نمايش نتايج 1 تا 2 از 2

تاپیک: پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم!

 1. #1
  عضو فعال آواتار yanic
  رشته
  مهندسی صنایع
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2007/6
  محل سكونت
  هر کجا هستم ،باشم آسمان مال من است
  امتیاز
  509
  پست ها
  192

  Graduated پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم!

  پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم!
  مقدمه
  برای نوشتن یک پایان نامه یا پرژه تحصیلی در یک چهار چوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند .
  1) اصول تنظیم و تدوین مطلب
  2) اصول نگارش و نوشتن مطلب
  3) اصول منابع و مآخذ مطلب
  اصول تنظیم و تدوین مطلب در پایان نامه ها :
  معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :
  1) صفحه عنوان
  2) پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی
  3) فهرست مطالب
  4) فصل اول – طرح تحقیق
  5) فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق
  6) فصل سوم _ روش تحقیق
  7) فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
  8) فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها
  9) فهرست منابع و مآخذ
  10) پیوست
  1)عنوان تحقیق
  عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه ای است که بیننده با آن واجه میشود و گاه روی جلد پایان نامه را در بر می گیرد و معمولا مشتمل بر اطلاعاتی به صورت ذیل است :
  الف) عنوان پایان نامه
  ب ) نام کامل استاد راهنما
  ج ) نام کامل محقق یا محققین
  د ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .
  ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد صنایع دستی )
  و ) تاریخ ارایه پایان نامه
  2) پیشگفتار و تشکر و قدر دانی :
  این بخش گر چه از ضروریات نیست ولی گاهی وجود آن لازم است که باشد و این قسمت میتواند شامل اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف ، دامنه و وسعت تحقیق باشد که قبل از مطالعه کامل تحقیق به خواننده اطلاعاتی را در اینباره خواهد داد و تصویر و برداشتی از کل تحقیق را برای خواننده روشن میکند . محقق میتواند در پایتن پیشگفتار از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند .
  3) فهرست مطالب :
  فهرست مطلب که میتواند شامل یک یا چند صفحه باشد هدفی جز دادن دید و آگاهی از مطالب مندرج در پایان نامه به خواننده ندارد و خواننده را قادر خواهد ساخت به سرعت و دقت و سادگی ، مطلب دلخواه خود در پایان نامه را بیابد .
  4)فصل اول _ طرح تحقیق :
  طرح تحقیق یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان نامه است و محقق قبل از آنکه به انجام تحقیق مبادرت ورزد ، باید این فصل را تهیه و تنظیم نماید و به سرعت استاد راهنما و یا هر فرئد دیگری که محقق قصد دارد نتایج تحقیق را به او گزارش دهد ، برساند . ÷س از تاید استاد راهنما محقق موظف است طبق طرح تنظیم شده در پی انجام تحقیق بر آید . مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از :
  4-1- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از حوزه ی موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .
  4-2-مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .
  4-3-تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند .
  4-4-هدف یا هدفهای کلی و آرمانی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود
  4-5-روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از ملزومات است .
  4-6-اهمیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث میشود .
  4-7- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...
  4-8- تعرف واژه ها : در این قسمت محقق باید واژه هایی که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد تعریف کند مثلا در منطقه ای گره، ایلمک و در منطقه ای دیگر خفت و در جاییی دیگر به واژه ای دیگر خوانده میشود محقق باید واژه های نا آشنا را در این بخش معنی کند .
  4-9-خلاصه فصلها: در این قسمت خلاصه ای اشاره وار از فصلهای آتی آورده میشودتا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمتهای پایان نامه در ذهن خود ترسیم کند .
  این مطالب میتواند اگر درست بیان شود فصل اول پر باری را برای تحقیق ما محیا سازد !
  5)فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق :
  این فصل حاوی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در با ره موضوع تحقیق است این بخش از تحقیق یکی از ارکان اصلی و به تعبیری دیگر یکی از پایه های تحقیق میتواند باشد اگر محقق از ÷یشینه مطالعاتی تحقیق آگاهی داشته باشد به دنبال موضوعات تکراری نخواهد رفت و حتی میتواند با دلایل و برهان های ریشه دار و با پایه به نقد آثار گذشته بپردازد .

  6)فصل سوم روش تحقیق :
  در این قسمت معمولا به تفصیل در باره مطالبی به قرار ذیل بحث میشود:
  الف) روش تحقیق در این قسمت محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود میپردازد و انواع مختلف روشهای تحقیقی ، هدف و موضوع پژوهشی خود ، مناسب دانسته است میپردازد.
  ب) آزمودنی ها در این قسمت محقق به سوالاتی از قبیل :
  1) آزمودنیها شامل چه اشخاص یا آیتمهایی هستند ؟ برای مثال او میگوید آزمودنیهای ما فقط شامل گبه بود.
  2) تعداد آزمودنیها چند تا بود ؟ مثلا 500 نمونه گبه و حتی میتواند فرد هم باشد مانند : 500 نفر بافنده گبه .
  3) با توجه به موضوع و هدف آیا افراد یا تعداد انتخاب شده مناسب هستند ؟ محقق باید با دلایل و برهانهای قاطع این بخش را برای خواننده ثابت کند و بقولی هدف خود را با عمل هماهنگ سازد .
  4) نوع گزینش و تقسیم آزمودنیها به چه ترتیب صورت گرفته است ؟ محقق باید به این موضوع اشاره کند که موارد انتخاب شده به چه دلیل منتخب نگارنده بوده است و چرا مثلا به جای گبه از گلیم استفاده نکرده و ...
  5)آزمودنیها از چه خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند ؟ پژوهشگر باید به خوانندگان بگوید که خصوصیات آیتمهای انتخابی چه بوده است که او آنها را انتخاب کرده است او باید ویژگیهای انتخاب موضوعات مورد بحث خود را برای خواننده مشخص کند برای مثال بگوید چون میخواستیم نوع گره کاربردی در گبه ها را بررسی کنیم 500 نمونه گبه را انتخاب کردیم و یا ...

  ج) روش جمع آوری اطلاعات : پژوهشگر پس از تعیین روش تحقیق باید روش جمع آوری اطلاعات را برای خواننده بیان کند که میتواند با استفاده از شیوه های مشاهده ، مصاحبه ، میدانی ، پرسشنامه ای وکتابخانه ای و یا حتی اینترنتی باشد .
  د)متغیر های مستقل و وابسته : در این قسمت محقق به طور جدا گانه متغیر های متغیر های مستقل و وابسته را تعیین و تعریف میکند و با این کار هم مسیر مطالعه خود را مشخص میسازد و هم برای محقق دیگری این امکان را به وجود می آورد که در صورت تمایل ، بتواند در تحقیق مشابه همین متغیر ها را مورد بررسی قرار دهد .
  ذ- روش اماری : در این بخش محقق باید از شیوه آماری بکار رفته در تحقیقش یاد کند و ضمن توصیف روش آماری استفاده شده در تحقیق به وضوح و خارج از هر گونه ابهام و پیچیدگی فرمولها و سطوح معنی دار به کار رفته در تحقیق را بیان دارد برخی از روشهای آماری که در کاهای تحقیقاتی عبارتند از :
  1) فراوانی و درصد
  2) ضریب همبستگی
  3) آزمون – تی
  4) آزمون – اف
  7- فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها :
  این فصل در واقع هسته اصلی تحقیق است و احتمالا مشتمل بر بحث های کلامی ، جدولها ، شکلها ، نمودارها و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات است .
  8- فصل پنجم – خلاصه تحقیق و پیشنهادها :
  این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها ست .
  الف- این بخش یکی از مشکلترین بخشهای پایان نامه است . یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است :
  1_ اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است .
  2_ اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران جمع آوری کرده است و کلا در نوشتن پایان نامه ، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است :
  الف) ارائه یافته ها و نتایج برجسته به صورت منظم .
  ب ) استفاده از یافته های تحقیق جازی برای تایید یا رد فرضهای تحقیق
  ج ) بکار گیری مطالب مندرج در فصل پیشینه تاریخی در رد یا تایید تحقیق (هرجا که لازم بود ) .
  پیشنهاد ها :
  تحقیقاتی که در زمینه های مختلف از جمله فرش دستباف صورت میگیرد لزوما باید با پیشنهاد هایی همراه باشد که در بهینه سازی رنگرزی ، بافت ، طراحی و در نهایت به سازی تولید فرش انجامد .
  این بخش که به ازائه راهکارها میپردازد خواهد توانست بخشی از موانع را متلاشی کند و برای مسئولان چراغ راهی باشد.
  9- فهرست منابع و مآخذ :
  در این قسمت تمام منابع و مآخذ ، از قبیل کتابها ، مقاله ها ، مجله ها ، رساله های چاپ شده و چاپ نشده را به ترتیب حروف الفبای نام فامیل و نویسنده و یا مترجم و به صورت در هم از نظر نوع آنها نوشته میشود .
  10- پیوست :
  شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان نامه کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .
  دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ , دوستی تلفیق شعور من و توست , دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا , دوستی حس عجیبیست میان من و تو

 2. تشكرها از اين پست


 3. #2
  عضو فعال آواتار yanic
  رشته
  مهندسی صنایع
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2007/6
  محل سكونت
  هر کجا هستم ،باشم آسمان مال من است
  امتیاز
  509
  پست ها
  192

  پيش فرض شيوه تدوين پايان نامه در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري(Ph.D)

  با عرض سلام مجدد.این هم برای دوستان در مقاطع تحصیلات تکمیلی:


  شيوه تدوين پايان نامه در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري(Ph.D)

  يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.

  پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي،فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها،مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج،بحث و پيشنهادات ، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (در صورت داشتن)تنظيم و تدوين مي شود.

  رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي كرد:

  *عنوان پايان نامه

  - فرم زركوب روي جلد به فارسي

  - فرم داخلي جلد به فارسي

  - بسم ا…الرحمن ارحيم

  - تقديم (اختياري)

  - تائيديه هيئت داوران

  - اظهارنامه دانشجو

  - حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright and Ownership)

  - تقدير و تشكر (اختياري)

  - چكيده پايان نامه به فارسي

  - فهرست مطالب

  - فهرست جدولها، نمودارها و اشكال

  - فهرست علائم و اختصارات

  - متن پايان نامه

  - نتايج وتحقيقات آتي

  - پيوستها (ضميمه1،ضميمه2،…)

  - ليست مقالات ارائه شده

  - مرجع ها و ماخذها

  - چكيده پايان نامه به انگليسي

  - فرم داخلي جلد به انگليسي

  - فرم زركوب روي جلد به انگليسي

  - عطف جلد (عنوان پايان نامه و نام نويسنده)

  * عنوان پايان نامه بايد رسا ومختصر باشد.  برگهاي خارج از متن پايان نامه:  الف- برگهاي ابتداي پايان نامه

  برگ اول:فرم داخلي جلد به فارسي: اين قسمت دقيقآ مطابق صفحه عمل شود.

  برگ دوم: بسم ا…الرحمن الرحيم

  برگ سوم:تقديم، درصورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا … تقديم دارد.

  برگ چهارم:تائيديه هيئت داوران

  برگ پنجم: اظهارنامه دانشجو

  برگ بعد :حق چاپ و تكثير و مالكيت بر نتايج (Copyright and ownership)

  برگ بعد: قدرداني و تشكر: اين متن عبارت است از قدرداني و تشكر از كليه كساني كه دانشجو را در راه نيل به هدف كمك نموده اند.

  برگ بعد: چكيده پايان نامه : هر پايان نامه بايد با چكيده آغاز شود كه عبارت است از بحث پيرامون موضوع پايان نامه ، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي

  برگ بعد: فهرست مطالب:هر پايان نامه بايد داراي فهرت مطالب باشد معمولآ اين قسمت شامل عنوان بخشهاي پايان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است.

  برگ بعد: فهرست جدولها و شكلها: دراين قسمت ليست جدولهاو شكلها باذكر دقيق عنوان ،شماره و صفحه مربوطه درج مي شود.

  برگ بعد: فهرست علائم و اختصارات  ب- برگهاي انتهاي پايان نامه

  برگ اول: ليست مقالات ارائه شده

  برگ بعدي: ليست مراجع و ماخذ

  برگ بعدي: چكيده انگليسي (ABSTRACT): اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي تواند ترجمه چكيده فارسي باشد.

  برگ بعدي : فرم داخل جلد به انگليسي : اين فرم دقيقآ ترجمه فرم داخل جلد فارسي در ابتداي پايان نامه مي باشد.  متن پايان نامه:

  متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان بايك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شكلي كه در ذيل ذكر خواهد شد، شماره گذاري مي شود.

  1- مقدمه :

  در اين قسمت، هدفهاي مورد نظر در پايان نامه، روشها ،نحوه انجام تحقيق و به دست آوردن نتيجه ها مورد بحث قرار مي گيرد. اغلب منابع مروري (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد، همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشورتوصيه مي شود.

  توضيح ساختار پايان نامه باذكر بسيار مختصر از مطالبي كه در فصل هاي مختلف آورده شده است ضروري مي باشد.

  2- فصل ها:

  در چند فصل بعدي بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه سازمان بندي مي شود. فصل آخر به نتيجه هاي بدست آمده ، بحث و برداشت و پيشنهادات اختصاص دارد، باتوجه به اهميت خاص اين فصل توضيحاتي به شرح زير ارائه مي شود.

  فصل آخر – نتيجه ها، بحث و برداشت:

  اين قسمت بايد باتوجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.

  4- پيوستها:

  قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي (data) غير ضروري باشد، همچنين متن نبايد حاوي برنامه هاي نرم افزاري يا چگونگي به دست آوردن معادلات رياضي و اثبات انها و داده هاي تجربي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوستهاي پايان نامه آورده شوند.

  5- جدولها و نمودارها

  جدولها و نمودارها بايد تا جائيكه ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گيرند هر جدول يا نمودار بايد با عنوان مربوطه كه معمولا در زير آنها درج مي شود. مشخص گردد.

  6- مرجع ها و ماخذ ها

  بطور كلي چنانچه از منبعي براي مطلبي استفاده شود ذكر ماخذ لازم است در اينگونه موارد مطلب بين دو گيومه )) (( نوشته مي شود و بلافاصله بعد از ان قلاب] [ باز مي گردد. و منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه در آن قرار مي گيرد. مثلا پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه اينگونه آورده مي شود: ]15[

  گاهي اوقات در نقل خلاصه يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم:

  علي رياضي] [،آرايش كنترل آداپتيو را تنهاراه حل براي كنترل سيستم هاي ربات مي داند.  شيوه شماره گزاري و ارائه منابع:  1- شماره گذاري متن:

  صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم ا…الرحمن الرحيم ،شماره گذاري نمي شوند. صفحه هاي بعدي به ترتيب با حروف ابجد ( الف،ب،ج،د،ه،…) شماره گذاري مي شوند. شماره گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي پايان نامه (پيوستها) ادامه خواهد داشت. طريقه شماره گذاري نيزبصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و بالاي هر صفحه قرار خواهد گرفت.

  2- شماره گذاري روابط رياضي :

  هر رابطه و يا معادله رياضي بوسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،نشانگر شماره،ترتيب رابطه در هر فصل مي باشد. مثلا رابطه چهارم در فصل پنجم را بصورت ذيل بايد نشان داد:

  (4-5 )  3- شماره گذاري جدولها و نمودارها:

  درهرفصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاري مي شود. سپس موضوع شكل( جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول
  شماره 3 فصل دوم بصورت زير شماره گذاري مي شود:

  جدول (شكل) 3-2 : پاسخ سيستم باكنترل آداپتيو

  4- ارائه منابع:

  1-4: مقاله:

  1- نويسنده

  2- عنوان مقاله

  3- منبع: كنفرانس، ژورنال علمي و …

  4-صفحات

  5-سال انتشار

  [12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on

  the perfromance characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc, part.C,V01.137n2, pp.168-173, March 1990.  2-4: كتاب:

  1-نويسنده

  2-عنوان كتاب باخط ريز

  3- ناشر

  4-سال انتشار

  [14] J.J Craig, (Introduction to Robatics: Mechanics and Control,)

  Addison Wesley, 1986

  چگونگي تايپ پايان نامه:

  در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي باشد:

  1- متن بايد يك خط در ميان تايپ شود. فاصله بين سطرهاي متن يك سانتي متر باشد.

  2- تمامي متن پايان نامه بايد توسط يك فونت تايپ شده باشد.البته عناوين اصلي و فرعي با فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود.

  3- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده مي بايست بوسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس به هيچ عنوان پذيرفته نمي شود.

  4- تمامي جدولها و نمودارها مي بايست كامپيوتري باشند.

  5- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه اي بالا و پائين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشند. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمتهاي پايان نامه نيز مي باشد.

  6- توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در يك روي كاغذ A4 انجام شود.

  شكل كلي نگارش پايان نامه در ورق A4 بايد بصورت زيرباشد.

  3 cm3 cm

  } 2.5 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 1 cm

  } 2.5 cm  رنگ جلد پايان نامه:

  1- رنگ جلد پايان نامه كارشناسي ارشد دركليه دانشكده ها سبز سدري مي باشد.

  2- رنگ جلد پايان نامه هاي دكتري در كليه دانشكده ها مشكي مي باشد.  توصيه ها :

  1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.

  2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود.] [

  3- كليه واحدها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.

  4- حتي الامكان از علامتهاي استاندارد استفاده شود.

  5- در صورتيكه تصويري بصورت فتوكپي يا اسكن شده در پايان نامه ارائه مي شود بايد كاملا واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.

  6- بطور كلي اهميت پايان نامه صرفا به نوآوريهاي نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود.

  7- نوشتن برنامه كامپيوتري بطور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و در صورت نياز با نظر استاد راهنما در ضميمه آورده شود در هرحال نبايد بيش از 2 تا 3 صفحه باشد.

  8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.

  9- پشت جلد مي تواند همانند روي جلد و به زبان انگليسي باشد.

  10- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.

  11- عناوين اصلي Bold و با قلم 14 و با شماره گذاري

  12- عناوين فرعي درجه بعد Bold و باقلم 12 و با شماره گذاري

  13- عناوين فرعي تر بعدي ساده (غير Bold) و با قلم 12 و با شماره گذاري

  14- متن اصلي با قلم 14 نوشته شود.

  15- هر پاراگرافي با Indent آغاز گردد.

  16- از اشكال سياه و سفيد حتي الامكان استفاده گردد.

  17- مطالب جداول و عناوين محورهاي شكل ها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر ادبيات موضوع و در صورتيكه از كارهاي ديگران عينا شكلي نقل مي شود بلحاظ امانت داري،محورهاي لاتين عنوان نويسي شود. ( عين مرجع اصلي)

  18- از ذكر نام مشاور / مشاورين پايان نامه روي جلد خودداري گردد.

  19- زبان نوشتاري پايان نامه فارسي ميباشد.

  20- عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بصورت مركزي و رد صورتيكه بيش از يك خط است justify شود.

  21- عناوين جداول در بالاي آنها و در صورتيكه يك خط يا كمتر است بصورت مركزي و در صورتيكه بيش از يك خط است بايد justify شود.

  22- در انتهاي چكيدههاي فارسي و انگليسي در حد 6 كلمه كلمات كليدي آورده شود.

  23- اصل كلمات اساسي لاتين كه به فارسي برگردانده مي شوند در پاورقي هر صفحه با شماره ارجاع آورده شود. مثلا اسامي نويسندگان خارجي و يا اصلاحات علمي

  24- توصيه ميشود فصل مروري بر ادبيات موضوع حداكثر 30 صفحه باشد.

  25- توصيه شود حداكثر صفحات پايان نامه كارشناسي ارشد 120 صفحه باشد.

  26- جنس كاغذ به كار رفته در پايان نامه بايد از يك نوع باشد و اندازه آن A4 باشد.  يادآوري مهم

  دانشجو موظف است پايان نامه خود را بر روي لوح فشرده (CD) ضبط نموده و يك نسخه از CD را به تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل نمايد.
  فايل ضميمه فايل ضميمه
  دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ , دوستی تلفیق شعور من و توست , دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا , دوستی حس عجیبیست میان من و تو

 4. تشكرها از اين پست


تاپیک های مشابه

 1. روش تدوین پایان نامه ی معماری
  توسط khosro_m در تالار پایان نامه های معماری
  پاسخ ها: 21
  آخرین ارسال: 2015/9/08, 11:10 PM
 2. پاسخ ها: 26
  آخرین ارسال: 2014/9/13, 12:18 PM
 3. شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد
  توسط پیرجو در تالار کارشناسی ارشد و دکترا ، استخدامی ها و اطلاعات شغلی
  پاسخ ها: 6
  آخرین ارسال: 2013/10/31, 12:27 AM
 4. پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2012/1/14, 06:46 PM
 5. پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2011/8/22, 06:46 PM

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •