک خط است. به طور معمول کلمات بکار رفته در عبارت عنوان رساله از لحاظ محتوی با معنی است به اين صورت که مفاهيم کلي در کلمات ابتدايی، بيان می‌شود و در ادامه به ترتيب جزييات را معرفی می‌گردد. به طور مثال به اين موضوع توجه کنيد: »مهد کودکان نونهال 3-1 ساله شرکت نفت ايران». در اين عنوان موضوع مورد نظر طراح يک مهد کودک است که اختصاص به نونهالان دختر و پسر، در حدود سنی کاملاً مشخص 1 تا 3 ساله دارد که همگی فرزندان کارکنان شرکت نفت کشور ايران هستند.توصيه مي‌شود، براي موضوع مشخص شده چند عنوان تعيين شود و سپس از ميان آنها بهترينشان انتخاب گردد.


  -1-3- تصويب موضوع رساله:
  براي اعلام درخواست انتخاب پايان‌نامه به گروه لازم است مجموعة چهاربرگ، موضوع پايان‌نامه، هدف انتخاب موضوع، توجيه موضوع، معرفي مقدماتي موقعيت زمين طرح، نمودار مقدماتي عملكردها و برنامه فيزيکی و همچنين زمانبندي فرآيند تدوين را با مشورت و هدايت استاد راهنما در يك دفترچه با كمك شيوه‌هاي متنوع ارائه مانند متن، شكل و عكس تنظيم گردد (ر.ک به پيوست شمارة 2 ). موضوع رساله با اخذ تاييديه از شورای گروه معماری دانشکده مجوز لازم را برای شروع تحقيق بدست می‌آورد.

  فصل دوّم: مطالعات و مراحل تهية اطلاعات
  مقدمه:
  در اين قسمت محقق تلاش می‌کند تا موضوع تحقيق خود را به نحو مطلوب معرفی نمايد. بديهی است روشهای معرفی و ارايه بسيار متنوع خواهد بود. در اين کتابچه استخوانبندی کُلی ارايه شده است. در رسالة علاوه بر طرح مسايل مربوط به تخصص معماری نکات ذيل باعث غنای هرچه بيشتر مطالب ارايه شده می‌گردد.
  - تاريخچه كارهاي انجام شده
  - ارتباط موضوع تحقيق با كارهاي قبلي
  - موضوعات و مفاهيم علمي مرتبط با موضوع تحقيق
  - اهميت موضوع و هدف آن
  - روش‌هاي انجام كار
  - نتايج بدست آمده و تجزيه و تحليل آنها

  در بدنه اصلی هر رساله کارشناسی معماری سه قسمت اساسی قابل تشخيص است:
  - مطالعات وضع موجود
  - اصول بنيادی و ايده‌های ذهنی طراح
  - طراحی معماری و تهيه نقشه‌های اجرايی

  1-2-1- مطالعات وضع موجود
  در اين فصل ما به کليه عوامل پاسخده محيط گوش فرا می‌دهيم و يک يک آنها را اهميت می‌دهيم. پاسخهای محيط را از نظر کمی و بدون هيچ گونه دخل و تصرف و مستقل از ارزش گذاری شخصی ثبت و گزارش می‌کنيم. مطالعات وضع موجود شامل: تحليل الگوي نمونه، مطالعات فرهنگي و اجتماعي، مطالعات اقليمي، ضوابط اجرايی و استانداردها، مطالعات الگوهاي معماري بومي و جهانی، و در نهايت شناخت زمين طرح است. اطلاعات وضع موجود محيط، مجموع دانشی را برای طراح فراهم خواهد کرد تا به استناد نتايج ماخوذ از همه آنها با اعتقاد و اعتماد به نفس اقدام به تحليل داده‌ها و سپس طراحی معماری بنمايد.

  1-2-2- تحليل الگوي نمونه
  براي اراية موضوعي جديد يكي از مراحل شناخت آن، بررسي يكي از نمونه‌هاي ساخته شده‌اي است كه تا حد ممكن به موضوع مورد نظر ما نزديك باشد. به عبارت ديگر عواملي كه در بوجود آمدن آن ساخته مؤثر بوده‌اند، از بسياري جهات با عوامل مورد نظر ما مشترك باشند. از اينرو اقدام به شناخت و تحليل مرحله به مرحله خواهيم كرد. به طور مثال مطالعة معماري يك بنا ما را به شناخت موارد كلي و جزيي كه منجر به ساخت آن گشته رهنمون مي‌سازد. بنابراين يك بنا مناسب با طرح مي تواند از جنبه‌هاي نظري مثل مباني فكري معمار، خواسته‌هاي عملكردي و زيبايي‌شناسانة استفاده كننده‌ها و نيز روحيات اجتمايي غالب تودة مردم، و همچنين جنبه‌هاي عملي مثل موقعيت جغرافيايي، اقليمي، تكنولوژيكي و مسايل بي‌شمار شهري مورد بررسی قرار گيرد.
  • اراية نقطه نظرهاي معمار در درجة اوّل به صورت ماكت در مقياس مناسب، در درجة دوّم به صورت تصوير و دياگرام، در مرتبة بعد به صورت نوشته و در نهايت گفتار خواهد بود از اينرو توجه هنرجويان عزيز را به اراية دانش و فن معماري تحت مراحل فوق جلب مي‌نمايد.


  -2-3- مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  آداب و رسوم رايج در بين مردم يك منطقه در نوع زندگي آنها بسيار تأثير‌گذار است. اين آداب و رسوم از گذشته‌ای بس دور تا زمان حال در کشاکش تاريخ همراهی شده‌اند و احتمالاً در آينده نيز ادامه پيدا کنند. آنها در مجموع همه باورهايی هستند که مردم در تماس با آنها راحت و دلخوشند و علايق آنها را به اكنون و همچنين اميد آنها را به آينده معنا می‌بخشد. آنها شامل مذهب، سابقة تاريخي، نوع كار و معيشت، جشن‌ها، سوگواري‌ها، ورزش، رقص‌، پوشاک، اوقات فراغت، سواد و ... هستند. با توجه به مطالب فوق سوالهايی مطرح مي‌شود كه:
  مردم چه انتظاري از محيطي كه در آن زندگي مي‌كنند، دارند؟
  با توجه به امكانات در دسترس و دانش روز خود چگونه اين محيط را سامان مي‌دهند؟
  و در مجموع عكس‌العمل آنها در برابر رويدادهاي محيط چگونه است؟

  1-2-4- مطالعات اقليمي
  شرايط محيط مستقيماّ بر موجودات مؤثر است و آنها را وادار به واكنش مي‌كند بنابراين شناخت عوامل اقليمي به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم قدرت پيش بيني بيابيم و بتوانيم با اتخاذ تدابيري مناسب، بدون حذف كامل هيچكدام از آنها، هر يك را در بهترين وضعيت استفاده نماييم.
  - تابش خورشيد: قبلاّ مي‌دانيم كه تابش خورشيد از جانب شرق به غرب صورت مي‌گيرد. ضروري است كه حركت خورشيد را در سه حالت از هنگام برخاستن تا غروب آن در دو زمان مشخص اول تير ماه و همچنين اول دي ماه در نظر بگيريم؛ زاوية حداقل سحرگاهي (زاوية سمتي و ارتفاعي) يا زاويه‌اي كه تحت آن بدنه‌هاي رو به شرق بناها نوراني مي‌شوند. زاوية حداكثر در هنگام ظهر يعني ساعت دوازده و همچنين زاوية حداقل در هنگام غروب كه در واقع تابش مستقيم پرتو نور خورشيد بر بدنه‌ها ساختمانها قطع مي‌گردد. با توجه به اين اطلاعات قادر خواهيم بود بر پيش آمدگي و پس رفتگي بناهاي موجود بخوبي اشراف پيدا كنيم و در طراحي سايبان‌ها و تابش بندهاي افقي و عمودي بناهاي جديد تسلط لازم را داشته باشيم. در كتاب‌هاي مربوط به اقليم و معماري حتي ميزان شدت انرژي تابشي روي بدنه‌هاي افقي و عمودي به وسيلة نودارهايي نشان داده شده است.
  - باد: وزش باد در صورتي كه موافق انتظار باشد بعنوان باد مطلوب و در غير اينصورت باد را نامطلوب به حساب مي‌آوريم. بنابراين با شناخت بادهاي زمستاني و تابستاني از نظر راستا و شدت وزش و نياز آنها در ساعات مختلف شب و روز مي‌توان اقدامات ضروري را براي بهينه سازي شرايط زيست به عمل آورد.
  درجة حرارت: دماي هواي محيط به عواملي چند بستگي دارد. ولي در هر حال درجة هوا در سايه مورد نظر است كه در نمودارهايي كه به وسيلة سازمان هواشناسي منتشر مي‌شود قابل استفاده است.
  - رطوبت: رطوبت تا اندازة معيني بسيار مورد نياز و مفرح است امّا در صورتي كه مقدار آن از حد معين بالاتر و يا پايين‌تر بشود شرايط آسايش طاقت‌فرسا مي‌شود. در ضمن ميزان رطوبت با دماي هوا و جريان هوا ارتباط دارد. ميزان رطوبت در ساعات مختلف شبانه روز طي نمودارهايي از طرف سازمان سازمان هواشناسي بطور منظم منتشر مي‌شود.
  - پوشش گياهي: نوع گياهان در ايجاد شرايط مناسب زندگي از نظر ايجاد تعادل درجة حرارت، تابش و رطوبت محيط بسيار مؤثر است. در اولين مراقبت در اين زمينه، بهتر است حجم سبزينه از نظر سطح سبز، درخت‌هاي خزان دار و درختان هميشه سبز مورد توجه قرار گيرد.

  1-2-5- ضوابط اجرايی و استانداردها
  كلية اندازه و ابعادي كه در طراحي در معناي عام و در معناي خاص مي‌گنجد را شامل مي‌شود. استانداردها در حقيقت اندازه‌ها وابعاد تجربه شده و پيشنهاد شده‌اي هستند كه غالباً در كتاب‌هاي مشخص مانند ‹Time saver› قابل دستيابي است.

  1-2-6- مطالعات الگوهاي معماري بومي و جهانی
  معماري بومي نوعي از شرايط را معرفي مي‌كند كه سالها عمر كرده‌اند و زندگي آنها همزبان با زندگي آدميان شكل گرفته است. از اينرو آنها را به عنوان عناصري كه بسيار قابل اعتماد هستند مي‌توان نخستين سرچشمه‌هاي عملي معماري نوبنياد دانست. الگوها شامل بزرگترين و كوچكترين حجم‌ها در پيكره و نيز بزرگترين و كوچكترين شكل‌ها در پلان است و همچنين ارتباط فضايي، تنوع شكلي و حجمي، نوع مصالح و همجواري آنها در كنار يكديگر، استخوانبندي بنا، شالوده سازي، رنگ، نقش‌هاي تزئيني، مبلمان فضاها، فن گرم كردن و سرد كردن بنا، سلسله مراتب عملكرد در بنا، خط زمين و آسمان، پيمون كردن بنا، گردش در بنا و ... از جملة اينها هستند. الگوهاي معماري را از هر بنايي مي‌توان معتبر دانست. به عبارت ديگر غالب الگوهاي معماري بومي مستقل از نوع الگوهاي قابل طرح در طراحي يك بنا است.

  1-2-7- شناخت زمين طرح
  شناخت زمين طرح ما را در بكارگيري مجموعة عوامل مؤثر در طراحي كمك خواهد كرد. آنها عبارتند از معرفي زمين طرح (كه آن شامل: شيب زمين، شكل زمين، ابعاد آن، توپوگرافي، جنس خاك)، نقشه‌هاي شهري (شامل: موقعيت زمين طرح در شهر از ديد دانه‌هاي مهم شهري و شبكة دسترسي)، موقعيت زمين طرح در بين پلاك‌هاي هم جوار، طرح‌هاي بالا دست مثل طرح جامع و تفصيلي (كه قبلاّ در مورد زمين مورد نظر ما تصميم گيري‌هايي كرده‌اند).
  پرفيل طولي و عرضي از زمين طرح( خط آسمان، و خط شيب زمين به ما كمك مي‌كند تا زمين طرح را از نما و يا برش مورد شناسايي قرار دهيم در اين گونه نقشه‌ها خط آسمان يا خطي كه با حركت‌هاي خستگي ناپذير تحت زاوية 90 درجه به بالا و پايين، يك مسير غالب و كلي افقي را طي مي‌كند. اين نوع خط را به دليل همجوار لبة فوقاني نما با پهنة آسمان به نام خط آسمان خوانده مي‌شود. حال اگر استقرار بنا را بر زمين در نظر بگيريم خطي ديگر بنام خط شيب زمين، مفهوم مي‌يابد كه گواهي دهندة نشيب و فراز زمين است كه بعداّ به تبع آن در خود بنا تسري مي‌يابد. در نقشه‌هاي پرفيل شهري تأسيسات زيرزميني مانند مجراهاي فاضل آب، كابل گذاري، مترو و يا گذرهاي زير زميني قابل مطالعه است. و همچنين در اين نقشه‌ها اندازه‌ها و ابعاد بناها را به تنهايي و يا در ارتباط با هم مي‌توان مطالعه كرد.
  رون شهري: در اولين نگاه منقدانه به نقشة جامع يك شهر متوجة نظم نسبي در چگونگي استقرار پلاك‌هاي مستطيل شكل بناها مي‌شويم. راستاي كلي اين پلاك‌ها با اندكي انحراف، شمالي- جنوبي است. تعيين دقيق راستاي غالب در طراحي بسيار مهم است.

  1-2-8- تحليل سايت
  نتايج حاصل از مطالعات فرهنگي- اجتماعي، نتايج اقليمي، نتايج مشخصات بومي شهر و منطقه كه در پايان هر اطلاع رساني صورت مي‌گيرد مجموعاً در يك نقشه و يا يك مجموعة محدود از نقشه‌ها گردآوري مي‌شود. تحليل اين اطلاعات ما را بر آن خواهد داشت كه اقدام به گزينش انديشمندانه كنيم.


  و از بين همة اطلاعات ارايه شده، برخي از آنها و يا حتي در شرايط خاص همة آنها را انتخاب نماييم.

  1-2-9- كاربري‌ها و فضاهاي عملكردي
  1-2-9-1- نمودار حُبابي
  نتاج حاصل از نقشة كلي تحليلي از سايت كه در واقع چكيده‌اي از انتخاب‌هاي طراح است. به صورتي تغيير شكل يافته به گونه‌اي جديد نشان داده مي‌شود. نمودار حبابي نشان دهندة بخشي از فرآيند طراحي را نشان مي‌دهد كه از لحاظ نشان دادن روش تحقيق بسيار حايز اهميت است. در نمودار حبابي نام فضاها، مقدار سطح اشغال و همجواري آنها را نشان داده مي‌شود.
  1-2-9-2- نمودارعملكردي
  نتايج حاصل از نمودار حبابي در دياگرام موسوم به دياگرام عملكردي (همجواری) نشان داده مي‌شود در حقيقت اين نقشه بيان كنندة يكي از حالات ممكن از نمودار حبابي است. در اين نقشه ما اطلاعات مربوط به گزينشمان را از نام فضاها، مساحت سطح اشغال و همجواري آنها را نسب به هم مي‌گنجانيم. در دياگرام عملكردي علاوه بر اينها تعداد طبقات، ورودي و خروجي و اهميت فضاها بر خلاف نمودار حبابي، به خوبي قابل تشخيص است.

  1-2-9-3- ماتريس سازگاري اجزا
  در هر طرحي مجموعه‌اي از عناصر شركت دارند كه گاهي تعداد آنها بسيار زياد مي‌شود بطوريكه تحليلشان در ارتباط با هم مشكل مي‌گردد. در اين حال مي‌توان از روشي بنام ‹ماتريس سازگاري› استفاده كرد. در اين روش عناصر شركت كننده در طرح در دو رديف افقي و عمودي يك جدول مربع شكل درج مي‌شوند. در اين جدول رديفهاي افقي و عمودي زوجهايي از عناصر را به توالي بهم مربوط مي‌نمايند. در اين حالت كيفيت ارتباط دو عنصر در محل تقاطع قيد مي‌گردد. طبق قراردادي تعيين شده، سازگاري زوج عناصر را با علامت ‹ + ›، ناسازگاري آنها را با علامت ‹ - ›، و بي‌تفاوتي دو عنصر نسبت به هم را با علامت ‹ 0 ›، مواجهة دو عنصر هم نام را با علامت ‹ دايره› نشان مي‌دهيم. در اين تركيب عناصر سازگار، ناسازگار و بي‌تفاوت نسبت به هم تعيين مي‌شوند.

  1-2-10- مباني نظري و بسط ايده‌ها
  هر طرحي بر اساس مفاهيمي پايه مي‌گيرد كه عموماً باورهاي معمار و مردم جامعه است. اين باورها داراي سرچشمه‌هاي بسياري هستند. اين سرچشمه‌ها برگرفته از عواملي مانند تاريخ، مذهب، جغرافياي محلي، منابع طبيعي، آداب و رسوم، علاقه‌ها و ...، است. اين عوامل عملاً و بروشني دستورالعمل خاصي را نشان نمي‌دهند به عبارتي الگوي مشخصي را معين نمي‌كنند بلكه مردم بنا به نياز (نياز به رسيدن به شرايط آسايش نسبي با محيط) يكي از چند شيوة ممكن را انتخاب مي‌كنند كه ممكن است در طول زمان به راحتي جاي خود را به گزينة ديگر بدهد.

  فصل سوّم: طراحی معماری و تهيه نقشه‌های اجرايی
  1-3-1- نقشه‌هاي طرح (شامل: پلان‌، نما‌، برش‌، پرسپكتيو و جزئيات اجرايی) و ماکت
  عُصارة تمام انديشه‌ها و كارهاي انجام شده در قالب يك سري طرح‌ها و نقشه‌ها، تصاوير، نمودار‌ قابل نمايش است. مهمترين نقشه‌ها شامل پلان‌ها، برش‌ها، نماها است و در نهايت ماكت تکميل کننده طرح نو انديشيده است. براي تكميل اطلاعات ارايه شده پسنديده است چند نمونه از نقشه‌هاي جزئيات از قسمتهاي مختلف بنا، نقشة سازه‌اي شامل پي و استخوانبندي بنا، تهوية مطبوع طبيعي و مكانيكي، سيستم‌هاي طبيعي و مكانيكي گرما ساز و سرما ساز، مبلمان داخلي، حياط سازي و مبلمان خارجي بنا، محرميت‌ها و تقسيم‌بندي‌ها بنا و حياط تا رسيدن پياده و سواره به دسترسي عمومي شهر، فاضل‌آب و دفع آبهاي نزولي و سطحي، تقسيم بندي سطوح و كفسازي، الگوهاي در، پنجره و نرده‌ها، تزئينات بدنه‌ها و سقف، پلان معكوس، معرفي مصالح بكار رفته به خصوص همجواري آنها، عناصر منفرد و شاخص (از لحاظ كاربري و يا ساختماني) تميز دهندة بنا از بناهاي ديگر تهيه شود.

  1-3-2- نتيجه‌گيری
  در پايان نقطه نظرهايي كه در ذهن طراح بوده است و توانسته آنها را به مرحلة انجام برساند و يا به دلايل گوناگون نتوانسته است عملي نمايد از آنها گفتگو مي‌كند و گزينه‌هاي اعلان نشده را معرفي مي‌نمايد، ضوابطي را كه ضروري مي‌نمايد متذكر مي‌شود و نيز توصيه‌هايي مي‌نمايد. از آرزو‌هاي احتمالي خود و شرايط ايده‌آل خود و ايده‌هاي متنوعي كه در سر دارد سخن مي‌گويد و از مشكلات حرف مي‌زند.
  محقق می توانند برای پژوهشگرانی که به قلمرو موضوعی رساله علاقه‌مندند و احتملاً بخواهند راه او را دنبال می‌کنند؛ توصيه کند که چگونه در اين مسير حرکت کنند. او با ارايه نقاط عطف فرآيند تدوين رساله و نيز نتايج بدست آمده محققين علاقمند را ترغيب به ادامة راه کند. و نيز بخواهد، امکان تحقق پذيری طرح، تازگی، سودمندی موضوع پژوهشی را به مديران اجرايی شاغل در ادارات و سازمانهای مرتبط با موضوع پيشنهاد کند.
  در مجموع نتيجه‌گيري می‌تواند شامل موارد زير باشد:
  - جمع‌بندي كلي نتايج
  - ارزيابي و يا كار انجام شده نسبت به روش يا كار ساير محققين
  - پيشنهادات

  فصل چهارم: اراية نهايی
  1-4-1- توصيه‌هايی برای جلسة اراية و دفاع از پايان‌نامه
  جلسة دفاع در رشتة معماری دارای خصوصياتی است که آنرا از جلسات دفاع ديگر رشته‌های تحصيلی متمايز می‌نمايد. برخورداری از مباحث نظری و عملی و نيز استناد به ماکت، نقشه و تصويرهای حاضر در جلسه از جملة اين وجه تمايزها است. هيجان ناشی از حضور در مقابل جمع کثيری از دوستان، اعضای خانواده و همچنين هيئت داوران باعث می‌شود تا سخنران را در انتقال پيام خود دچار مشکل سازد. و در انجام اين فرايند قضاوت هيئت ناظر را با مشکل مواجه سازد.
  به طور کلی برای غلبه بر هيجانات جلسة دفاع رعايت نکات زير بسيار مفيد است.
  - قبل از شروع جلسه و ايراد سخنرانی، ذهن خود را بر روی موضوع و مطالب سخنرانی متمرکز کنيد.
  - اعتماد به نفس داشتن در اين لحظات بسيار ارزشمند و کار ساز است. از ايجاد تشويش و نگرانی با زمزمه کردن عباراتی مثل «چرا گلويم خشک شده؟»، « چرا دستهايم می لرزد؟» و يا «بدجوری خودم را به دردسر انداختم.» جداً اجتناب نماييد.
  - سعی کنيد هنگام سخنرانی بيشتر به حضار بنگريد و از غوطه‌ور شدن در انبوه نوشته‌های متنی پرهيز کنيد.
  - کوشش کنيد دربارة موضوعی صحبت کنيد که کاملاً آشنايی و تسلط داريد.
  - واقع گرا باشيد. فراموش نکنيد که هر کسی ممکن است در شرايط مشابه تا حدودی دچار اضطراب گردد.


  - حاضرين در جلسه به خوبی قادر به درک شرايط شما هستند. بنابراين گردش نگاه شما در ميان آنها باعث نوعی حس قدرتمندی و تجديد قوا خواهد شد.
  - به روال معمول و شيوة خودتان سخن بگوييد و زبان و يا لهجة عاريتی استفاده نکنيد.
  - قبل از شروع جسلة دفاع موضوع سخنرانی خود را چند بار مرور کنيد و حتی می‌توانيد در حضور دوستانتان آنرا با صدای بلند بيان کنيد. مطمين شويد که مجموع زمان صرف شده از 30 دقيقه بيشتر نمی‌شود.
  - موضوع اصلی و محوری سخنرانی را در آغاز برای شنوندگان تشريح کنيد و سعی کنيد مطالب خود را حول همين محور ادامه بدهيد.
  - در شنوندگان تصاوير ذهنی نسبت به مطالب سخنرانی ايجاد کنيد. در ادامة سخنرانی هرچند به قبل برگشته و با مرور گذرا، حضار را در جريان آنچه گذشته قرار دهيد.
  - هرگز در حين سخنرانی پوزش نخواهيد. زيرا اين يکی از علايم تشويش و اضطراب است.
  - سخنرانی خود را با استفاده از جملاتی بسيار سليس، روان و واضح پيش ببريد. به شنوندگان تلقين کنيد که راجع به مسايل مطرح مسلط و صاحب نظر هستيد. برای کنترل هر جه بيشتر جلسه حضار را در بحث وارد کنيد.
  - با افزايش و کاهش به موقع تن صدا و همچنين مکث‌های حساب شده و به موقع در کلام و نيز حرکات ريتميک و سيال دست های خود تحرک و پويايی را به جلسه تزريق کنيد.
  - زمان را متناسب با عناوين مهم قابل طرح تنظيم کنيد و در طول جلسه دفاع با دقت زمان سپری شده را در نظر داشته باشيد؛ و تناسب زمان باقيمانده را با عناوين باقی مانده کنترل کنيد.
  - برای حضار به خصوص هييت دوران احترام زيادی قايل شويد. مخاطب قرار دادن آنها در چارچوب ضوابط اخلاقی الزامی است. در صورتی که شما را مخاطب قرار دادند سعی کنيد در وهلة اوّل بدقت مطالب آنها را ياداشت نماييد. در مورد هر سؤالی جواب مناسب، روشن و قانع کننده بدهيد. و اگر باز هم جوابتان فهميده نشد قول بدهيد که در آيندة نزديک جواب آنرا پيدا خواهيد کرد. از گفتن عباراتی چون «نمی‌دانم» و مثل آن جداً خودداری نماييد.
  - از مصرف داروهای محرک و يا آرام بخش جداً خودداری کنيد.

  1-4-2- تناسب مطالب قابل طرح در جلسة دفاعيه با زمان تعيين شده
  زمان تخصيصی در جلسة دفاع معمولاّ به وسيلة مدير جلسه اعلام می‌شود. در صورتيکه بنا به هر دليل زمان به محقق اعلام نشد؛ توصيه می‌شود زمان مناسب برای جلسة دفاع خود را 30 دقيقه فرض نمائيد. تقسيم بندی ذيل در تقسيم مناسب زمان دفاع به شما کمک می‌کند.

