[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

مهندس عمران با سابقه حداقل 2 سال كار در
دفتر فني و يا مشاور جهت كار در دفتر فني
كارگاه در جنوب . آشنا يا علاقمند به
كارهاي عمليات خاكي و راهسازي . آشنا با
فهرست بها راه و باند. آشنا با كارهاي
مربوط به تهيه صورت وضعيت و صورت جلسات
كارگاهي . آشنا با نقشه هاي پروفيل طولي
و عرضي در كار راهسازي - آشنا با عمليات
نقشه برداري - مسلط به نرم افزارهاي

autocad- excel - wordجهت مراجعه یا تماس با ما به سایت زیر مراجعه نمایید.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]