سلام عزیزان این تایپیک مخصوص کیشوندهای محترمه البته نه اینکه کسی دیگه نتونه نظر بده ! من مهدی 25 ساله از کیش هستم .