  مطالعات 6 دقيقه
  بررسی نمونه ها 5 دقيقه
  مطالعات نظری و ايده 5 دقيقه
  آناليز و تحليل داده ها 6 دقيقه
  معرفی نقشه ها و توجيه طرح معماری 8 دقيقه
  جمع 30 دقيقه

  ويرايش شده توسط DDDIQ در 2013/1/19 در ساعت 07:52 PM
  در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس . بازار خود فروشی زان سوی دیگر است


 7. #5
  عضو فعال آواتار 203_fariba
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  دانشجوی لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/2
  محل سكونت
  تهران
  امتیاز
  3175
  پست ها
  1,891

  پيش فرض

  نقل قول نوشته اصلي بوسيله vorojak_error نمايش پست
  كي ميتونه ادرس سايت دانشگاهشونو (ليست پايان نامه ها)‌رو بزاره اينجا؟؟؟
  ممنون ميشم
  نمیدونم مشکل باشگاه چیه عکسارو نمیاره لینکش و میزارم پس
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  اگر بار گران بودیم ͺ رفتیم


  مملکتی که فاحشه خونه نداشته باشه ، عاشق زیاد داره...

 8. تشكر از اين پست


 9. #6
  عضو فعال آواتار 203_fariba
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  دانشجوی لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/2
  محل سكونت
  تهران
  امتیاز
  3175
  پست ها
  1,891

  پيش فرض

  سلام بچه ها
  فونت رساله رو معمولا چی میزارن؟؟؟ با چه سایزی؟؟؟
  اگر بار گران بودیم ͺ رفتیم


  مملکتی که فاحشه خونه نداشته باشه ، عاشق زیاد داره...

 10. #7
  عضو فعال
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/7
  امتیاز
  469
  پست ها
  303

  پيش فرض

  نقل قول نوشته اصلي بوسيله 203_fariba نمايش پست
  سلام بچه ها
  فونت رساله رو معمولا چی میزارن؟؟؟ با چه سایزی؟؟؟
  سلام . لوتوس . 14
  راه رهایی تو ، در رهایی راه توست ...

 11. تشكر از اين پست


 12. #8
  عضو فعال آواتار .After The Rain.
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/4
  محل سكونت
  ... ღ ...
  امتیاز
  2715
  پست ها
  910

  پيش فرض

  نقل قول نوشته اصلي بوسيله 203_fariba نمايش پست
  نداشتم فونتشو عجیب میشه اینجا بزارید دانلود کنم
  سلام...
  فونت لوتوس
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  • نوع فايل: rar lotus.rar (68.5 كيلو بايت, 365 نمايش)
  وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ . . .


 13. تشكرها از اين پست


 14. #9
  مدیر ارشد آواتار DDDIQ
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2010/7
  پست ها
  11,481

  Zip روش تحقیق، تدوین و ارائه پایان نامه

  روش تحقیق، تدوین و ارائه پایان نامه
  برای رشته های شهرسازی، معماری و هنر

  دکتر ناصر براتی
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  ...... 15. #10
  کاربر فعال تالار مهندسی معماری
  آواتار take off
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2008/8
  محل سكونت
  جنوب
  امتیاز
  12009
  پست ها
  5,126

  پيش فرض

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] پايان نامه

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  خواستند ما را دفن کنند، افسوس که ما بذر بودیم.

 16. تشكر از اين پست


صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ ها: 590
  آخرین ارسال: 2 هفته پيش, 03:07 PM
 2. دانلود پاورپوینت [ روش تحقیق و تدوین پایان نامه ]
  توسط امیدی در تالار اسلاید های آموزشی مهندسی شیمی
  پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2015/12/18, 10:20 PM
 3. شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد
  توسط پیرجو در تالار کارشناسی ارشد و دکترا ، استخدامی ها و اطلاعات شغلی
  پاسخ ها: 6
  آخرین ارسال: 2013/10/31, 12:27 AM
 4. شیوه تدوین پایان نامه های فارغ التحصیلی گروه مهندسی مکانیک
  توسط na3rmech83 در تالار کتاب های مهندسی مکانیک
  پاسخ ها: 2
  آخرین ارسال: 2011/4/20, 10:09 AM
 5. شیوه تدوین پایان نامه فارغ التحصیلی گروه مهندسی مکانیک
  توسط pmehdiq در تالار کتاب های مهندسی مکانیک
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2010/2/24, 11:58 AM

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •