صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمايش نتايج 21 تا 25 از 25

تاپیک: [ضوابط ونمونه های طراحی] مراکز ورزشی

 1. #21
  عضو فعال آواتار انجام پروژه
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2013/3
  محل سكونت
  تهران
  امتیاز
  212
  پست ها
  104

  پيش فرض

  اینجا چند نمونه پلان فضاهای ورزشی گذاشتم. ببینید:
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  انجام پروژه های طراحی(طرح معماری) و تحقیقاتی(معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسلامی، مرمت، تنظیم شرایط، روستا و ...) و محاسباتی(متره، نقشه کشی)
  طراحی دو بعدی با اتوکد و مدل سازی سه بعدی از پروژه ها با اسکچ آپ و وی-ری
  شیت بندی و طراحی پوستر از طرح با فتوشاپ و شیت بندی و راندو با ماژیک و مدادرنگی
  ساخت انواع ماکت های معماری
  تهیه Power point
  انجام کلیه امور پایان نامه
  کارشناسی و ارشد

 2. تشكرها از اين پست


 3. #22
  عضو فعال آواتار et-rt
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  دانشجوی لیسانس
  تاريخ عضويت
  2012/2
  محل سكونت
  ▲◣◢ ◥▼△▽
  امتیاز
  6001
  پست ها
  1,508

  پيش فرض

  استاندارد اماکن ورزشی و دستور العمل ساخت سالن های ورزشی برای مدرسه ها.
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  آبودان

 4. تشكرها از اين پست


 5. #23
  مدیر بازنشسته آواتار sahar-architect
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/5
  محل سكونت
  هرکجاباشم آسمان مال من است
  امتیاز
  10903
  پست ها
  6,358

  پيش فرض نمونه پلان ورزشگاه

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  همه چیز جهان تکراریست، جز مهربانی...

  "خانه" جا نیست، خانه حسی ست که می گوید تقلی کافیست... تو رسیده ای...


 6. تشكرها از اين پست


 7. #24
  مدیر تالار مهندسی معماری آواتار mpb
  رشته
  مهندسی معماری
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2012/5
  محل سكونت
  گیلان
  امتیاز
  25408
  پست ها
  6,150

  پيش فرض استانداردهای زورخانه


  الف- تعاریف:

