نمايش نتايج 1 تا 5 از 5

تاپیک: تأثير غلظت مواد مغذّي جيره

 1. #1
  عضو فعال آواتار scorpion_tur
  رشته
  پزشکی
  مقطع
  دانشجوی دکترا
  تاريخ عضويت
  2010/10
  محل سكونت
  زنجان
  امتیاز
  1538
  پست ها
  1,951

  Nuke تأثير غلظت مواد مغذّي جيره

  مسأله غذا و نگراني تأمين آن براي جمعيت آينده جهان موجب شده است تا موضوع دسترسي كافي به غذا در دستور كار سياستگزاران [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] اجتماعي باقي بماند. رشد و توسعه كشور ايران در چهار دهه اخير همراه با افزايش چشمگير جمعيت بوده است، بدين لحاظ تأمين رژيم غذايي مطلوب براي همه، نياز به برنامه ريزي دقيق و مديريت صحيح دارد.

  در تأمين رژيم غذايي، پروتئين حيواني نقش و سهم خاصي خود را دارد. همراه با رشد و پيشرفت كشورها به دليل بهبود سطح آگاهي و [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، گرايش تغذيه اي براي مصرف پروتئين افزايش مي يابد. بنابر اين رشد تقاضا براي كالا[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] پروتئيني بيش از رشد [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] اين كشورها است. نتايج تحقيقات در طي يك دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) در ايران نشان مي دهد كه با افزايش درآمد خانوارها، تقاضا براي مصرف محصولات دامي افزايش مي يابد.

  انتظار مي رود كه در دهه جاري اين تقاضا كماكان به رشد خود ادامه دهد. با توجه به نتايج رشد تقاضا براي محصولات دامي در دهه گذشته، مي توان انتظار داشت تقاضا براي گوشت مرغ بالاترين رشد (۲۵۷ درصد) را به خود اختصاص دهد. گوشت مرغ به دلايل متفاوت به يك كالاي راهبردي در سبد مصرف خانواده تبديل شده است، به نحوي كه مصرف سرانه گوشت مرغ از ۳/۵ كيلوگرم در سال ۱۳۵۳ به ۱۱ كيلوگرم در سال ۱۳۷۵ و در ن[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ت به رقم ۵۵/۱۶ كيلوگرم در سال ۱۳۸۴ رسيده است.

  با وجود اين در صنعت مرغداري فاصله زيادي بين ظرفيت[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] بالقوه و بالفعل توليد وجود دارد و بهره برداري كارآمد و بهينه از منابع صورت نمي گيرد. بكارگيري دانش فني و افزايش بهره وري دربخش[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] توليدي اساس رشد و توسعه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] را تشكيل مي دهد. شواهد حاكي از پايين بودن بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي و زيربخش[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] آن در ايران است.

  از مهم ترين نهاده ها در پرورش [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] است؛ زيرا به تن[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ي بيش از ۶۰ درصد هزينه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] توليد را به خود اختصاص مي دهد(۵ و ۱۴). تحقيقات در ايران نشان مي دهد كه توجه به ضريب تبديل غذايي مي تواند بيشترين [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] را بر درآمد[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] مرغداري را به خود اختصاص دهد، در حالي كه اغلب واحد[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] مرغداري از [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] متوازن شده استفاده نمي كنند كه اين مسأله مي تواند علاوه بر افزايش هزينه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] توليد، موجب كاهش رشد و افزايش ضريب تبديل غذايي باشد.
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 2. تشكر از اين پست


 3. #2
  عضو فعال آواتار scorpion_tur
  رشته
  پزشکی
  مقطع
  دانشجوی دکترا
  تاريخ عضويت
  2010/10
  محل سكونت
  زنجان
  امتیاز
  1538
  پست ها
  1,951

  پيش فرض

  بدين لحاظ مطالعه بر روي [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] متوازن [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] بر مبناي شرايط كشور ايران ضرورتي انكارناپذير است. در تحقيق حاضر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] بر شاخص [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] سويه راس در يك مزرعه تجاري مورد مطالعه قرار گرفت.

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و روش

  از ۴۰۰ قطعه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] سويه راس در قالب طرح كاملاَ تصادفي با چهار تيمار، چهار تكرار و در هر تكرار ۲۵ قطعه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] استفاده گرديد. آزمايش به مدت ۴۲ روز بر مبناي دو [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] غذايي آغازين (صفر تا بيست و يك روزگي) و رشد (بيست و دو تا چهل و دو روزگي) انجام گرفت. [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ها برمبناي [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] متفاوت انرژي متابوليسمي به شرح زير تنظيم شدند: [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] الف) [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]۱۰۰% با ۳۲۰۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي، [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ب) [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۹۵% با ۳۰۴۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي، [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ج) [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۹۰% با ۲۸۸۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي و [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] د) [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۸۵% با ۲۷۲۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي.
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 4. تشكر از اين پست


 5. #3
  عضو فعال آواتار scorpion_tur
  رشته
  پزشکی
  مقطع
  دانشجوی دکترا
  تاريخ عضويت
  2010/10
  محل سكونت
  زنجان
  امتیاز
  1538
  پست ها
  1,951

  Nuke

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ساير [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] نسبت به انرژي براساس توصيه انجمن ملي تحقيقات متوازن گرديدند. [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] مورد مطالعه به صورت هفتگي اندازه گيري شدند. در تمام طول آزمايش [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] غذايي (به شكل آردي) و آب به صورت آزاد در اختيار [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ها قرار داشت. قفس[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] آزمايشي جهت يكسان بودن شرايط آزمايش با شرايط تجاري در داخل سالني قرار داشت كه به صورت هم زمان در حال پرورش [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] بود. جهت مقايسه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، تمام هزينه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] انجام شده براي كل [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] دوره پرورش محاسبه شد و اين ارقام به دست آمد: خريد و حمل [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]= ۵۱/۱۹ درصد، خوراك= ۴۴/۷۰ درصد، انرژي (سوخت و برق)= ۴۶/۰ درصد، بهداشت و درمان= ۶۸/۳ درصد، نيروي انساني= ۹۴/۳ درصد و متفرقه= ۹۷/۱ درصد. براي تعيين [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] از معادلات زير استفاده گرديد:

  ۱) هزينه توليد يك گرم وزن زنده (ريال) = a + (قيمت هرگرم خوراك -ضريب تبديل)

  a = ساير هزينه ها براي توليد يك گرم وزن زنده

  ۲)هزينه توليد يك گرم لاشه = ۱۰۰ - (راندمان لاشه / هزينه توليد يك گرم وزن زنده در كل دوره)

  ۳) هزينه توليد يك گرم سينه = ۱۰۰ - (راندمان سينه / هزينه توليد يك گرم لاشه)

  ۴) هزينه توليد چربي حفره بطني به ازاي هر كيلوگرم لاشه = (۱۰- راندمان چربي حفره بطني) ● هزينه توليد يك گرم لاشه

  جهت تجزيه آماري داده ها از برنامه رايانه اي SAS استفاده گرديد و مقايسه ميانگين ها براساس آزمون دانكن در سطح احتمال ۰۵/۰ صورت گرفت.

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 6. تشكر از اين پست


 7. #4
  عضو فعال آواتار scorpion_tur
  رشته
  پزشکی
  مقطع
  دانشجوی دکترا
  تاريخ عضويت
  2010/10
  محل سكونت
  زنجان
  امتیاز
  1538
  پست ها
  1,951

  پيش فرض

  ● نتايج و بحث

  نتايج حاصل از آزمايش در جدول شماره ۱ آورده شده است. [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۱۰۰ درصد در تمام هفته ها به ازاي هر گرم افزايش وزن زنده داراي اختلاف معني دار با [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۹۰ درصد است، همچنين در كل دوره اختلاف با [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ۹۵ درصد نيز معني دار است(۰۵/۰P

  منابع :
  ----------------------
  فارمیران
  aftab.ir
  موسسه مرغداری ایران

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 8. تشكر از اين پست


 9. #5
  تازه وارد
  رشته
  مهندسی پزشکی
  تاريخ عضويت
  2017/4
  امتیاز
  12
  پست ها
  12

  پيش فرض پیشنهاد

  با سلام به دوستان برای کسب اطلاعات در مورد مطالب فوق و راهنمای بیشتر در این زمینه به [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]بروید

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2013/9/02, 05:38 PM
 2. عکس‌هایی از تاثیر مخرب مواد مخدر برروی زنان!!
  توسط شادی_1 در تالار تالار عکس
  پاسخ ها: 19
  آخرین ارسال: 2011/6/09, 02:34 AM
 3. پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2009/12/17, 09:27 PM
 4. پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2009/5/30, 11:15 PM
 5. درخواست كتابي در مورد تاثير مواد مختلف در صنعت كشاورزي ويا نساجي
  توسط babamehdi در تالار کتاب های مهندسی مکانیک
  پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2009/5/24, 12:29 PM

عبارت‌های مرتبط

تاثیر غلظت مواد مغذی

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •