خدمات کارگزاران: در تمام بورس های جهان انجام کلیه کارهای دادوستد بین بورس و سهامدار (سرمایه گذار) را موسسه هایی مشخص به نام کارگزار بر عهده دارند. کارگزارها واسطه بین سرمایه گذاران و بورس می باشند که در قبال دریافت کارمزد مشخصی دستورات خرید و فروش را انجام می دهند. هیچ نوع معامله ای در بازار بورس بدون کارگزار انجام نمی شود. بر اساس آئین نامه سازمان بورس کارگزار می تواند در دو حوزه زیر فعالیت نماید: • حوزه سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری • حوزه خدمات مالی سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری: ۱- خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود. ۲- خرید و فروش کالا و اوراقبهادارمبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس کالا به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود. ۳- پذیره نویسی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده در بورس٫ ۴- اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار. خدمات مالی کارگزار: ۱- ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار. ۲- راهنمایی شرکتها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار. ۳- انجام بررسی های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری. ۴- ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران و سهامداران. معیارهای انتخاب یک کارگزار خوب: ۱ داشتن رتبه مناسب در رتبه بندی سازمان بورس از کارگزاریها ۲ قابلیت انجام سریع سفارش مشتری، داشتن اطلاعات کافی و دارا بودن سیستم های اطلاعاتی و کنترلی مناسب ۳ داشتن امکانات لازم جهت ارتباط مشتری با کارگزاری (تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، مسئول پاسخگویی و …) ۴ قابلیت سایت اینترنتی از لحاظ اطلاع رسانی و در دسترس بودن ۵ امکان مشاهده گردش حساب مشتری ۶ امکان مشاهده وضعیت سفارش که پس از هر اقدامی روی سفارش انجام میدهد از طریق رمز عبو ۷ ارائه تحلیل روزانه از بازار و درج اخبار آن در سایت کارگزاری ۸ امکان دریافت سفارش خرید و فروش بصورت الکترونیکی.