  زورخانه جایی است که عمدتامردان درآن ورزش میکنندوبیشتردرکوچه پس کوچه های شهرساخته می شدولی اکنون مانندتمام اماکن ورزشی با جانمایی و توجه به تمام موارد مربوط به
  فضاهای ورزشی ساخته میشود.معمولابام آن به شکل گنبد می باشد.درگذشته کف آن گودترازکف کوچه بود.ولی درحال حاضربراساس طراحی هایی که انجام می شود لزوما گودپائین
  تراز کف زورخانه نبایدباشد.درب آن کوتاه و یک لتی است وهرکه بخواهدازآن بگذردوداخل زورخانه بشودبایدخم شود.درب زورخانه را ازاین روکوتاه می گیرندکه ورزشکاران وکسانی
  که برای تماشابه آنجامی روند،به احترام ورزش وورزشکاران وآن مکان خم شوند.این درب نصب می شود،ولزوما درب ورودی این ورزشگاه « سردم زورخانه » امروزه درمحل ورودی به
  نبایدکوتاه باشد.ورزش زورخانه ای درمحوطه ای هشت ضلعی وگاهی 6 ضلعی به طول 5 یا مینامند،انجام می گیرد
  ( 1).عمده فعالیتهای « گود » 4 متروعرض چهارمتروعمق تا یک مترکه آن را ورزشی درزورخانه ها بااسباب ویژه ای انجام می شود.که این اسباب شبیه وسایل جنگ قدیم است که عبارتند از:سنگ،تخته شنا،میل وکباده که مانندابزار کمک آموزشی نظامی بکارگرفته می شدند( 1).
  شیوه ورزش زورخانه ای وباستانی عبارتست از:سنگ گرفتن:که سنگ گیرنده دربالای گوددرجایی اززمین که لنگ انداخته اندبه پشت م یخوابدوسه بالش،یکی رازیرسر و دوتای دیگررا زیربازوی راست وچپ می گذاردودوسنگ را با دودست خود چنان می گیردکه سرهای هلالی آن دو به سوی سرش باشدوپی درپی به پهلوی چپ وراست می غلطد. هنگامی که برپهلوی چپ است،سنگی را که دردست داردمستقیم چنان بالا میبردکه بازوی خمیده اش راست شود و به همان شیوه هنگامی بر پهلوی راست است سنگی را که در دست چپ داردمی گویند. گونه دیگرسنگ گرفتن آن « غلطان » مستقیم به بالامی برد. این گونه سنگ گرفتن را است که ورزشکاربه پشت می خوابدوپاهایش رادراز می کند و دوسنگ راباهم پی درپی روی سینه بالاوپایین میبرد،این سنگ گرفتن را(جفتی)می نامند.شنا(شنو)رفتن:پیش ازآغاز شنارفتن،میانداریکی ازتخته شناهاراکه درکنارگودچیده اند،برداشته وبه دنبال وی ورزشکاران یکی پس از دیگری،تخته ای رابرداشته ودرکنارگودمی ایستند.سپس میاندار دورگودمی گرددوبه هریک ازورزشکاران میانداری کردن راتعارف می کندآنگاه ازهمه رخصت می طلبدوتخته اش را در میان گودمی گذاردوزانووپنجه پارادرکف گودقرارمی دهدودولبه تخته شنارا بادست میگیرد.
  ورزشکاران چهارگونه شنا(شنو)می روند:شنای کرسی،شنای دست وپامقابل ، شنای دوشلاقه،شنای پیچ. نرمش:ورزشکاران پس ازشنارفتن برمی خیزند وبی آنکه تخته شنارا از کف گود بر
  دارند برای رفع خستگی نرم وآرام بدن خودرا تکان می دهند واین حرکت را نرمش مینامند.
  میل گرفتن:
  ورزشکاران هرکدام یک جفت میل ازجایگاه ویژه میل هاکه دربالای گود و نزدیک آن است برمیدارندونخست میانداربه هریک ازورزشکاران تعارف میکندکه میانداری بپذیرند واگرکسی نپذیرفت،همان میاندارمیل هابرشانه خودمیگذاردودیگران ازاوپیروی میکنند و باضرب مرشد، میل گرفتن راآغازمی کنند.میل گرفتن برسه گونه است : میل سنگین میل چکشی یا(سرنوازی)، میل جفتی.
  پازدن:
  میانداردرمیان گودمی ایستدوورزشکاران پیرامون اوگردمی آیند.نخست پای آرامی میزنندکه به آن پای (نرم)می گویندوآن چنین است که ورزشکار پنجه یک پارااندکی اززمین بلندمیکندوبرروی پنجه پای دیگر،خودراتکان وبه آرامی پیش وپس میرود.ورزشکاران درزورخانه چهارجورپامی زنند: 1 پای اول(پای چپ وراست) 2 پای جنگلی 3.پای تبریزی اول ودوم وپای سوم 4 پای آخر.
  چرخ زدن پنج گونه است:
  چرخ جنگلی،چرخ تیز، چرخ سبک و چمنی، چرخ تک پرو چرخ سه تک پر.
  کُشتی- درگذشته پس ازپایان یافتن ورزش زورخانه ای،کشتی گیران و پهلوانان میان گود می رفتند و دو به دو با هم کشتی می گرفتند.دوکشتی گیرنخست (فرومیکوبیدند)آنگاه مرشدلنگی به میان هردوکشتی گیر پرتاب میکردتادست نگه دارندکه شعر(گُل کُشتی )خوانده شود.کشتی گیران درکنارهم به پهلو، روبه قبله خم میشدندویک دست رابرگردن یکدیگرودست دیگرراروی زانومیگذاشتندو مرشد شعر(گل کشتی)رامی خواندیایکی ازورزشکاران که آواز خوشی داشت درلبه دیوارگودمی نشست وازحاضران (رخصت) می طلبیدوگل کشتی رامیخواند.دعا کردن-پس ازپایان ورزش، مرشدبا
  زدن زنگ،تنبک راکنارمیگذاردومینشیند.درا ن هنگام میانداربه دعاکردن میپردازد وورزشکاران و تماشاچیان هم باهم پس از هر یک از دعاهای او (آمین) می گویند.
  اسباب و افزارهای ورزش باستانی
  تخته شنا:
  چوبی است هموار به درازای 70 سانتی متر و پهنای 7 و ستبری 2 سانتیمتر و گاهی کوچکتروبزرگتر از این اندازه هم ساخته می شود. به زیر تخته نزدیک دو سر آن دو پایه زنخی5(ذوزنقه ای) به بلندی چهار سانتیمتر میخکوب شده است.
  میل ورزش:
  افزاری است چوبی و کله قندی و توپر، ته آن گرد و هموار و سر آن تخت یا گرداست و در میان آن دسته ای به درازای پانزده سانتیمتر فرو برده اند . وزن هر میل از پنج کیلو تاچهل کیلو گرم است درگذشته میل های تا 60 کیلوگرم نیزاستفاده می شد ولی در حال حاضرغیر مرسوم است.
  میل بازی:
  مانند میل ورزش است ولی دسته آن بلندتر از میل ورزش و وزنش کمتر از آن است تادرهنگام بازی وپرتاب کردنش آسان باشد.وزن هرمیل بازی ازچهارتاشش کیلو گرم بیشترنمی شود.میلهای بزرگ مخصوص این ورزش وزن معینی نداردواکثروزن آنها ازجفتی 12 تا 30 کیلو می باشد.اما میل های بازی وزنشان از 5 الی 6 کیلو بیشتر نیست .
  سنگ:
  دو پاره وراست گوشه است که ازدرازابا بست های فلزی به یکدیگر چسبانیده شده ویک برآن هلالی است ، درازای سنگ یک مترو پهنای آن هفتادسانتیمتر است.درمیان سنگ سوراخی است که درآن دستگیره ای گذاشته اندوروی آن رابانمد یا کهنه پوشانده اند تا دست ورزشکاررا هنگام سنگ گرفتن زخم نکند.وزن هردوسنگ از بیست تاصد و بیست کیلوگرم است. سنگ رادرقدیم (سنگ زور) و (سنگ نعل) هم می نامیدند زیرا به شکل نعل است دارد.
  « جا دستی » کبّاده:
  افزاری است آهنی،مانند کمان وسراسرتنه آن ازآهن است و در میانش درازای آن نزدیک به صدوبیست تا صد و سی سانتیمتر است.چله کبّاده زنجیری است شانزده حلقه ای(وگاهی کمتریابیشتر)ودرهرحلقه شش پولک آهنی داردومیان آن جادستی گذاشته شده است.وزن کباده ازده کیلوتاچهل کیلو است.گاهی نیزکباده های سنگین تر و سبکتر هم میسازندو بکارمیبرند
  نوع لباس :
  لباس مخصوص این رشته عبارتنداز: یک شلوار کوتاه تا زانو که از چرم یا پارچه محکم دوخته شده است وروی آن را به شکل زیبایی قلاب دوزی می کنند . شلوار زورخانه راتُنکه یا شلوار کشتی می گوینداگر ورزشکاری بر بالای شلوار کشتی خود لُنگ ببندد یعنی باسابقه و پیش کسوت است. در سایت رسمی فدراسیون مربوطه در مورد لباس ورزشکاران این رشته آمده است:
  تنکه : لباس مخصوص کشتی گیران است که علاوه بر تنکه، تنک، تنبان،سلوار، شلوار و سزاوار نیز خوانده شده است.رنگهای اصلی آن سبز،قرمزوآبی است و در اعیاد و جشنها در زورخانه برای ورزش آنرا می پوشند. جنس آن ازکرباس وچرم است و در بالای آن بندی برای محکم کردنش قرارمی دهند.
  لنگ : لنگ در زورخانه بمنزله احرام است و احرام یعنی محرم شدن مانند حجاج، آنان به دورکعبه طواف می کنندو ورزشکاران برگردگود حلقه بسته ودرحرم دل خویش میگردند تا لبیک گویان به خویشتن خویش دست یابند. لنگ بوسیله مشتمالچی و به دستور مرشد یا کهنه سواربه ورزشکاران داده می شود.ورزشکاران موظفندبه محض دریافت،آن رابوسیده و با اجازه بزرگتران حاضر به سمت رختکن حرکت کنند
  جانمایی:
  محل احداث زورخانه هابایدشرایط و موقعیتهای زیر ریررا داشته باشد :
  اندازه:
  زمین مورد نظر بایددارای قابلیت احداث اماکن ورزشی استاندارد با گنجایش کافی برای فعالیتهای مختلف،و کلیه فضاهای جانبی نظیر رختکن،دوش،اداری،پارکینگ و...... راداشته باشد.
  موقعیت زمین زورخانه ها:
  علاوه بردرنظرگرفتن وضعیت وموقعیت هایی نظیرآب وهوا،ازنظرموقعیت جغرافیای شهری(محلی)نیزدارای دسترسی آسان برای بهره برداری بوده ونبایددر کنارمحلات ومجتمعهای مسکونی،مراکزعمومی پرمراجعه ویامراکزی که نیازمندآرامش هستنندمانندبیمارستانها،با شندوارجح آن است که درکنارمراکز آموزشی نظیرمدارس، دبیرستانها ودانشگاه هاساخته شده ودسترسی لازم وساده را به معابرسهل الوصول نظیربزرگراه هاوخیابانهای اصلی وخطوط حمل و نقل عمومی داشته باشد.
  3.جانمایی بنا(تعیین محل احداث بنا):
  بایدبه نحوی باشدکه ازعوارض زمین نیزبرای طراحی وساخت نهایت استفاده شده و از عوامل مصنوعی( ساخت وساز)در تکمیل آن بهره گیری شودوبه دلیل وجودگنبدوپنجره های زیرآن باید به عواملی نظیرآفتاب،بادوباران توجه گردد.
  امکان ایجاد،یادسترسی به پارکینگ وفضاهای عمومی را داشته باشند.
  استانداردهای طراحی- زورخانه،باشرائط ومقررات فدراسیون ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای اداره گشته وفعالیت می نماید.بنابراین زورخانه هانیزهمانندسایر ورزشگاهها تابع استانداردهاو مقررات سازمان تربیت بدنی میباشند.زیرادارای قوانین ومقررات خاص برای برگزاری مسابقاتمی باشند.مهمترازمواردفوق، تشکیل فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای است که وظیفه و سعی درگسترش این رشته درسایرکشورهای جهان دارد.وبایدباتهیه وارائه استانداردهانسبت به ساخت زورخانه درکشورهای عضونیزنظارت داشته باشد.هرچندکه درساخت وتجهیز آنهاسعی برحفظ آداب ورسوم گذشته ایران میباشد.زورخانه های امروزی بایدتفاوتهایی باگذشته داشته باشند.درطراحی زورخانه ها بهتراست گود به شکل هشت ضلعی و اندازه آکس تاآکس ضلع های مقابل درهشت ضلعی 10 مترتمام باشد،تافضای بیشتری برای فعالیت ورزشکاران باتعدادبیشتر به وجودآید.ارتفاع کف تالبه گودزورخانه نیز 7مترباشد./
  محل ورود وخروج ورزشکاران از تماشاچیان بایدمجزاباشد.زیرامعمولا افرادباکفش به این محوطه واردنمی شوندواطراف گود می بایدتمیزباشد.بااین شرایط مناسب است زورخانه طوری طراحی شودکه درب ورود تماشاچیان از درب ورود ورزشکاران،سادات وپیش کسوتان وصاحبان ضرب ونوا مجزاباشدرختکن هانیزباسرویسهای بهداشتی ودوش ها به طورمجزا برای ورزشکاران احداث ومحل آن درمسیر ورودورزشکاران به سردم وگود قرارداشته باشد.بدین ترتیب که بعدازدرب ورودزورخانه ها ازمحل کریدور(سرسرا)،دوراهرو احداث شود.راهروی اول به سمت محل استقرارتماشاچیانی مانندصاحبان ضرب،زنگ وپیش کسوتان،وراهروی دوم برای عبورمرشد،ورزشکاران،مربیان وداوران باشد.این راهروبایدبه رختکن های اختصاصی ورزشکاران،داوران، ومرشد منتهی شود.رختکن مرشدمی بایددارای دوش سرویس بهداشتی وروشویی بوده وراه ارتباطی باسردم داشته باشد،تا مرشدازآن طریق به سردم واردشود.باتوجه به رقابتهای این رشته،که علاوه برمسابقات کشتی
  پهلوانی دراین ورزش شکل گرفته وقوانین ومقررات خاصی برای مسابقات تیمی تنظیم واجرامی شود پس بهتراست،هر زورخانه دارای دورختکن(میهمان ومیزبان ) باشد.اندازه رختکن هابرای استفاده حداقل 12 نفرپیش بینی شود.درداخل هررختکن حداقل 2 دوش ویک سرویس بهداشتی ودوروشویی باآینه و..واصول مهندسی واستانداردهای ورزش تعبیه شودتجهیزرختکن به کمدهای مخصوص لباس ورزش،نیمکت،آبخوری و .......نیزمناسب است. ورزشکاران باید بتوانندازرختکن باعبور ازکناراتاق مرشد وبدون ارتباط بادیگران به سمت گود زورخانه حرکت کنند.این درب باید ازمحل استقرار تماشاچیان قابل رویت باشد.گود زورخانه به صورت 6 یا 8-2 تا / ضلعی وارتفاع، 70 تا 80 سانتیمتروطول آن ازهرطرف،از زاویه به زاویه دیگر حداکثر 5-3/06مترساخته شود .دربرخی اوقات حدودبیست نفردرآن ورزش می کنند. درزورخانه های کنونی باتفاوت اندک درابعادومصالح معمولاکف گودراسنگ،ویابرای پوشش، ازکف پوشهایورزشی استفاده میکنند. برای فعالیت سنگ گرفتن نیز باید اتاقی مناسب با ابعاد حدود4× 3مترمربع،درورودی به سردم ساخته ویا محلی درکنار یکی ازاضلاع گود ساخته شود. این اتاق محل استقرارسنگ ها خواهد بودودرآن حرکات ورزشی باسنگ نیزانجام می شود.برای نمای دیواره گود ازسنگ های تزئینی نیز استفاده می شود. ارتفاع زورخانه ازکف گود(درقسمت بالای گود) بایدحداقل 8 مترولی بهتراست 10 الی 12 مترباشد تا برای میل بازی فضای لازم وجودداشته باشد. اختلاف ارتفاع سقف بالای گودمیتواند به شکل گنبدی باشد.وبانصب پنجره درحدود 20 سانتیمترپائین ترازشروع قوس گنبد،ازآن برای نورگیر طبیعی وتهویه استفاده نمود.
  برای نظافت گودچنانچه کف آن کاملا ترازباشدآب به همه طرف جریان پیدا می کند، بنا براین میتوان سوراخهای مخصوصی در گوشه های گودتعبیه نمودوآنهارابالوله هایی که زیردیوارهادراطراف گودمیتواندنصب گردد،به فاضلاب وخارج ازمحیط انتقال داد.. راهروی دورگودبه عرض 2 مترباشد. ضمنامحل پیش کسوتان ازمحل نشستن تماشاچیان مجزاباشد.برای استقرارمیزوصندلیهای داوران وکادر برگزار کننده مسابقات هنرهای زورخانه یاکشتی پهلوانی،یک قسمت ازگودبایدفاصله بیشتری ازمحل استقرار تماشاچیان داشته باشد.سردم یامحل نشستن مرشد بایدکنار درب ورودی ورزشکاران و بالاتر از سایر عناصر تشکیل دهنده زورخانه باشد.محل سردم بایدطوری احداث گرددکه کاملا به گود ومحل ورودوخروج 1/ 1 متر و عرض 5 / تماشاچیان اشراف داشته،وروبه قبله باشد.سردم بایددارای ارتفاع حدود 7تا 2متروطول 2تا 3مترباشدتاامکان حضورمرشد،وقرارگرفتن صندلی یاتخت ویژه،ضرب اضافی ،هیتر برقی،میکروفن واحتمالا منقل اسپندراداشته باشد.این محل بایدازپشت بااتاق مرشدارتباط داشته باشد.زنگ ومنقل اسپند متناسب بادست برتر(راست دست،چپ دست بودن)مرشدتنظیم
  ونصب میشود.ضمن اینکه مرشددوم نیزدرمواقع لزوم بتوانددرکنارمرشداول بنشیند.بهترین محل برای نصب سیستم صوتی زورخانه درزیرسکوی مرشد می باشد. درزمینه وسایل وابزاری که دراین ورزش به کارگرفته میشود،نوآوری خاصی وجود نداردوفقط میتوان بااستفاده ازپلی استرمحل ارتباط پوست بااین ابزارراعایق کاری کرددرقسمت بالای گود،فضایی برای قرارگرفتن ابزاروتجهیزات ورزش زورخانه بایددرنظرگرفته شود.این محل اگرحدفاصل بین دیوار و گودباشد،وکمی ازسطح پائینتر باشدبهتر است.زیرامی توان بابهره گیری ازدیوار،یا اختلاف سطح به وجود آمده این وسایل رابا مقرهای چوبی خاص مهارنمود.ودرصورتی که محدودیت فضااین
  اجازه رابرای طراحی واجرا بوجود نیاورد،اسباب،لوازم وتجهیزات ورزش زورخانه ای را بااستفاده ازقابهای ویژه ونرده های چوبی محکم،که درکنارگودباید تعبیه شوند،مهارونگهداری نمود.با توجه به صدای بلند ضرب ونوای مرشدخصوصادر زمان استفاده ازسیستم های صوتی ضروری است که درموردآکوستیک صدا،جلوگیری ازاکوی نامناسب صدا درداخل ساختمان برنامه ریزی واقدام شود.استفاده از بلوکهای میان تهی عایق صدا،بتن متخلخل برای دیوارها،وپوشاندن دیوارها بامصالح جذب کننده صوت همراه بانصب عایق های صدا قبل ازنمای داخلی زورخانه زیرلایه نهایی،نصب پنجره های دو جداره ودرب های مناسب ضدصدا ازجمله این اقدامات محسوب میشود. طراحی زورخانه به نحوی که ازاشکال منظم هندسی ماننددایره،مربع یاهشت ضلعی و یا اضلاع زوج استفاده نشده باشدنیزدراکوستیک صداموثراست.علاوه براین مواردنصب پرده های جاذب صدا که دربرابررطوبت مقاوم وقابل
  شستشو باشد،وانواع پانلهای جاذب صدادردیوارهاباارتفاع بیش از 2 متر، آویزان نمودن قطعات جاذب صدا با برش های مناسب وحساب شده ازسقف و نصب کفپوش جاذب صدادرگودنیزموثرهستند.البت نصب درب و پنجره های عایق نبایددرمورد تهویه هوای زورخانه اختلال ایجادنماید.نصب دستگاه هواسازیاچیلرنیز یکی ازروشهای مناسب دراین زمینه است که می تواند مشکل تهویه هوارا رفع نماید.
  فضاهای جنبی مورد نیاززورخانه-
  این فضاهاعبارتنداز: فضای لازم برای رختکن وسرویسهای بهداشتی،اتاق داوران ومربیان،اتاق مرشد، فضای اداری وارتباط جمعی،فضای لازم برای انبارودرصورت نیازوامکان سالن تمرین کشتی.توضیح اینکه گودزورخانه محل برگزاری رقابتهای کشتی پهلوانی بوده وهست که دارای قوانین ومقررات خاصی است.این قوانین ومقررات دربسیاری ازمواردباورزش کشتی مشترک است ولی تفاوتهایی نیزدربین آنهامشاهده میشود.ازاین رواگردرزورخانه علاوه برورزش ورخانه ای،کشتی نیزآموزش داده میشودبنابراین سالن کشتی به ابعادحداقل15* 13کنار آن احداث شود.مناسب آن است که محل تمرین کشتی در زورخانه دارای 2 تشک استاندارد کشتی باشد.برای استقرار دوربین های فیلمبرداری نیز ازسقف،فضای رو بروی سردم و کنار سردم می توان استفاده نمود.
  نوروروشنایی -
  درزورخانه هانبایدنوربه طور مستقیم به گود تابانده شود خصوصا در هنگام میل بازی ویاچرخیدن ورزشکاران،زیرا امکان ایجادخیرگی چشم واشتباه ودرنتیجه بروزخطربرای ورزشکار و حاضرین در گودوجود دارد.البته با استفاده از نور نقطه ای از بالاامکان زوم روی چرخنده ها،میاندار و مرشد وجود دارد،اما برای میل بازها بهتر است از نورهای نقطه ای کناری استفاده شودتا نور از پشت به آنان بتابد. منابع نوری باید در سقف پیش بینی شودونورپردازی به طورکاملاً عمودی و بدون انعکاس صورت گیردبه نحوی که دردیدمرشد، شرکت کنندگان دربرنامه های ورزشی(ورزشکاران) وتماشاچیان ایجاد مزاحمت نکند.برای تامین روشنایی،بایدچراغ وپروژکتورهادرخطوط(اضلاع)طو لی دیوارهای سالن نصب شوندتابردیدنامبردگان عمودنباشدومزاحمتی ایجاد نکند.تابلوهای برق،کلیدهاوسوئیچهای فرمان بایددر محلی خارج ازسالن زورخانه و محل تردد نصب شوند.توصیه این است که در
  اتاق مرشد ویا محلی نزدیک وی نصب شود.
  سیستم صوتی-
  در زورخانه سیستم صوتی نیز مهم است .نوای خوش مرشد و صدای ضرب زمانی موثر است که متوازن باشند.محل استقرارپایه میکروفن ها نباید ضرب گرفتن مرشد رامحدود کند. اندازه هاو ابعاد زورخانه های متوسط و بزرگ، جدول شرایط محیطی مطلوب زورخانه و مشخصات جدارهای داخلی زورخانه درجداول صفحات بعد ارائه شده است.سیستم های حرارتی و خنک کننده-با توجه به اینکه سقف زورخانه ها بلند می باشند،در نتیجه
  هوای گرم عمدتا در نزدیک سقف نگه داشته می شود.بنا براین سیستمهای گرمازایی که از نزدیک کف توزیع دمامی کنند(مانند شوفاژ،یا بخاری های دارای دمنده و..)مناسب می باشند.البته دستگاههای تهویه هوا مانندفن کوئل در تمامی ورزشگاهها قابل استفاده و جزو بهترین سیستمهای گرمایشی و خنک کننده می باشند،زیرا قابلیت کنترل رطوبت را نیز دارا می باشند.استفاده از کولریا پنکه برای خنک کردن زورخانه مفید است منوط بر اینکه به طور مستقیم به ورزشکاران و مرشد نوزند.

  سالن ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی –
  زورخانه بزرگ (قطر 8 متر)
  (حداقل فضای مسقف برای استقرار 2 اتومبیل 25 مترمربع است که باتوجه به پارکینگ مورد نیازبه متراژکل افزون م یگردد.
  M ابعاد
  ردیف
  فضای مورد نیاز
  قطر
  عرض
  ارتفاع
  مساحت واحد(م م)
  تعداد
  مساحت
  M کل( 2
  (
  کلاس
  طراحی
  طبقه
  احداث
  توضیح
  4 در یک 1 4 3 2 1 اطلاعات و گیشه 2
  طبقه
  1 50/24 5- 2 ابعاد زمین 9
  3 حریم
  8
  -
  78
  8 4 2 3 1/2 1/ 4 سرویس بهداشتی 7
  9 1 9 3 3 5 کمک های اولیه(اطاق پزشکی) 3
  20 10 2 3 1/2 1/ 6 رختکن ولاکر 6
  10 2 3 1/2 1/ 7 دوش 7
  6 6 3 2 8 تأسیسات 3
  20 20 3 4 9 بوفه/ تریا 5
  40 صندلی 50 50 3 5 10 سکوی تماشاچیان 10
  40 11 فضای ارتباطی درونی و ورودی 40
  24 2 12 3 3 12 اطاق اداری 4
  6 1 6 3 2 13 اطاق نور و صدا 3
  12 1 12 3 3 14 انباری 4
  15 *پارکینگ -
  12 1 12 3 3 16 مرشد خانه 4
  17 جمع کل اعیانی 297
  18 عرصه
  جمع کل 297
  12
  سالن ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی –

  زورخانه بزرگ (قطر 10 متر)
  (حداقل فضای مسقف برای استقرار 2 اتومبیل 25 مترمربع است که باتوجه به پارکینگ مورد نیاز به متراژکل افزون م یگردد.
  M ابعاد
  ردیف فضای مورد نیاز
  قطر ارتفاع
  مساحت
  واحد(م م)
  تعداد
  مساحت
  M ) 2
  (
  کلاس
  طراحی
  طبقه
  احداث
  توضیح
  4 در یک 1 4 3 2 1 اطلاعات و گیشه 2
  طبقه
  2 ابعاد گودو حریم قطر بزرگ
  3 حریم
  10
  5
  177
  8 4 2 3 1/2 1/ 4 سرویس بهداشتی 7
  9 1 9 3 3 5 کمک های اولیه 3
  10 10 2 6 رختکن ولاکر 3
  3 1/2 1/ 7 دوش 7
  6 1 6 3 2 8 تأسیسات 3
  20 1 20 3 4 9 بوفه/ تریا 5
  50 - 50 4 4 10 سکوی تماشاچیان 20
  11 فضای ارتباطی درونی
  وورودی
  50 - 50
  24 2 12 3 3 12 اطاق اداری 4
  6 1 6 3 2 13 اطاق نور و صدا 3
  10 1 10 3 2/5 14 انباری 4
  15 *پارکینگ
  12 1 12 3 3 16 مرشد خانه 4
  17 راه پله - - = - = -
  20 1 20 3 4 18 سونا خشک 5
  19 جمع کل 426
  20 عرصه 1065
  13
  جدول شرایط محیطی مطلوب زورخانه
  عوامل محیطی تعیین کننده
  دما به
  درجه
  سانتیگراد
  رطوبت
  به درصد
  روشنایی
  به لوکس
  میانگین میانگین تمرینی و
  تفریحی
  رقابتی
  نور طبیعی
  و جهت گیری
  میزان تعویض
  هوا
  ویژگی محیط از
  نظر اکوستیک
  300 40 12
  800
  برای
  مسابقات
  پخش
  تلویزیونی
  شمالی –
  جنوبی و نور
  غیرمستقیم
  0/85 مترمکعب
  هوای تازه
  درهردقیقه بازاء
  هرنفربازیکن
  بازی پر سروصدا
  14
  مشخصات جدارهای داخلی زورخانه
  جدارها
  سقف دیوار کف محوطه بازی
  خط کشی
  رنگ ویژگی رنگ ویژگی
  رنگ ویژگی
  عرض
  به
  میلیمتر
  رنگ
  روشن
  پیش بینی
  احداث
  گنبدروی گود
  وبانورگیری
  درسقف
  روشن
  پیش بینی
  امکانات
  برای
  آویزان
  کردن
  تجهیزات
  ورزشی
  وبا
  نورگیری
  در قسمت
  بالای دیوار
  آزاد
  کف پوش
  مستحکم،مقاوم
  در مقابل
  سرندگی
  وبامقاومت
  نشست مناسب

  ایمنی در زورخانه ها-
  - لبه ها و دیواره های گود با پدهای لاستیکی ضربه گیر رنگی پوشانیده شود،تاازبروزهرگونه آسیب های ناشی ازبرخوردورزشکاران بااین قسمتها خصوصادرزمان کشتی گرفتن ویاچرخیدن جلوگیری شود.
  -کف گود بایدکاملا تراز ونرم باشد ( یعنی سرنبوده ودرعین حال، زبروخشن نیز نباشد ) تاورزشکاران هنگام چرخیدن هاوپازدن هادچارسرخوردن وسائیدگی کف پا نشوند.
  - بانظافت روزانه گود ازبروز بیماریهای پوستی درزورخانه جلوگیری گردد.
  - تخته های شنونبایددارای گره هاورگه های بزرگ خصوصادرمحلهایی که وزن ورزشکار برروی آن قرارمی گیردباشد،زیراامکان شکستگی وناامنی رابه وجود می آورد.
  - برای جلوگیری ازلغزیدن تخته شنوهنگام فعالیت،تکه هایی لاستیک در زیرپایه های ذوزنقه نصب کنند.
  - حریم ایمنی فاصله گودتامحل استقرارسکوی تماشاچیان بایدحدود 3مترباشد.
  -در زورخانه هر ورزشکار،از لباس شخصی استفاده نماید.
  - حتی المقدور از لنگ استفاده نشود.
  - دستگاه های خنک کننده مستقیما برگود و ورزشکاران نوزند.
  - سیستم روشنایی و نور مستقما به چشم ورزشکاران و مرشد نتابند.
  - درسالن کشتی زورخانه نیزنکات ایمنی( ارائه شده درمورد کشتیاین پژوهش) رعایت شود.
  - وسائل کمک های اولیه در زورخانه موجود باشد.

  مراجع و ماخذ مطالب مربوط به زورخانه-
  1. کتاب"زورخانه و ورزش باستانی". صدیق، مصطفی. چاپ 3 ، ش 26 (آذر 43
  2. دلیرستان – وب سایت رسمی فدراسیون ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای جمهوری اسلامی ایران–آئین نامه ،قوانین ومقررات مسابقات ورزش زورخانه ای.
  3. مدیریت اماکن تاسیسات وتجهیزات ورزشی-دکتر مجید جلالی-انتشارات دانشگاه تهران-.1388
  4. دلیرستان – وب سایت رسمی فدراسیون ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای جمهوری اسلامی ایران– آشنائی با این ورزش- ساختمان زورخانه.
  5. دلیرستان – وب سایت رسمی فدراسیون ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای جمهوری اسلامی ایران–آشنائی با این ورزش- لباس زور خانه.
  6- برگرفته شده ازموازین فنی ورزشگاههای کشور-جلد دوم-سازمان برنامه و بودجه نشریه132- شماره 2
  7. دکتر محمد احسانی ،اسماعیل زنگنه- تاسیسات واماکن ورزشی –از طریق:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  8-در تنظیم این موارد در وهله اول از نظرات ارزشمند ناظر محنرم پروژه ودر مراحل بعدی بامذاکره با آقایان عظیمی مسئول اسبق زورخانه شهید فهمیده، نجات مدیر زورخانه پاس(نیروی انتظامی)،امیرحسینی دبیرمحترم فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای بهره گیری شد. 8. تشكرها از اين پست


 9. #25
  تازه وارد آواتار AmirAhmadinasab
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2007/12
  محل سكونت
  تبريز
  امتیاز
  48
  پست ها
  26

  پيش فرض

  براي مطالعه ضوابط [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] به اين لينك و نمونه اي زيبا از [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] به اين اينك مراجعه كنيد

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

تاپیک های مشابه

 1. [ضوابط ونمونه های طراحی] بیمارستان ها و مراکز درمانی
  توسط nino در تالار طراحی معماری (آموزش، تحلیل، کرکسیون و ... )
  پاسخ ها: 57
  آخرین ارسال: 2018/11/15, 10:07 AM
 2. [ضوابط ونمونه های طراحی] مراکز خرید و تجاری
  توسط maxer در تالار طراحی معماری (آموزش، تحلیل، کرکسیون و ... )
  پاسخ ها: 12
  آخرین ارسال: 2015/12/24, 01:02 AM
 3. [ضوابط ونمونه های طراحی] مراکز ورزشی
  توسط atifa در تالار معماری ورزشی
  پاسخ ها: 24
  آخرین ارسال: 2014/11/02, 10:00 AM
 4. [ضوابط ونمونه های طراحی] مراکز خرید و تجاری
  توسط maxer در تالار معماری تجاری
  پاسخ ها: 12
  آخرین ارسال: 2014/11/02, 09:59 AM
 5. [ضوابط ونمونه های طراحی] بیمارستان ها و مراکز درمانی
  توسط nino در تالار معماری بهداشتی درمانی
  پاسخ ها: 47
  آخرین ارسال: 2014/10/05, 01:40 PM

عبارت‌های مرتبط

طراحی مجموعه ورزشی

ضوابط طراحی مجموعه ورزشی

ضوابط طراحی سالن ورزشی

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •