نمايش نتايج 1 تا 2 از 2

تاپیک: سرعت تشکیل خاک

 1. #1
  عضو فعال
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/3
  امتیاز
  2188
  پست ها
  2,459

  پيش فرض سرعت تشکیل خاک

  پرسشي که اغلب در رابطه با از دست دادن خاک به وسيله فرسايش پيش مي آيد، آن است که مدت زمان لازم براي تشکيل 2 تا 3 سانتي متر خاک چقدر است؟ خاک شناسان در اين مورد بر اساس اينچ يا سانتي متر فکر نمي کنند بلکه در اين رابطه افقها، لايه ها و پروفيلها را در نظر مي گيرد. تفاوتي که بين سرعت تشکيل خاک بر روي سنگهاي يکپارچه و ته نشستهاي غير يکپارچه وجود دارد آشکار است.
  کلارک با بررسي مواد محلول در رودخانه ها اين گونه نتيجه گيري کرد که سطح اراضي کره زمين در هر 30000 سال به اندازه 30 سانتي متر پايين مي رود. مقادير زيادي از مواد بايد از خاکهاي کامل جوان و مسن خارج شده باشند. عواملي که بر سرعت پديده پدوژنز تاثير دارند شامل شدت هوازدگي فساد و پسروي و ماندگي پدولوژيکي باشد. شدت هوازدگي در واحد حجم خاک براي پروفيلهاي کم عمق که تکوين آنها به کندي از سنگهاي آذرين ريز بافت انجام شده بيشتر از پروفيلهاي کم عمقتري است که با سن و اقليم همسان از سنگهاي درشت بافت گابرو تشکيل شده است. پسروي شامل فرآيندهاي برگشتي است مانند آنچه که در مورد شور شدن دوباره فصلي خاکي که تدريجا آبشويي شده ملاحظه مي گردد. ماندگي پدولوژيکي خاک به پايداري آن در برابر شرايط تغيير يافته محيطي گفته مي شود.


  مقاطع خاک
  بيشتر خاک ها داراي پروفيل يا سکانسي از لايه هاي افقي مشخص هستند. اين افق ها نتيجه فرايند هاي حمل مواد بوسيله آب و فعاليت موجودات زنده هستند. بطور کلي 5 افق عمودي در يک خاک نمونه(Typical) وجود دارد که شامل افق هاي O ,A ,B ,C ,R مي باشد.
  افق O: بالاترين لايه در اکثر خاک هاست که اصولا حاوي گياهان، سطوح مختلفي از مواد تجزيه شده و هوموس ها مي باشد.
  افق A: در زير افقO افق A قرار دارد. اين لايه اساسا از ذرات کانيايي تشکيل شده که داراي 2 ويژگي هستند. اولا در اين لايه هوموس و ديگر مواد ارگانيکي با ذرات کانيايي مخلوط شده و ثانيا اين زون، يک زون جابجايي است که در آن آب ذرات ريزتر و مواد محلول را حمل کرده و آنها را در لايه زيرين ته نشست داده است. بنابراين افق A از نظر رنگي تيره و از نظر بافتي سبک و متخلخل است. افق A عموما به 2 بخش، افق تيره تر بالايي با تجمع مواد آلي و افق پاييني که نشانگر فقدان مواد بدليل انتقال آنها توسط آب است متمايز مي شود..
  افق B : يک لايه خاک حاوي مواد معدني است که اصولا بوسيله ته نشيني تشکيل شده است
  اين لايه مواد حل شده توسط آب را از افق A دريافت مي کند و داراي دانسيته حجمي بالاتري نسبت به افق A بدليل غني شدگي اش از ذرات رس مي باشد. افق B معمولا بوسيله اکسيدهاي آهن و آلومينيم يا بوسيله کربنات کلسيم ته نشين شده از افق A رنگي مي شود.
  افق C: اساسا از سنگ مادر هوازده شده اي تشکيل شده که توسط فرايندهاي خاک زايي يا جابجايي يا تشکيل مواد ارگانيکي بطور موثر تحت تاثير قرار نگرفته است.
  افقR: حاوي سنگ بستر غير هوازده است.
  تشکیل و تحول خاک در رابطه با زمان
  خاکها نیز همانند پستی و بلندی پیوسته در حال تغییر بوده ، با زمان تحول پیدا نموده و عیناً دارای چرخه زندگی مخصوص به خود می باشند . در چرخه زندگی خاکها مراحلی از قبیل سنگ مادر ، دوران قبل از بلوغ ، بلوغ و سرانجام دوران پیری وجود داشته و جهت مطالعه اثرات عامل زمان باید تأثیرات سایر عوامل را صفر یا نزدیک به صفر نمائیم .

  زمان لازم برای پیدایش خاک

  تشکیل خاک پروسه ای دو مرحله ای است ، مرحله اول تشکیل مواد مادری که در آن معمولاً ماد به صورت خرد شده در می آیند و مر حله دوم که در آن افقها خاک تشکیل می گردد.
  طبعاً اگر زمان لازم برای هوادیدگی سنگ مادر نظیر گرانیت یا کوارتزیت را جزء زمان لازم برای تشکیل خاک ها بحساب آوریم زمان تشکیل خاک خیلی خیلی زیاد خواهد شد . در حالی که اگر تشکیل خاک بر روی مواد مادری خرد شده و قابل نفوذ و بویژه در اقلیم گرو مرطوب آغاز شود. زمان لازم خیلی کوتاه تر و سریع تر خواهد بود . نباتات می توانند . در مواد اولیه و سنگ مادر تازه نیز رشد و نمو نمایند بنابراین تشکیل خاک الزاماً مقدم بر رشد نمو گیاه بر روی خاک نبوده و این نکته با مشاهده پوشش نباتی بر روی بریدگی های کناره جاده ها شاهراه ها نیز قابل تأیید است .
  خشکی و فرسایش شدید مواد در نواحی شیب دار ، تشکیل و تحیل خاک بالغ به تعویق می اندازد . بدین ترتیب زمان توسعه و تکامل خاک ها از خاکی به خاک دیگر کاملاً متفاوت است . در یک خاک ممکن است در طول زمان مشخص تغییرات فاحشی رخ دهد در حالی که در خاک دیگر در همان مدت تغییرات ناچیز باشد. . بدین سبب درجه بلوغ خاک را با در نظر گرفتن میزان تکامل افق های آن بیان می کنند نه سن مطلق خاک.

  سرعت تشکیل خاک و تحول خاک
  به طور کلی سرعت تشکیل و تحول خاک همانند سایر پدیده های طبیعی در طول زمان تغییرا پیدا می کند. البته قابل ذکر است که اولاً سرعت تغییر خصوصیات خاک ها در سنین جوانی حداکثر بوده و هر چه خاک مسن تر شود تغییرات جزئی تر و نا محسوس تر می گردد . دوم اینکه سرعت پدیده های مختلف در طول زمان تغییر پیدا م یکند . به عنوان مثال تغییرات میزان مواد آلی خاکها را می توان در سه مرحله مجزا مطالعه کرد . در خاک های جوان مقدار مواد آلی در خاک بسرعت افزایش می یابد زیرا افزایش این مواد بیش از میزان تجربه و تخریب آنها می باشد . در خاک های بالغ مقدار مواد آلی خاک ثابت می ماند چون که میزان افزایش و تجربه این مواد در حال تعادل با یکدیگر و سر انجام در خاک های پیر 7مقدار مواد آلی رو به کاهش می گذارد زیرا در اثر هوادیدگی شدید میزان تجربه مواد آلی بیش از میزان افزایش این مواد صورت می گیرد. در حالت اخیر از حاصلخیزی خاک نیز کاسته می گردد.

  تشکیل رسهای سیلیکاتی را نیز میتوان به عوان مثال دیگری در رابطه با سرعت توسعه و تکامل خاک مورد توجه قرار داد . بدین معنی که در خاک جوانی که دارای مقدار زیادی کانی های اولیه باشد میزان تشکیل رس زیاد می باشد . در حالی که خاک های بالغ و پیر که مقدار کانی های اولیه آنها کم است میزان تشکیل رس نیز کم می باشد و طبیعی است که مقدار زیاد رس تأم با تجزیه و تخریب بیشتر این گونه مواد است . بدین ترتیب برخی از فعل و انفعالات در خاکهای جوان شدید است در حالی که برخی دیگر عمدتاً در حاک های قدیمی و پیر صورت می گیرند .

  مراحل اصلی تشکیل خاک
  مراحل مختلف تشکیل یک خاک چمنی بر روی نهشته های یخچالی و آهکی قابل نفوذ به قرار زیر است :
  1- افزایش وتغییر شکل مواد آلی به وسیله موجودات زنده خاک
  2- انتقال و آبشویی کربنات وسپس باز های تبادلی
  3- جذب وچرخش باز های تبادلی به وسیله گیاهان
  4- هوادیدگی کانی های اولیه
  5- سنتز رس های خاک
  6- نقل وانتقال رس
  تشکیل و تحول خاک در رابطه با شرایط اقلیمی
  درجه حرارت و رطوبت از جمله متغییر های اقلیمی هستند که در تشکیل و منحوه تکامل خاک موثر می باشند . علاوه براین شرایط اقلیمی به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر پوشش نباتی در تکامل خاک دخالت دارند . در موارد بسیاری ، اثرات اقلیم و پوشش نباتی به موازات یکدیگر ظاهر می گردند.
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 2. تشكر از اين پست


 3. #2
  عضو فعال
  مقطع
  لیسانس
  تاريخ عضويت
  2010/3
  امتیاز
  2188
  پست ها
  2,459

  پيش فرض

  نقش بارندگی در تشکیل خاک

  وجود آب در خاک با توجه به نقشی که در تولیدات بیولوژیکی ، در هوادیدگی کانیها و تشکیل رس ، در نقل وانتقال کلوئید ها و املاح محلول دارد ، تشکیل خاک را به سرعت می بخشد . در مناطق خشک و نیمه مرطوب میزان آبی که از طریق باران به خاک می رسد ؛ عمدتاً از طریق تعریق و تبخیر از دست می رود در نتیجه این خاک ها اغلب خشک بوده و هوادیدگی کانی ها خیلی کم در آنها صورت می گیرد . همچنین در آبشویی و نقل انتقال مواد و املاح مخلول خیلی کم بوده و بدین ترتیب خاک پیوسته غنی از مواد غذائی محلول بوده ، دارای درجه اشباع بازی صد در صد وواکنش خنثی تا قلیائی می باشد . عمق آبشویی در این خاک ها معرف نفوذ آب بوده و اغلب دارای افق Ck می باشند . ، میزان مواد آلی کم و تولیدات بیولوژیکی ناچیز نیز ناشی از کمبود رطوبت در این گونه خاک ها ست .
  در مناطق مرطوب احتمالاً در تمام مدت سال به استثنای مواقع یخبندان خاک ، آب کافی جهت رشد و نمو گیاهان و هوادیدگی مواد در خاک وجود دارد . به طور کلی هر چه بارندگی افزایش یابد میزان هوادیدگی و تشکیل رس نیز بالا می رود . البته در برخی از خاک های ایلی نویز هوادیدگی و تشکیل رس بیشتر تابع تناوب های خشک شدن و مرطوب شدن خاک در فصل تابستان می باشند نه تابع کل بارندگی . طبق نتایج بدست آمده توسط مؤلف و محققین دیگر تشکیل رس در برخی از خاک های چمنی در عمق 5 – 25 سانتیمتری حداکثر می باشد . این عمق ، عمقی است که ریشه در آن حداکثر توسعه را داشته و بارندگی احتمالاً فقط قسمت سطحی خاک را در تابستان مرطوب می کند که آن هم فوراً در اثر تبخیر خشک گردیده و در نتیجه خاک تحت الارض کاملاً خشک می ماند .

  آب مازاد بر تعریق و تبخیر در خاک ها صرف نقل و انتقال کلوئید ها در نیمرخ پروفیلی و خاک نمودن مواد حاصله از هوادیدگی از سرلوم خاک می گردد . در نیتجه خاک های مناطق مرطوب نسبت به خاک های خشک و نیمه خشک مرطوب دارای مقادیر بیشتری رس ، واکنش اسیدی تر ، درصد اشباع بازی کم (کمتر از 100) و حاصلخیزی کمتر می باشند. تولیدات بیولوژیکی در خاک های مناطق مرطوب زیادتر و در نتیجه مواد آلی آنها بیش از خاک های مناطق خشک است .

  سنگ بستر محکم به منزله منبع و منشاء سنگ مادر خاک.
  سنگ های محکم و لایه های زیرین زمین را نمی توان برای خاک ، سنگ مادربه حساب آورد ، بلکه این سنگ ها مواد اولیه سنگ مادر را تشکیل می دهند . به عنوان مثال تشکیل خاک بلافاصله بعد از ته نشین شدن مواد نرم آتشفشانی صورت می گیرد لکن در مورد سنگ های سخت ابتدا مرحله تخریب فیزیکی می باید انجام گرفته و سپس خاک تشکیل گردد. در نتیجه مقاومت سنگ ها در برابر تخریب فیزیکی ، از افزایش عمق خاک جلوگیری می شود . و در مراحل بعدی که میزان تخریب سنگ ها بیشتر از فرسایش ماد صورت گیرد ، خاک های حاصلخیز با سولوم ضخیم تشکیل می گردند . این حالت در مناطقی که پوشش علوفه آبی داشته و از سنگ های مادری آهکی تشکیل گردیده اند . احتمالا اغلب خاک های دنیا بر روی رسوباتی تشکیل شده اند که خود ناشی سنگ های سخت می باشند . به عنوان مثال خاک های متشکله بر روی رسوبات یخچالی ، آبرفتی ، واریزه ای ، بادی و آتشفیاز این دسته خاک ها می باشند . حتی در مناطق کوهستانی دیده می شود رسوبات خیلی ضخیم شیب دار در دامنه صخره های سخت نیز بستر تشکیل می باشند .

  اثر جنس سنگ در تشکیل خاک و مواد اولیه
  سنگ های گرانیت و ریولیت هر دو از سنگ های آذرینی هستند که از نظر ترمیب شیمیایی مشابه می باشند تنها ریولیت به دلیل سرد شدن سریع در هنگام تشکیل دارای کانی های ریز تری نسبت به گرانیت است . این اختلاف ریزی و درشتی کانی ها منجر به هوادیدگی کندتر سنگ رویلیت و تشکیل خاک های ریز بافت تری نسبت به سنگ گرانیت می گردد . عیناً این اختلاف بین سنگ بازالت و گابرو نیز وجود دارد . البته خاک های متشکله برروی سنگ های اخیر در اثر مرور زمان و پیر شدن خاک از نظر بافت شبیه به هم می شوند چون کانی های موجود در این سنگ ها همگی از کانی های قابل هوادیدیگی می باشند .
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 4. تشكرها از اين پست


تاپیک های مشابه

 1. [دانلود انمیشن] تشکیل خاک و جذب مواد مغذی( soil formation and nutrient uptake)
  توسط *محیا* در تالار رسانه تصویری مهندسی کشاورزی
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2013/10/13, 02:06 PM
 2. فرایند های تشکیل انواع خاک
  توسط indicat در تالار فیزیک و حفاظت خاک
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2011/7/23, 11:05 PM
 3. نقش مواد تشكيل دهنده خاك در تراكم و نفوذ پذيري آن
  توسط indicat در تالار فیزیک و حفاظت خاک
  پاسخ ها: 5
  آخرین ارسال: 2010/9/29, 12:07 PM
 4. عوامل موثر در تشکیل خاک
  توسط محمد بهبود در تالار خاک شناسی
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2009/12/19, 10:12 PM
 5. چگونگی تشکیل فضای اطراف هواپیما با سرعت مافوق صوت
  توسط Niima در تالار کتابخانه تخصصی هوافضا
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2008/1/02, 01:15 AM

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •