نمايش نتايج 1 تا 6 از 6

تاپیک: [ زئولیت ها ]

 1. #1
  عضو فعال
  رشته
  مهندسی شیمی
  تاريخ عضويت
  2007/6
  محل سكونت
  بابل
  امتیاز
  398
  پست ها
  262

  Thumbs up [ زئولیت ها ]

  زئوليت ها[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  زئوليت ها از گروهي از اکسيدها تشکيل شده است که، داراي حفره هاي ريز کريستال هاي آلو ميناسيليکات مي باشد. در واقع زئوليت‌ها، سيليکات هاي آبداري مي باشند که پيوند آبدار در آنها بسيار سست است، بطوري که در دماي پايين، آب خود رااز دست مي‌دهند. اين مواد در صنايع مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان رزين هاي تبادل يون[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، غربال هاي مولکولي[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، کاتاليزور و پايه هاي کاتاليستي مورد استفاده قرار مي گيرند. زئوليتها هم به روش طبيعي و همبه روش سنتزي تشکيل مي‌گردند. زئوليتها به روش طبيعي دردرياچه‌هاي (قليايينمکي)، آلتراسيون توفها، سيستم بازآبهايزيرزميني، خاکهاي محيط قليايي و رسوبات عميق دريا تشکيلمي‌شوند [105].
  ساختار زئوليت ها بسيار باز بوده و داراي شيارها و حفره هاي بزرگي مي باشدکه آب و ساير مولکول هاي جذب شده مي توانند در آن مستقر شده و واکنش بدهند. از زئوليت ها بخاطر خاصيت جذب فوق العاده شان، در شوينده ها[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، خميردندان ها وجاذب ها، و به خاطر اسيديته بالاي شان بعنوان کاتاليزور استفاده مي شود [105].
  زئوليت اولين بار در سال 1756 توسط معدن شناس سوئدي، Axel Fredrick که توانست Stilbite که در اثر حرارت مقدار زيادي آب از دست داده بود را پيدا کند،کشف شد. زئوليت يک کلمه يوناني و به معني سنگ جوشان مي باشد. در حدود 2 قرن پيش زئوليت توجه شيميدان ها را بخود جلب کرد. در سال 1930 Richard Barer سنتز زئوليت هاي مصنوعي را آغاز کرد و در سال 1948 توانست براي اولين با زئوليت را بصورت مصنوعي و بودن همکاري مواد طبيعي سنتز کند. در حال حاضر زئوليت هاي متفاوتي در آزمايشگاه سنتز مي شوند [105].
  زئوليت ها بطور گسترده اي در شوينده ها، خشک کننده ها[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و به عنوان کاتاليزور بکار مي روند. در اوسط سال 1960، Rabo، نشان داد که زئوليت فوجاسيت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] را مي توان بعنوان يک کاتاليزور جامد اسيدي بسيار فعال مورد استفاده قرار داد. از آن پس واکنش هاي هيدروکربني زيادي که با زئوليت کاتاليز شدند، کشف گرديده اند. از مزاياي کاتاليزور هاي زئوليتي مي توان به ساختار کريستالي و سايت هاي فعال مشخص آنها اشاره کرد. در حقيقت، زئوليت ها مواد متخلخلي هستند که نقاط فعال کاتاليزوري در آنها به گونه اي قرار گرفته که شباهت زيادي به آنزيم ها پيدا مي کنند [105].
  نامگذاري زئوليت هاي طبيعي يا بر اساس نام معدني آنها (موردنيت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، فوجاسيت فريريت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، سيليکاليت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]) يا برخي اوقات بر اساس نام کاشف آنها (بارريت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] به نام پرفسور Barrer)، يا به نام جايي که در آنجا کشف شده اند، بيکيتايت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] که در بيکيتا کشف گرديد، صورت مي گيرد. ولي کاتاليزور هاي سنتزي معمولاً بر اساس نام دانشگاه يا مرکز صنعتي که در آنجا سنتز شده اند نامگذاري مي شوند؛ VPI از نام Virginia Polytechnic Institute، و نام ZSM از Zeolite Socony Mobile گرفته شده است. بخاطر وجود بيش از 600 نوع زئوليت شناخته شده و کشف هر ساله گونه هاي جديد، زئوليت ها را در يک طبقه بندي کلي و براساس آيوپاک نامگذاري کردند. در اين سيستم هر ساختار با يک کد سه حرفي مشخص مي شود. براي مثال FAU براي فوجاسيت، MFI براي ZSM-5 و MOR براي موردنيت انتخاب شده اند[105].
  اساساً زئوليت ها شامل SiO4 و AlO4 چهار وجهي مي باشند، که مي توانند به طرق مختلف و با اشتراک گذاشتن اتم هاي اکسيژن موجود در گوشه ها، يک شبکه کريستالي تشکيل بدهند. SiO4 هاي چهار وجهي مي توانند به صورت چندين واحد سيليکاتي مختلف نظير واحدهاي مربعي، حلقه هاي شش يا هشت عضوي، که به جزء سازنده ثانويه معروف اند، مرتب شوند. سپس ساختار هاي زئوليتي از اتصال متناوب جزء سازنده با يکديگر تشکيل مي شود.
  برخي از ساختار هاي تناوبي نيز مي توانند از تناوب AlO4 و PO4 چهار وجهي تشکيل شوند؛ اما ترکيب جزء سازنده آلومينا فسفات ها با يکديگر زئوليت نيستند.
  زئوليت ها داراي حفره هاي متنوعي مي باشند. مثلاً زئوليت L(LTL) شيار هاي يک بعدي موازي مي باشد، موردنيت (MOR) دو شيار موازي يک بعدي متفاوت دارد [105، 110].
  زئوليت هاي پيچيده تر نظير ZSM-5(MFI) داراي دو شيار دو بعدي عمود بر هم مي باشد که يکي از شيار هاي آن مستقيم و ديگري سينوسي مي باشد [105، 111].

  زئوليت A(LTA) همانند يک جعبه داراي پنجره مي باشد، در حاليکه فوجاسيت (FAU) نوع X و Y يک سيستم چهاروجهي منظمي از جعبه هاي بهم پيوسته مي باشد که شيار هاي آن در سه جهت قرار دارند[105، 111].
  زئوليتهايي ZSM-5، ZSM-22، VPI-5 و موردنيت يا فوجاسيت در واکنش هاي صنعتي نقش کاتاليستي خاصي رابرعهده دارند. بهترين کاربرد صنعتي زئوليت ها در صنايع نفتي عبارت است از واکنش هاي کراکينگ (شکسته شدن هيدروکربن هاي سنگين نفتي)، هيدروکراکينگ (تبديل برش هاي نفتي به نفتا و مشتقات آن ها) ايزومره نمودن زايلن، تفکيک ناهمگن و آلکيل دار کردن (تهيه پارازايلن از تولوئن) مي باشد [105].

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Zeolites

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Ion Exchangers

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] - Molecular Sieve

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Detergents

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Desiccants

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] - Faujasite

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Mordenite

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Ferrierite

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Silicalite

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Barrerite

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] -Bikitaite
  اگر زمانی دراز در اعماق نگاه کنی، آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می اندازند.
  نیچه

 2. تشكرها از اين پست


 3. #2
  مدیر ارشد آواتار پیرجو
  رشته
  مهندسی شیمی
  تاريخ عضويت
  2007/1
  محل سكونت
  جهنم دنیای غم
  پست ها
  17,729

  پيش فرض

  جالب بود. اما اگر عکسی هم از زئولیت ها قرار می دادید کمی مفهوم رو راحت تر می کرد.
  در مقابل کاری که برای مردم انجام می دهی انتظار تشکر نداشته باش، این خود نوعی گدایی ایست. "پیرجو"

  آن روز چقدر نزدیک است، شیطان فریاد می زند آدم پیدا کنید، سجده خواهم کرد.....

  چیدن یک سیب و این همه تقاص!!!


  contact me | pirjo[@]iran-eng[dot]com

  contact me | pirjo[@]nigc[dot]info

 4. تشكرها از اين پست


 5. #3
  عضو فعال
  رشته
  مهندسی شیمی
  تاريخ عضويت
  2007/6
  محل سكونت
  بابل
  امتیاز
  398
  پست ها
  262

  پيش فرض

  تو فایل pdf می تونین عکس های زئولیت های مختلف رو هم ببینین.
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  اگر زمانی دراز در اعماق نگاه کنی، آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می اندازند.
  نیچه

 6. تشكرها از اين پست


 7. #4
  تازه وارد آواتار davood petro
  رشته
  مهندسی شیمی
  تاريخ عضويت
  2008/3
  محل سكونت
  isfahan
  امتیاز
  28
  پست ها
  12

  Star جهان و زئولیت ها

  جهان و زئولیت ها
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  • نوع فايل: pdf 114.pdf (226.3 كيلو بايت, 389 نمايش)

 8. تشكرها از اين پست


 9. #5

  Arrow زئولیت

  زئولیت

  زئولیت‌ها از سیلیکاتهای آبدار نوع داربستی شمرده می‌شوند. پیوند آبدار در آنها بسیار سست است، بطوری که در دمای پایین ، آب خود را از دست می‌دهند. قابلیت تعویض یونی آنها زیاد است. زئولیتها هم به روش طبیعی و هم به روش مصنوعی تشکیل می‌گردند. زئولیتها به روش طبیعی در دریاچه‌های قلیایی (نمکی) ، آلتراسیون توفها ، سیستم باز آبهای زیرزمینی ، خاکهای محیط قلیایی و رسوبات عمیق دریا تشکیل می‌شوند.

  نحوه تشکیل زئولیتها به روش طبیعی

  زئولیتها دارای منشا طبیعی بوده و به روش مصنوعی نیز تولید می‌شوند.
  دریاچه‌های قلیایی و نمکی
  دریاچه‌های قلیایی و یا نمکی واقع در مناطق گرم و خشک در بخشی از آب اسیدیته PH آن به حدود 9.5 می‌رسد، محیط مناسبی برای تشکیل زئولیتهاست. موادی که در این دریاچه‌ها می‌توانند به زئولیت تبدیل شوند عبارتند از شیشه‌های طبیعی ، توفها ، کائولینیت ، مونتموریونیت و پلاژکلاز. زئوایتهای که در این محیط تشکیل می‌شوند، عبارتند از فیلیسپیت ، کلینوپتالیت ، اریونیت و به مقدار کمتر موردنیت و منشا بازیت. علاوه بر زئولیتها ، فلدسپات سدیم ، فلدسپات پتاسیم و کانیهای بردار نیز تشکیل می‌شوند.
  تشکیل زئولیتها در محدوده زمانی کمتر از 1000 سال انجام می‌شود. زون بندی در یک لایه توف واقع در یک دریاچه قلیایی از حاشیه به طرف مرکز دریاچه شامل ، توف تازه به همراه مقدار جزئی کانی رسی (به دلیل PH کمتر از 8) ، وزن تشکیل زئولیت‌ها به دلیل افزایش PH و میزان نمکها ، زون آنالیست و زون تشکیل فلدسپات به دلیل غلظت زیاد نمکها. زون بندیی که در یک منطقه حاوی زئولیت دیده می‌شود عبارت است از وزن شیشه طبیعی ، زون کانیهای رسی ، زون کلینوپتالیت و فیلیپسیت ، زون آنالیسم و زون پتاسیم فلدسپات.

  آلتراسیون

  از تاثیر محلولهای گرمایی در شرایط مناسب زئولیتها تشیل می‌شوند. معمولا کلینوتپالیت و موردنیت در اعماق کمتر (دمای کمتر) و آنالیست ، هیولاندیت ، لامونتیت و واراکتیت در اعماق بیشتر (دمای بالاتر) تشکیل می‌شوند.

  مناطق با سیستم آبهای باز

  خاکستر و دیگر مواد پیروپلاستیکی اسید - حد واسط سخت نشده (تفرا) تحت تاثیر آبهای سطحی و زیرزمینی قرار گرفته و تغییراتی از سطح به عمق در آنها ایجاد می‌شود. از هیدرولیز شیشه و سایر مواد در نزدیکی سطح زمین کانیهای رسی بویژه اسمکتیت تشکیل می‌شود. با محل مواد به اعماق بیشتر ضمن افزایش PH شرایط برای تبدیل شیشه به زئولیتها فراهم می‌شود. خاکستر و مواد پیروپلاستیکی که در محیط خشکی تشکیل شده‌اند تا اعماق 20 تا 500 متر حاوی کانیهای رسی بوده و بعد از آن در صورت مناسب بودن PH آبهای زیرزمینی زئولیتها تشکیل می‌شوند.

  خاکهای محیطهای قلیایی

  در محیطهای خشک و نیمه خشک به دلیل تبخیر زیاد کربنات و بی‌کربنات سدیم در افق سطحی خاک افزایش یافته و با افزایش PH محیط برای تشکیل زئولیتها مناسب می‌شود. محدوده تشکیل زئولیتها از سطح آبهای زیرزمینی به طرف سطح زمین است.

  رسوبات عمیق دریا

  توفها و رسوبات عمیق دریایی تحت تاثیر چرخه‌های آبهای گرم قرار گرفته در شرایط مناسب می‌توانند به زئولیت آلتره شوند.
  تولید زئولیت به روش مصنوعی
  • ابتدا 2H2O ، AL2O3 را در محلول داغ NaOH حل و سپس با سیلیکات سدیم (Na2SiO3) مخلط می‌نمایند، مخلوط حاصل به مخازن ویژه تشکیل ژل منتقل می‌شود. بلورهای زئولیت در دمای حدود 94 درجه سانتیگراد از محلول ژل شروع به تبلور می‌نمایند.
  • آلتراسیون کائولین : ابتدا کائولین حرارت داده می‌شود تا به متاکائولین تبدیل شود بعد از آن را کلسینه نموده و سپس با استفاده از محلول اسیدی مقداری از سیلیس آن را آزاد نموده محصول را با NaOH شستشو می‌دهند.

  موارد مصرف زئولیتها
  *****ملکولی

  زئولیتها چنانچه در دمای 350 تا 400 درجه سانتیگراد برای مدت چند ساعت حرارت داده شوند آب موجود در مجاری و فضای کانال مانند آزاد و به زئولیت بدون آب تبدیل می‌شود. قطر فضاهای کانال مانند مشخص و تابع ترکیب شیمیایی زئولیت است. قطر این فضا در زئولیت پتاسیم‌دار 13 آنگستروم ، سدیم‌دار 4 آنگستروم و برای کلسیم‌دار 5 آنگستروم است. موادی که ابعاد ملکول آنها کمتر از قطر فضای زئولیت باشد جذب شده و آنهایی که بزرگتر هستند جذب نخواهند شد.
  به عنوان مثال زئولیتی که قطر کانال آن 4.5 آنگستروم است، می‌تواند هیدروکربوری مانند اکتان و نپتان را که قطر آنها حدود 4.3 آنگستروم است جذب نماید و هیدروکربورهای ایزواکتان و ایزوپنتان را که قطر آنها 5 آنگستروم است جذب نماید. با استفاده از زئولیتها می‌توان این مواد هیدروکربوری را از یکدیگر جدا نمود.
  کنترل آلودگی
  کلینوپتالیت به علت داشتن خاصیت جانشینی یونی ، می‌تواند ایزوتوپهای سزیم و استرانسیم را که دارای خاصیت رادیواکتیویته هستند، به خود جذب نماید. محلولهای حاوی کاتیونهای رادیواکتیو را از ستون حاوی کلینوپتالیت عبور می‌دهند، آنگاه مواد رادیواکتیو جذب کلینوپتالیت می‌شوند.

  پس کلینوپتالیت اشباع از مواد رادیواکتیو را در محیطهای مناسب دفن می‌نمایند آمونیاک موجود در پسابها ، آبهای کشاورزی ، محیط نگهداری دام و طیور را می‌توان با استفاده از کلینوپتالیت مهار نمود. گازهای CO2 , SO2 را که در کارخانه‌ها تولید می‌شوند می‌توان با استفاده از زئولیتها به میزان قابل توجهی کنترل نمود.

  تولید اکسیژن

  بعضی از زئولیتها نیتروژن را بطور انتخابی جذب می‌نمایند. ژاپنیها با ساختن دستگاهی که در آن از موردنیت استفاده شده ، توانسته‌اند اکسیژن را از هوا تهیه نمایند. اکسیژن تولید شده تا 90 درصد خالص است.

  تصفیه گاز

  برای جداسازی دی‌اکسید کربن و کاهش میزان رطوبت گازهای طبیعی از زئولیتها می‌توان استفاده کرد.

  انرژی خورشیدی

  از زئولیتها بویژه شابازیت و کلینوپتالیت در ذخیره سازی انرژی خورشیدی استفاده می‌شود. زئولیتهای نامبرده در طول روز ، آب خود را از دست می‌دهند و در فاصله شب و به هنگام جذب رطوبت می‌توانند انرژی ذخیره شده در طول روز را آزاد نمایند.

  کشاورزی

  زئولیتها را در کشاورزی برای بهبود کیفیت خاک ، تهیه خوراک حیوانات و همچنین در تهیه حشره کشها بکار می‌برند.

  مصارف دیگر

  پیش از این زئولیتها به دلیل وزن مخصوص پایین آنها به عنوان مصالح سبک وزن استفاده می‌شده است. اینک زئولیتها را به عنوان ماده پر کننده در کاغذ استفاده می‌کنند. مزایای زئولیت نسبت به کائولین درصد اوپاکی بیشتر ، سهولت برش و کاهش وزن آن است. در خمیر دندان از زئولیت به دلیل قابلیت پویش بهتر نسبت به CaHPO4 و باقی ماندن فلورید به صورت یونی استفاده می‌شود.

  زئولیت در ایران

  در مناطق اشلق چای و نی باغ (میانه) ، سمنان ، طلعه (ورامین) ، رودهن ، طالقان و قلعه عسکر (کرمان) زئولیت عمدتا در سنگهای آتشفشانی گزارش شده است.

 10. تشكر از اين پست


 11. #6

  پيش فرض

  زئولیت در صنعت و علوم مهندسی شیمی بیشتر به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار میگیره که در ایران هم کاربرد فراوانی در پالایشگاه ماهشهر کاربر دارد، خودم در این زمینه یک مقاله نوشتم ولی مقاله ای که خودم نوشتم هنوز در ایران وارد نشده تجهیزاتش به خاطر همین فعلا در پژوهشکده صنعت نفت داریم روی این قضیه کار می کنیم.

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ ها: 2
  آخرین ارسال: 2015/5/21, 05:18 PM
 2. مسئول فني -حقوق دريافتي-مسئوليت كاري
  توسط tfsrl در تالار صنایع غذایی
  پاسخ ها: 69
  آخرین ارسال: 2014/8/16, 06:35 PM
 3. پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2011/2/02, 10:40 PM
 4. ده مسئوليت اصلي مدير فناوري اطلا‌عات
  توسط neda_eng در تالار مهندسی فناوری اطلاعات
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2008/10/13, 10:42 AM
 5. پاسخ ها: 9
  آخرین ارسال: 2008/4/15, 11:04 PM

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •