همگی خسته نباشید.من یک مرجع خوب استانداردهای کنترل میخوام که توش سایز هاو انواع کابلها /گلندها /لولهایبرق و ..... داشته باشه.یک چیزی مثل وسترمان برق که جدول داره.اگر اسم کتاب رو بدونم که بتونم تهیه کنم ممنون میشم.