صفحه 1 از 6 12345 ... آخرينآخرين
نمايش نتايج 1 تا 10 از 52

تاپیک: رمان *ستاره*

 1. #1

  Star رمان *ستاره*

  نام رمان : ستاره

  نویسنده : شیوا نظری


  منبع : سایت 98ia

  تایپ شده توسط Sedighe


  ويرايش شده توسط Pirate Girl در 2009/8/16 در ساعت 03:36 AM
  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 2. تشكر از اين پست


 3. #2

  Star

  1
  درست صحبت كن اين هزار دفعه.
  مگه من چي گفتم من فقط به اون گفتم مهرداد.نه پسوند داره نه پيشوندتمام شد.
  دختر تو بايد به اون بگي عمو فهميدي؟ چطور تا حالا بهش ميگفتي ولي حالا نمي گي؟
  چون از خودش پرسيدم اونم گفت : عيبي نداره.
  اين بي احتراميه اون جاي پدرته.. اون به گردن تو خيلي حق داره با آبروي من بازي نكن . چه ابرويي من به مهرداد گفتم دوستام ......
  عمو. باشه به عمو گفتم دوستام بهم مي گن اصلا" به اون نمياد پدر تو باشه . براي همين خودش گفت : بهم بگي مهرداد بهتره .
  مسخره بازي در نيار همه ميدونن كه اون پدر تو نيست . همه ي اين اتيشا زير سره اين نازنينه از وقتي تو با اين دختره ميري اين قدر بي ادب شدي .حالا بهت بگم امشب آقا مهرداد داره شام مياد اينجا اونم با خانم جان فهميدي ؟ هي جلوي اونها نگي مهرداد ؛
  -آخه مامان منو مهرداد ، با هم قرار گذاشتيم.
  خفه شو برو توي اتاقت اعصابمو نريز بهم.
  اصلا" نمي فهمم چرا مامان آن قدر روي اين موضوع حساسه . حالا نمي دونم چي بپوشم كه باز با مامانم جروبحث نداشته باشم . همين شلوار ليم خوبه..چقدر خوبه كه خانم جان مياد والا اصلا" حوصله ي مامان با اون خيط كردناشو ندارم..مامان با خانم جان رودربايستي داره. مهرداد هم وقتي خانم جان هست راحت تره چون از بس مامان اعصاب همه رو با اين تعصبات الكي خورد كرده مهرداد هم كمتر مياد وميره.
  ستاره اومدي ؟ بيا يه كمكي به من بكن ؛ الان ميان .
  - اومدم . خودتون گفتيد توي اتاقم برم.
  خودتو لوس نكن سالاد را درست كن . من براي خودت مي گم با وضعيتي كه ما داريم همينجوري همه پشت سر ما حرف مي زنن .
  -باشه مامان جون دوباره گريه راه نندازي ، بده تا سالاد برات درست كنم .
  قربون دختر قشنگم برم . گوجه هم توي يخجاله ، من برم لباسم را عوض كنم و بيام در ضمن بلوزت تنگه يه چيزه ديگه بپوش.
  - اه مامان !
  برو تا نيومدن .
  تا مامان اينو گفت صداي زنگ خانه بلند شد من دويدم تا درو باز كنم كه مامان گفت تو برو لباستو عوض كن من مي رم.
  -آخه مامان جون شما كه لباستون را عوض نكردين
  واي خدا مرگم بده.
  تا درو باز كردم خانم جان دم در بود .
  به به دخترم چه بزرگ شدي .
  من عاشق خانم جان بودم از وقتي چشم باز كردم اونو ديدم. مامان هميشه سر كار بود ؛ اون از من نگهداري مي كرده تو اين چند ماهي كه نديده بودمش دلم براش يه ذره شده بود آخر هم نفهميدم چرا ما را چند ماهي بدون هيچ كدورتي از هم جدا بوديم ؛ فقط مهرداد هر ماه سري به ما مي زد ولي هيچ وقت از چند ساعت بيشتر تجاوز نمي كرد ولي رفتارش با مامان سنگين تر بود ولي با من مثل گذشته بود .
  سلام ستاره خانم ، نمي خاي از بغل مامانم بياي بيرون و به ما هم سلام كني .
  از توي بغل خانم جان اومدم بيرون .
  -سلام عمو مهرداد .....
  مهرداد اخماشو كرد توي هم، هر وقت از كارم خوشش نياد همين كارو مي كنه يواش گفت : پس قرار گذاشته بوديم؟ خانم جان كه داشت مي رفت داخل ، با اشاره گفتم : بعد مي گم چون اگه الان مي گفتم زودي به مامان مي گفت چرا منو راحت نمي ذاره.
  نسرين ، نسرين دخترم كجايي ؟
  سلام خانم جان .
  سلام عزيزم چطوري ؟
  بفرماييد اينجا چرا دم در نشستين ؟
  واي ديگه نمي تونم را ه برم
  بهتر نشديد خانم جان؟
  چرا ولي ديگه ما آفتاب لبه بوميم تو به اين پس بگو كه منو حسرت به دل گذاشته .
  إ إ مادر باز كه شروع كرديد حالا چه وقت اين حرفاست ؟
  پس كي وقتشه مادر تو الان 40 سالته .
  وا خانم جان عمو مهرداد تازه 36 سالشه .
  باشه مادر الان اگه اون مثل پدر خدا بيامرزت 20 ساله ازدواج كرده بود يه نوه داشتم مثل تو دسته گل .
  خب مادر همين ستاره نوه ات مگه بده .
  اصلا" خانم جان خودم براش دست و استين بالا مي زنم خب شما ديگه غصه نخوريد .
  ديگه نداشتيم نسرين خانم پس امروز ناهار نقشه بوده . شما خواهري كنيد از من پيرمرد دست بكشيد .
  - مهرداد!
  ستاره خانم عموش جا افتاد!!
  _ ببخشيد ..... ديگه دلم نمي خاست حرف بزنم چرا مامان كنفم كرده بود . از خجالت سرم را بلند نكردم اومدم برم تو اشپزخانه كه مهرداد گفت پس بقيه حرفت را بزن .
  _ خب يادم رفت مي خاستم چي بگم . من مي رم چايي بيارم. يه راست رفتم توي اشپزخانه ولي صداي مهرداد را مي شنيدم ....چرا اذيتش مي كني آخه مگه اين طفل معصوم چي گفت ؟
  آخه اقا مهرداد اگه الان تو روش در نيام ؛ ديگه نمي تونم. از وقتي هم كه با اين دختره ، نازنين ، افتاده دم دراورده .
  خب من باهاش حرف مي زنم ولي تو هم ديگه دعواش نكن .
  من دلم خنك شده بود كه مهرداد جواب مامان را داده بود و طرف من را گرفته بود يه ليوان متفاوت برداشتم و يه چاي خوش رنگ براي مهرداد ريختم و با سرو صدا رفتم توي هال كه يعني من اومدم .
  - خب اينم چاي لبسوز ، لبريز ..... بفرماييد خانم جان .
  خيلي ممنون دخترم .
  خب عمو جان شما هم بفرماييد مهرداد خواست ليوان ديگه را برداره كه گفتم : نه عمو اين مخصوص شماست .
  به به باز يكي هواي مار ا داره.
  عمو يه طوري نگاهم كرد هم خجالت كشيدم هم خوشحال شدم، نمي دونم چرا، شايد مي خاد روم بيشتر دقيق بشه ببينه گفته هاي مامان صحت داره يا نه . مامان هم با عصبانيت چاي خودش را براداشت و با نگاهش فهماند بعد تلافي مي كنه .آخه مامان مي گه براي يه دختره اين كارا سبكه . بعد عمو رو به مامان كرد و طبق معمول از صاحب خانه و وضع كاراش پرسيد . عمو اين همه خونه ما مياد و براي ما بخصوص من كار انجام ميده ولي هميشه مثل يك مهمان رفتار مي كنه .
  نمي شه از اين شركت بياي بيرون و جاي ديگه مشغول كار بشي .
  آخه حيفه اقا مهرداد مي دونيد چند سال سابقه است 16 سال كم كه نيست ، به حرف آسونه
  مامان نسرين از وقتي بابا مرده رفته سر كار و توي شركت تبليغاتي كار مي كرده ولي چون اون موقع خيلي احتياج داشته مجبور مي شه با حقوق پايين استخدام بشه ولي حالا هر چقدر هم روش بذاره كفاف زندگي مارو نمي ده ؛ البته من زياد متوجه نمي شم چون يه جورايي مهرداد همه ي خرج منو مي ده ، هميشه هم مي گه مديون بابات بودم .


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 4. #3

  Star

  2

  نسرين ، مادر انگار بوي برنجت مياد .
  واي خدا مرگم بده حواسم نبود . ديگه ناهار را بكشم.
  اره مادر ما پيرا زود دلمون ضعف ميره ؛ پاشو دخترم تو هم كمك مادرت كن.
  - رو چشم مادر جون شما جون بخاين..
  جونت سلامت .
  رفتم توي اشپزخانه و تا سفره را انداختم ديدم مهرداد و خانم جان با هم يواشكي حرف مي زنن ولي متوجه نشدم درباره چي حرف مي زنن سفره اماده شد گفتم بفرمائيد . مامان هنوز باهام سرو سنگين بود ولي من به روي خودم نمي آوردم چون نمي خاستم امروزم خراب بشه مخصوصا" كه فردا امتحان فيزيك داشتم و مي دونستم امتحانم را خوب نمي دم چون هميشه همينطور بود . سر ناهار همه ساكت بودن تا خانم جان شروع به تعريف از مامان كرد و مامان هم تشكر مي كرد . ناهار كه تمام شد مامان رفت چاي بياره چون خانم جان عادت داشت بعد از غذا چايي بخوره من روي مبل ساكت نشسته بودم كه مهرداد اومد پيشم نشست گفت: خب ستاره خانم ساكتي از درس و مدرسه بگو ببينم.
  - از چيش بگم، از نازنين كه مامان براتون گفت . مهرداد كمي جا خورد . تو هنوز عادت گوش دادن به حرف ديگران رو داري ؟
  -خب ترك عادت موجب مرض است
  نه انگار يه جورايي حق با مامانت است تو ديگه اون دختر خجالتي نيستي .
  خب عمو جون من ديگه 18 سالمه ، سال ديگه بايد براي دانشگاه اماده بشم.
  عمر چقدر زود مي گذره انگار همين پارسال بود اسمتو نوشتم مدرسه.
  - شما هم مثل مامان قبول نداريد من بزرگ شدم
  چرا ولي قبول نمي كنم خودم پير شدم .
  إ عمو تكليف مارو روشن كنيد همين دو دقيقه پيش گفتيد من پيرم .
  ولش كن عمو جان از درست بگو توي درسي ضعيف نيستي ؟
  همين موقع مامان اومد و به جاي من گفت : چرا فيزيك.
  ولي بعد انگار ناراحت شد كه چرا اين را گفته .
  خب چرا زودتر نگفتي من كه خودم توي دوران دبيرستان و دانشگاه خوره ي فيزيك بودم .
  آخه نمي خاستم مزاحم شما بشم ميخاستم براش معلم بگيرم .
  باشه حالا ديگه ما رو قبول ندارين يادت نيست به شما دونا چه جوري فيزيك ياد دادم كه از تك يه دفعه 14 اوردين.
  - كدوم دو نفر عمو ؟
  خب... خب بابا و مامانت .
  إ مگه شما دو سال از بابا م كوچيكتر نبودين؟
  إ دختر تو چقدر فضولي؟
  بعد ديد خانم جان اشكاشو با چادرش پاك كرد. عمو هم ساكت شد . من كه ديدم اوضاع خرابه هيچي نگفتم . همه تو سكوت چاي خوردن تا اينكه مهرداد گفت هفته اي يك بار ميام تا بهت درس بدم .
  آخه تو زحمت مي افتين .
  نه چه زحمتي . اگه ميخاي از همين امروز شروع مي كنيم
  - اتفاقا" فردا امتحان دارم
  ستاره راست مي گي پس چرا قبلا" نگفتي ؟
  - خب چه فرقي مي كرد در هر صورت نمره نمي گيرم .
  پاشو پاشو ، تا از نمره ي تك اين دفعه نجاتت بدم برو كتاب فيزيكت رو بيار .
  باشه تا خاستم برم خانم جان خانم جان گفت : برو مادر تو اتاق درسش بده حالا هي ميخاي به ما بگي حرف نزنيد . ما هم مي خايم با هم يه كمي دردو دل كنيم .
  مهرداد خنديد و بلند شد . دنبال من اومد ولي طرف اتاق مامان داشت مي رفت .
  - عمو از اين طرف .
  إ اتاقت رو عوض كردي .
  - بله خيلي وقته ، اين از كم لطفي شماست كه از من خبر ندارين .
  نه بايد اين نازنين خانم راببينم كيه كه آنقدر ستاره خانم ما رو رو دار كرده ..
  - مگه حرف بدي زدم .
  نه قبلا" همينم نمي گفتي.
  - خب بفرماييد.
  به به چقدر با سليقه اتاقت رو چيدي اصلا" به بابا ت نرفتي .
  عمو شما مگه خيلي خونه بابام مي رفتين .
  آره من با خانم جان مستاجر بابات اينا بوديم هميشه مادر بزرگت از دست بابات مي ناليد .
  خب چي شد كه مامان نسرين را گرفت اونم به اون زودي .
  پاشو من شاگردهاي تنبل رو خوب مي شناسم كه با چه ترفندهايي از زير درس در مي رن.
  مهرداد خيلي جدي درس مي داد و من هم تقريبا" ياد مي گرفتم ولي كمك خوبي بود چون بعضي چيزها رو اصلا" انگار توي كلاس نبودم.
  با صداي مامان به خود آمديم .
  ديگه براي امروز بسه الان دوساعته كه درس مي خونين .
  ديدم حق با مامانه و من اصلا" متوجه نشده بودم .
  خب براي امروز بسه ولي فردا ازت توقع نمره ي بالا ندارم ولي تك هم نيار، باشه؟
  - چشم
  چشمت بي بلا تا جلسه يديگه برات مسئله هم ميارم حالا برو از اون چايي خوشمزه هات بيار تا ديگه ما هم زحمتو كم كنيم
  - وا چرا به اين زودي .
  آخه چن جا كار دارم با يد انجام بدم .
  - هر جور راحتين . بعد با هم از اتاق بيرون امديم بيرون من براي مهرداد و بقيه چاي ريختم و اونا بعد از خوردن چاي رفتن . مامان سرگرم جمع و جور كردن بود منم داشتم بقيه درس را مي خوندم كه مامان اومد پيشم و گفت : ستاره به حرفام گوش مي كني؟
  بله مامان جون . هر وقت مامان اين طوري حرف ميزد مي فهميدم سر دوراهي گير كرده .
  مي دوني خانم جان امروز چي گفت .
  - نه ولي متوجه شدم با عمو مهرداد هم يواشكي حرف مي زد.
  يعني مهرداد هم مي دونه ؟
  - مامان دفعه ي اولي بود كه مهرداد را بدون آقا مي گفت .
  - نمي دونم حالا چي گفته؟
  از من خاستگاري كرده ميگه بده كه تا حالا هم مجرد موندم .
  مامان يعني تو ميخاي با عمو مهرداد ازدواج كني؟
  نه، براي يه مرد ديگه نه مهرداد .
  نمي دونم چرا مامان مثل گنگا حرف مي زد. مامان حواست به من هست تو ميخاي ازدواج كني؟
  نه دخترم نه امكان نداره اين همه سال به پات نشستم .
  - مامان خودم برات جبران ميكنم .تورو خدا. يواش توي بغل مامان رفتم ولي مامان اصلا" حواسش نبود همش مي گفت اين همه سال و يك دفعه بلند شد و رفت توي اتاقش و درو بست .مي دونستم مي خاد گريه كنه ولي لين بار با صداي بلند گريه مي كرد . خداي من چي شد .
  ديگه حوصله يدرس خوندن نداشتم. رفتم توي اتاقم و دراز كشيدم.

  * * *
  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 5. #4

  Star

  3

  دخترم بلند شو مگه تو امروز امتحان نداري؟ پاشو من ميخام برم سر كار
  .
  به زور از جام بلند شدم صداي در را شنيدم يعني مامان رفت ولي هميشه با من خداحافظي مي كرد ، شايد ديرش شده بود . دست وصورتمو كه شستم ديدم مثل هميشه صبحانه آماده است بي حو صله خوردم و آماده شدم كه برم . دلم شور مي زد نكنه باز اين پسره بيكار سر راهم سبز بشه . اي كاش به مهرداد گفته بودم. ولي با اين تعريفايي كه مامان از من پيش عمو مهرداد كرد حتما" ميگه تقصير خودمه . نمي دونم چرا به نازنين نگفتم كه بياد دنبالم تا با هم بريم در را كه باز كردم نفس عميقي كشيدم خيالم كه راحت شد راه افتادم . تمام راه به مامان و حرفاي خانم جان فكر مي كردم نمي دونم چي پيش مياد .
  هي دختر حواست كجاست؟
  اصلا" متوجه نشدك كي به مدرسه رسيدم
  - سلام نازي جون خوبي؟
  انگار تو خوب نيستي چي شده باز اين پسره گير داده؟
  - نه امروز حوصله ندارم
  تو كه مي دوني من اونقدر سوال مي كنم تا بگي، پس خودت قشنگ بگو ببينم . به مهموني ديروز ربط داره؟
  وقتي براي نازنين همه چيز را تعريف كردم سبك شدم.سر جلسه ي امتحان خيلي دلهره داشتم . تو را ه برگشت با نازي گرم صحبت بوديم كه صداي مزاحم هميشگي را شنيدم از ترس تمام تنم لرزيد .
  خوب فكراتو كردي كه جواب منو بدي . حاضري با هم يه قرار بزاريم يا نه؟ حداقل يه چيزي بگو.
  آنقدر ترسيده بودم كه كم مونده گريه كنم .
  چيه چرا اينقدر ترسيدي ؟ خودم جوابش را مي دم . مي ري دنبال كارت يا وسط خيابون سروصدا راه بيندازم ؟
  كسي با تو حرف نزد فضول مگه تو زبون اوني؟
  آره من زبون اين دخترم مي‌خواي بخواه نمي‌خواي برو گمشو.
  پس از اين خانم سنگدل بپرس كه من چكار كنم دوستش دارم چند ماهه براش از كار و زندگيم زدم جواب منو بده تا هر وقت بخواد منتظرش مي‌مونم، حداقل بگو يه نگاه به من بكنه بهش بگو من چكار كنم ؟
  من مي گم ، برو به جهنم آشغال اسمون جل ؛ اون محل تو كه نمي ذاره هيچي نگاهتم نمي كنه حالا برو گمشو...
  من از جواب نازي خيلي ترسيده بودم فكر مي كردم الان نازي رو مي كشه.
  پس جوابت اينه پس بچرخ تا بچرخيم بهت نشون مي دم. آن قدر عصباني شده بودم كه شروع به دويدن كردم نازي هم پشت سره من اومد تا نزديكي هاي خونه مي دويديم سر كوچه ايستادم ديگه نفسم بند اومده بود .
  پس چت شد ، حالا فهميده تو ازش مي ترسي .
  - يعني ميخاد چيكار كنه ؟
  نمي دونم چرا يه دفعه با هاش حرف نمي زني ببيني حرف حسابش چيه ؟
  - مگه ديونه شدي من از اون متنفرم وقتي مي بينمش مي خام بميرم بعد مي گي برم با ها حرف بزنم .
  من گفتم شايد اينجور دست از سرت برداره .
  - بالاخره يه كاريش مي كنم .
  آخه چه جوري ، تو كه مامانت حتي روي مهرداد هم حساسه چه برسه به غريبه . بهتره به مهرداد بگي شايد يه كاري بكنه .
  - نه از اون خجالت مي گشم مخصوصا" حالا كه مامان آنقدر جلوي اونها منو خرد مي كنه . اونم متوجه ي رفتار مامان شده . اگه بهش بگم فكر مي كنه حساسيت مامان درسته و من بچه بازي در ميارم . تو كه منو مي شناسي چقدر از اين بي مزه بازي ها بدم مياد .
  برو خونه ان قدر حرص نخور . خداحافظ.
  - خداحافظ.
  آنقدر عصباني بودم كه تا رسيدم خونه كيفم رو پرت كردم وسط حال از بس حرصم گرفته بود كه نمي تونستم كاري كنم هي پا مي كوبيدم تو در و ديوار اعصابم حسابي خرد بود . دلم مي خاست گريه كنم كه صداي تلفن بلند شد.
  - بله؟
  مامانت خونه است ؟
  - سلام آقاي صابري . نه خير نيستن . وقتي اومدن مي گم با شما تماس بگيرن .
  نمي خاد فقط بگو من فردا دارم مستاجر ميارم .شما بايد تا فردا بلند شده باشيد . مگه من چه گناهي كردم كه هي بايد با شما راه بيام سه ماهه كه نه كرايه داديد و نه مامانت خودشو نشون مي ده تازه از يكسال پيش ، قراراه بذارين روي كرايه يا پول پيش .
  آنقدر آقاي صابري بد حرف زد كه من بي صدا گريه كردم اون بدون خداحافظي گوشيي رو گذاشت ، خدايا مامان سه ماهه كرايه خونه رو نداده .. پس چي شده اون كه هميشه سر موقع كرايه رو مي داد دلم ميخاست بلند بلند گريه كنم براي بي كسي و تنهاييمون . خدايا هيچ كسي را نداريم حتي يه فاميل دور يا نزديك آخه مگه عشق اونقدر بده كه مامان وقتي با بابا ازدواج كرده همشون تنهاشون گذاشتن . ت.ي همين فكرا بودم و يواش گريه مي كردم كه صداي تلفن بلند شد . چقدر خوبه كه هر وقت نياز به درد و دل دارم ناري زنگ مي زنه همين جور با بغض گفتم : سلام
  سلام ستاره چته ؟ چي شده ؟
  تا صدا رو شنيدم گريه ام بلند شد.، ديگه ناراحتيم يادم رفته بود از بد شانسي گريه مي كردم چون مهرداد بود و اگه مامان مي فهميد منو مي كشت . هر چي مي پرسيد فقط گريه مي كردم نمي دونستم چي بگم فقط شنيدم گفت من الان ميام اونجا و گوشي را گذاشت من كه ديگه ديدم كار از كار گذشته با صداي بلند گريه كردم تا حسابي سبك شدم تازه نفسم جا اومده بود كه در باز شد باز زدم زير گريه چون فقط منو مامان كليد داشتيم . در هال كه باز شد نزديك بود سكته كنم؛چون مهرداد يه راست با كفش اومد پيشم
  چي شده براي مامانت اتفاقي افتاده ؟
  -با سر گفتم نه
  صداش را اروم تر كرد
  ديگه گريه نكن و قشنگ بگو چي شده
  من كمي مكث كردم - آقاي صابري زنگ زد .
  با صداي بلند گفت فقط همين !
  - نه راستشو بخاي مامان سه ماهه كرايه نداده ....
  وقتي تمام ماجرا را براي مهرداد تعريف كردم يك لحظه از من چشم بر نداشت و با دقت به حرفهايم گوش مي داد .
  پاشو برو صورت قشنگتو بشور من خودم همه ي كارا رو درست مي كنم .
  بلند كه شدم مهرداد زير لب گفت نسرين از دست تو .
  تا حالا نشينيده بودم اون در مورد مامان اينطوري حرف بزنه . وقتي برگشتم اون سرشو بين دو تا دستاش گرفته بود و تا من اومدم گفت : قبلا"هم از اين اتفاق افتاده بود كه به من نگفتين /.
  - راستش من نميدونم . مامان نمي ذاره من از اين كارا خبردار بشم الان هم مامان خونه نبود كه من گوشي رو برداشتم و متوجه شدم .
  راستي مامانت كجاست؟
  - سركار . تو اين چند ماهي كه شما كمتر به ما سر مي زنيد مامان بيشتر كا رمي كنه .
  چرا تا به حال هر چي از مامانت پرسيدم حرفي نزده و هميشه مي گه همه چيز خوبه؟
  - آخه مامان مي گه مشكلاتمون برا خودمون بسه ديگه مردم رو توي درد سر نيندازيم
  از اين به بعد اگه مشكلي پيش اومد به من بگو فهميدي ؛ كه ديگه كار به اينجا نكشه در مورد اين موضوع هم شب خودم ميام با مادرت صحبت مي كنم .
  - خدا عمرتون بده .
  راستي امتحانت را چيكار كردي ؟
  بد ندادم ؛ فكر كنم نمرم از دفعات قبل بهتر بشه . مهرداد ....، ببخشيد عمو .
  نه را حت باش.
  راستي از شركت اومدين .
  آره آخه تو همچين گريه كردي فكر كردم كسي مزاحمت شده .
  تا مهرداد اينرا گفت فكر كردم بد نيست براي اينكه از شر اون پسره راحت بشم بهش بگم ولي اون در موردم چي فكر مي كنه ؟
  پاشو اينقدر فكر نكن اصلا " امشب بياين خونه ي ما ، تو هم حالا با خودم بيا بريم
  - آخه من از مامان اجازه نگرفتم ، اون عصباني مي شه .
  اونش با كم ؛ در ضمن يادت رفته من قيم تو هستم ، نه مامانت
  - باشه ولي .....
  ولي نداره من خودم به شركت مامانت زنگ مي زنم مي گم به زور تو رو اوردم اونم بايد بياد برو حاضر شو من تو ماشين منتظرت هستم .
  من سريع آماده شدم مي دونستم اگه اين مانتو و روسري رو بپوشم مامان از دستم عصباني مي شه ولي الان كه او نبود ؛ خودم مي دونستم رنگ آبي به پوست سفيدم خيلي مياد روسري ابي مامان هم باهاش ست كردم ، در را قفل كردم و رفتم سوار ماشين شدم مهرداد اينه را روي من تنظيم كرد و گفت : فكر نمي كردم ستاره خانم ما هم بزرگ شده اونم به اين قشنگي ؛ بايد بيشتر مواظبت باشم . مامانت حق داره روي تو حساس بشه . پاشو بيا جلو عقب نشين كه مردم اگه يه همچين فرشته اي رو توي ماشين من ببينن فكراي ناجور مي كنن

  براي اولين بار بود كه مهرداد در مورد من اينطوري صحبت مي كرد حالا فهميدم كه اون روز با نازي رفته بوديم خريد كتاب اون گفت حق با مزاحم هميشگيه ، تو با اين مانتو ابي مثل فرشته ها ميشي باباي پير منم وادار به تعريف كردي چه برسه به جوانهاي بيچاره .......
  وقتي جلو نشستم نمي دونم چرا خجالت كشيدم و سرم را پايين انداختم مهرداد راه افتاد و تا منزلشون هر از چند گاهي نيم نگاهي به من مي كرد كه دو دفعه نگاهمون با هم تلاقي شد و من از شرم گرمم شد و پنجره ي طرف خودمم را پايين كشيدم . دم در خانه مهرداد پياده نشد .


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 6. #5

  Star

  4


  تو برو من جايي كار دارم . بر مي گردم ، خانم جان خونه است .
  وقتي زنگ را زدم و صداي گرم خانم جان را شنيدم تمام اتفاقها يادم رفت ؛ من عاشق اين پيرزن مهربونم . تمام كودكي من يعني خانم جان يعني خونه ي انها . در كه باز شد همه يخاطرات كودكيم جلو چشمم رد مي شد چقدر دور اين درخت مي دويدم هيچ چيز عوض نشده بود من هر وقت ميام اينجا ساعت ها توي حياط مي شينم و به گذشته فكر مي كنم به يه معماي پيچيده كه هيچ وقت براي من حل نشد .
  إ مادر چرا نمياي تو ؟
  سلام خانم جان ، داشتم حياط را نگاه مي كردم هنوز قشنگ مونده .
  آره مادر حالا آفتاب از كدوم طرف در اومده كه تو بعد از چند ماه اومدي خونه ي فقير فقرا .
  - اه خانم جان اين چه حرفيه !
  حالا بيا تو
  هميشه بوي خونه ي خانم جان را دوست داشتم هنوز هم همان بو را مي داد . نمي دونم چي شده بود كه اين اواخر كمتر خونه ي مهرداد اينا مي رفتيم .
  مامانت هم مياد دختر ؟
  - بله عصر مياد .
  تو ناهار خورد؟
  - نخير
  تا تو لباس هات رو در بياري من ناهارت رو مي كشم . با مهرداد اومدي ؟
  - بله خانم جان ، لباسم رو جاي هميشگي بذارم ؟
  آره مادر توي خونه ي ما هيچي عوض نمي شه.
  وقتي به طرف اتاق رفتم دلم مي خاست يه سركي تو ي اتاق مهرداد بكشم اون هيچ وقت نمي ذاشت كسي توي اتاقش بره . وقتي لباسهايم را در اوردم از اين كه شلوار لي پوشيده بودم معذب بودم چون يادم رفته بود بلوز بلندم را بپوشم موهايم را شانه زدم و با كش سرم ساده پشت سرم بستم . وقتي رفتم براي ناهار خانم جان تا منو ديد گفت: بيچاره مامانت كه بايد از حالا به بعد روزي هزار تا خواستگار رو جواب كنه .
  إ خانم جان بگذاريد غذاي به اين خوشمزه گي به دلم بچسبه .
  باشه مادر بخور . مهرداد نگفت كي مياد ؟
  نه خانم جان گفتن چن جا كار دارن بعد هم ميرن دنبال مامان ، دستتون درد نكنه خيلي خوشمزه بود .
  نوش جونت حالا برو دو تا چايي بيار مادر كه من ديگه پاك درد مي كنه .
  به روي چشم . توي اشپزخانه بودم كه از صداي در خونه فهميدم مهرداد اومد ، مامان هم باهاش بود از حركت مامان فهميدم كه عصبيه براي همين يواش سلام كردم و رفتم براي اونها هم چاي بيارم . توي اشپزخانه بودم كه صداي خانم جان را شنيدم كه مي گفت : باز چي شده مادر انگار با هم قهريد .
  خداي من مامان و عمو مهرداد با هم قهرند ؛ يعني چه ؟ اخه اونا خيلي به هم احترام مي گذارن و البته مامان اين چن وقته خيلي اخلاقش بد شده بخصوص از وقتي كه مهرداد كمتر مياد خونه ي ما البته مامان خودش به اون گفت كمتر بياد چون گفت مردم ديگه حرف در ميارن . ولي صداي مامان رو شنيدم .
  آخه خانم جان آقا مهرداد امروز اومدن دم شركت و پاشونو توي يه كفش كردن كه ما با شما زندگي كنيم آخه اينطوري كه نمي شه .
  چرا مادر نشه من هم از تنهايي در ميام تازه اين خونه ي به اين بزرگي . من نمي دونم مسئوليت اين بچه با منم هست ، پس شما مياين اينجا ، هم خيال من راحت مي شه هم از حرف مردم راحت مي شين ، قبوله؟
  نسرين مادر قبول؟
  آخه ستاره هم بايد راضي باشه وگرنه من كه حرفي ندارم تازه از خدام هم هست كه از بابت ستاره خيالم راحت باشه .
  پس قبول كردي . قربونت برم مادر . مهرداد اگه بد اخلاقي مي كنه به خاطر خودتونه
  من كه ديدم انگار من را فراموش كردن با سيني چاي تو حال رفتم .
  چاي را به طرف خانم جان كه گرفتم گفت :
  دخترم دوست داري با ما زندگي كني ؟
  من كه خودم را به اون راه زدم
  - براي هميشه ؟
  اره دخترم ديگه از دست اقاي صابري هم راحت مي شيم
  - اخه من راهم از مدرسه دور مي شه
  من خودم مي رسونمت ديگه چي مي گي ؟
  - من كه از خدام بود پيش خانم جان و اين خونه و حياط باشم بالا پايين پريدم
  -قبول من حاضرم
  إ ستاره ديگه دست ا زاين كارات بردار زشته جلوي بقيه
  بذار راحت باشه
  مهرداد فقط سرش را تكون داد .
  خب مادر اينجا خونه ي خودته حالا براي شام هر چي دلت م يخاد بگو تا برات درست كنم
  - خانم جان از اون ته چين هاي خوشمزه درست كنيد .
  ستاره......
  بذار راحت باشه مادر ؛ با مرغ
  - بله
  من از خدام بود دورم شلوغ باشه ديگه هوش و حواس نداشتم مهرداد كه متوجه خوشحاليم شده بود صدام زد .
  ستاره دوست داري اتاقت رو از حالا معلوم كني؟
  از خوشحالي داشتم بال در مي اوردم مامان كه داشت با خانم جان صحبت مي كرد يه نيم نگاهي به من كرد بعد نگاهش روي لباسم افتاد من كه اوضاع را خراب ديدم بلند شدم و به همراه مهرداد رفتم.مهرداد ا زاتاق هاي مهمان گذشت و به اتاق آخر راهرو رسيد گفت : ببين اينو دوست داري ؟
  خونه خيل يبزرگ بود تازه اگه ما زندگي ميكرديم باز هم جا داشت چرا تا حالا اينجا زندگي نكرده بوديم ؟ توي اتاق كه رفتم خيلي بزرگ نبود ولي دنج بود و پنجره ها رو به حياط باز مي شد دقيقا" كنار پنجره درخت بيد مجنون با شا خه هاش ؛ ديد مستقيم روي اتاقم رو گر فته بود .
  از بس به وجد اومده بودم طبق عادتم شروع كردم به فكر وخيال
  - خيلي قشنگه فكرش رو بكن مهرداد يه تخت با يه ميز ارايش اينجا ميذارم يه ميز تحرير هم ميذارم اينجا.
  به خودم اومدم ديدم مهرداد داره نگاهم مي كنه خجالت كشيدم حتي از دست رفتار مهرداد ناراحت شدم چون يه دفعه رفت بيرون .....

  آخه مگه من چي گفتم خيلي پكر شدم اصلا" دلم نمي خاست برم بيرون از كار مهرداد خيلي دلخور بودم . من فقط احساساتمو را گفته بودم . وقتي رفتم مامان داشت براي شام به خانم جان كمك مي كرد انگار خيلي ناراحت نبود يه جورايي خوشحالتر از من بود . من يواش رفتم توي حياط دلم مي خاست تنهايي قدم بزنم از اين كار لذت مي بردم ولي حياط خونه ي خودمون اونقدر كوچيك بود كه تا دو قدم بر مي داشتي به اخرش مي رسيدي ولي حالا توي اين حياط بزرگ دلم مي خاست ساعت ها قدم بزنم و از درختهاي اون لذت ببرم اصلا" نفهميدم چقدر بيرون بودم ولي با صداي مامان به خودم اومدم..
  كجايي دختر ترسيدم؟
  - براي چي؟
  خيلي صدات زديم . ديگه همه نگران شده بوديم . اتفاقي افتاده چرا يه دفعه آنقدر ناراحت شدي ، راضي نيستي بيايم اينجا؟
  - خب چرا
  پس چي شده مهرداد حرفي زده؟
  - نه فقط برام يه كمي سخنه .
  خب بعدا" در موردش حرف مي زنيم حالا زشته بيا بريم تو .
  من چيزي نگفتم چون مامان همينطوري حساس هست . توي حال ديدم مهرداد نيست سر سفره شام هم اصلا" بهم نگاه نكرد انگار توي يه عالم ديگه بود . بعد از شام مهرداد مارا به خونه رسوند ولي تو را حرفي زده نشد . وقتي داشتيم پياده مي شديم ديدم كه مهرداد از مامان پرسيد كي وسايلتون رو جمع مي كنيد ..
  خبرتون مي كنم . براي چي پرسيدين ؟
  همين جوري . مي خاستم تا اون موقع يه دستي به خونه بكشم واي نه خودتون را تو ي زحمت نندازيد.
  باشه خداحافظ . خداحافظ ستاره .
  خداحافظ . من بي حوصله داخل شدم و يك راست توي اتاقم رفتم .
  ستاره...ستاره.
  بله
  بيا كارت دارم
  با اكراه بلند شدم و رفتم پيش مامان روي مبل نشستم و بهش نگاه كردم .

  خب ببين دخترم شايد از جهاتي سخت باشه ولي از نظر مالي ما مجبوريم بريم اونجا چون من تا حالا بهت نگفته بودم ولي من سر كارم مشكل پيدا كردم و ديگه نمي تونم از پس اجاره خونه بر بيام ؛ من دست تنها نمي تونم همه ي كارها رو انجام بدم تو هم ديگه بزرگ شدي و بايد با مسائل كنار بياي . تا كوچيك بودي ما پيش هم زندگي مي كرديم و اينجوري از پس خرج خونه بر مي اومدم و الان تو براي خودت خانمي شدي و ديگه بايد بري دانشگاه و تا حالا هم اگه كمك اقا مهرداد اقا مهرداد نبود ما با مشكل برخورد مي كرديم و لي اون روي قولي كه به پدرت داده به ما كمك كرده .
  - خب چرا همونجا نمونديم؟
  خب اخه عموت تصميم داشت زن بگيره خوب صلاح نبود ما اونجا باشيم
  - چرا يه مدت رفت و امد ما با عم اينا كم شده بود ؟
  إ اگه مي خاي همش سوال كني برو ، اصلا" نمي خام باهات مشورت كنم .
  - باشه چرا هر وقت اين سوال رو مي كنم ناراحت مي شيد ؟
  خب بسه ديگه ، حالا راضي هستي يا نه ؟
  خب معلومه
  پس چرا يه دفعه ناراحت شدي؟
  - هيچي فكر كردم ديگه نمي تونم به نازي بگم بياد خونمون
  خوب اينا ناراحتي نداره ولي بايد به خاطر خانم جان و اقا مهردادرعايت بعضي مسائل رو بكني . فعلا" مجبوريم . اگه دوباره همه چيز روب راه شد مي ريم يه خونه ي جدا مي گيريم
  من كه از اول هم راضي بودم گفتم : قبول مامان بغلم كرد و بوسيدم و گفت: ما تا عيد از اقاي صابري وقت مي گيريم و تا اون موقع توي خونه ي جديد جايگير مي شيم قبول؟
  - باشه ما تا دو هفته ي ديگه بيشتر مدرسه نمي ريم..
  باز خودتون رو تعطيل كردين
  . خب ديگه .......
  پاشو دخترم خوب استراحت بكن چون من اين بار كمتر مي تونم كمكت كنم خودت بايد كم كم اسباب رو جمع كني .
  - باشه شما غصه نخوريد من خودم كارها رو مي كنم . فقط بايد زود كارها را تمام كنيم چون من بعد از تعتيلات عيد بايد درس بخونم .
  موقع خواب تمام فكرم توي بر خورد مهرداد بود چرا اون جوري نگاهم مي كنه ؟ چرا بام اين طوري برخورد كرد ... ان قدر فكرم اشفته بودد كه نفهميدم كي خابم برد....
  صبح با سردرد بيدار شدم و براي مدرسه آماده شدم نمي دونستم چطوري براي نازي مسئله رو تعريف كنم چون دلم نمي خاست بفهمه از نظر مالي دچار مشكل شديم .
  سلام باز كه پكري از بابت ديروز مي ترسي ؟
  - سلام . خب با اون كاري كه تو كردي ترس هم داره .
  ديشب هرچي زنگ زدم كسي خونه نبود
  - نبوديم خونه ي مهرداد اينا بوديم
  خب چه خبر گفتي به من هم فيزيك درس بده ؟
  - نه راستش يادم رفت
  چته تو چقدر امروز شلي ؟
  - هيچي اگه راستش رو بخاي ماتا عيد خونمون را عوض مي كنيم بايد از اينجا بريم .
  واي خداي من راست مي گي كجا؟
  - اره خونه ي مهرداد اونجا خيلي بزرگه و من راحت تر مي تونم درس بخونم و مهرداد هم توي درس بخونم و مهرداد هم توي درس ها بهم كمك كنه .
  خب بد نيست .
  خب بد نيست . خيلي از مدرسه دور مي شي ؟
  - آره ولي مهرداد مي رسونتم
  با صداي زنگ به طرف كلاس رفتيم ولي نازي پكر بود چون من و نازي توي اين يه سالي كه با هم دوست بوديم خيلي به هم وابسته شده بوديم . نازي اخرين بچه است يه خواهر داره كه در شهر ديگه اي ساكنه و شوهرش سخت گيره و بهش اجازه نمي ده تنهايي بياد و به اونها سر بزنه و يه برادر داره كه ميونشون با هم خوب نيست فقط به اونها سر مي زنه . هم صحبت نداره و پدر مادره پيرش هم زياد دركش نمي كنه براي همين تنها هم صحبتش منم .
  - نازي چيزي عوض نمي شه شايد از هم دور شده باشيم ولي توي مدرسه يش هميم .
  براي تو راحته كه همه ناز خانم رو مي كشن ، يه عمو داري كه برات همه كار مي كنه مادرت هم كه ....
  -نازي براي چي گريه مي كني ؟ من كه نمي خام بميرم . تازه كي گفته همه ناز من را مي كشن مامان من هم مثل همهي مادر هميشه من رو دعوا مي كنه تازه من به جز اين مادر و عمو ناتني كسي رو ندار همه ما را ترد كردن من كه برات همه چيز رو تعريف كردم .
  چون ميدونستم نازي هميشه كنجكاوه ؛ بحث را عوض كردم و جريان مهرداد را تعريف كردم و گفتم از دستش ناراحتم .
  خب ناراحتي نداره ازش بپرس چرا اين كارو كرده .
  - ول كن مادر و مهرداد هر وقت سوال پيش بياد از زيرش د ر مي رن تازه من روم نمي شه .
  باخيال راحت اومديم خونه از مزاحم هميشگي هم خبري نبود . وقتي خونه رسيدم براي خودم ناهار كشيدم و در سكوت و تنهايي خوردم . فكرم مشغول بود و هنوز بهكار مهرداد فكر مي كردمم براي همين ميلي به غذام نداشتم . بلند شدم و دست به كار شدم تا يه ساماني به كارام بدم كه تلفن زنگ زد .
  - بله
  سلام ستاره
  - سلام شماييد !
  اره چي شده انگار ناراحتي؟
  - نخير. خانم جون خوبن؟
  دروغ نگو ديگه مطمئن شدم ناراحتي راست بگو چي شده ؟
  وقتي ديدم دست بردار نيست گفتم : ناراحتم كه از نازي جدا مي شم .
  اين كه ناراحتي نداره هر وقت خاستي بگو بياد پيشت .
  - راست مي گين ؟
  خب اره .
  من كه اصلا" يادم رفته بودد كه از دسته خودش ناراحت بودم با خوشحالي گفتم : خوب خودتون خوبيد؟
  بله ، انگار بايد باج بدم كه شما يه محلي هم به اين عموي بيچاره بذاريد /
  - چه حرفيه عمو جون خب حالا امرتون ؟
  مي خاستم بددونم از چه رنگي خوشت مياد ؟
  من كه از اين سوال جا خورده بودم هيچ جوابي ندادم
  الو ستاره شنيدي؟
  - بله ولي اخه براي چي ميخايد بدونيد ؟
  همين طوري
  - خب من ابي روشن رو دوست دارم
  فكرش را مي كردم مثل هم هستين.


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 7. #6

  Star

  5

  چي مثل كيم عمو ؟
  هيچي من گفتم مثل كسي هستي؟
  - بله خودتون گفتيد
  نه اشتباه شنيدي من گفتم حدس مي زدم.
  خب از كجا حدس مي زديد؟
  خب دختر تو هميشه اي نقدر سوال مي كني ؟ مزاحمت نباشم به مامانت چيزي نگو كه من زنگ زدم و هر چه زودتر اسباباتونو جمع كنيد كه زودتر بياين اينجت . مواظب خودت باش خداحافظ.
  - خداحافظ
  من كاملا " گيج شده بودم مهرداد رفتارش عوض شده شايد حساسيت مامان براي همينه . با صداي در به خودم امدم . مامان اومده بود خونه و من هيچ كاري نكرده بودم از بس تو ي فكرو خيال بودم تا اومدم به خودم بيام مامان در اتاق بود !
  ستاره تو امروز هيچ كاري نكردي؟
  - ببخشيد چون داشتم درس مس خوندم.
  مامان يه سري توي اتاق كشيد
  كاملا" پيداست و از اتاق بيرون رفت . همين طور غر مي زد كه من كمكش نمي كنم . من كه حوصله نداشتم يواش يواش به كاراي خودم رسيدم كه مامان صدام زد
  تلفن كارت داره نازي پشت خطه.
  - سلام
  سلام تو كه هنوز ناراحتي . خبري از مهرداد نشد ؟
  - چرا ولي ... همين موقع مامان رد شد .و من چون متوجه نشه گفتم : خب چرا ولي هنوز نمره ي هيچ كسي رو نداده .
  خل شدي چرا چرند مي گي ، هان مامانت اونجاست مي خاي فردا صحبت كنيم
  مامان كه تو اشپز خانه بود يواش گفتم : چرا مهرداد زنگ زد ولي نتونستم چيزي بپرسم
  اون گفت تو مي توني هر وقت خاستي بياي خونه اونا..اينجوري فكر كنم به بهانه ي فيزيك هم كه شده بيشتر همديگر رو ببينيم .
  باز مامان از اشپز خانه بيرون اومد براي همين حرف رو عوض كردم
  - خب فعلا" خداحافظ
  بميري با اين حرف زدنت . فردا برام همه چي رو تعريف كن خداحافظ تا فردا .
  گوشي را گذاشتم . خدا خدا مي كردم مامان حرفهاي ما را نشنيده باشه .
  ستاره كسي زنگ نزده ؟
  - نه
  خب اگه بخاي اينجوري كار كني فايده نداره .
  - باشه امروز خسته بودم از فردا بيشتر كار مي كنم .
  حالا بيا شامتو بخور . تا بعد از شام چند كارتون از انباري در بيارم ببر توي اتاقت و وسايلت رو توش بذار.
  بعد از شام يكراست رفتم توي اتاقم و با يك دنيا فكرو خيال مشغول جمع كردن وسايلم شدم ! اصلا" از ساعت غافل شده بودم . با صداي مامان به خودم اومدم .
  دختر تو مي خاي همه ي اسباباتو امشب جكع كني ؟ حالا من يه چيزي گفتم مي دوني ساعت چنده.....
  يه نگاهي به ساعت انداختم باورم نمي شد 12 باشه .
  پاشو بگير بخاب فردا نمي توني بري سر كلاس .....
  فكرو خيال حتي موقع خواب هم دست از سرم بر نمي داشت....... مهرداد
  صبح با عجله آماده شدم ان قدر ديرم شده بود كه نمي دونستم چي كار كنم فقط توي حال مي دويدم ، آخه مامان كي رفته بود كه من نفهميده بودم . تمام مسير را مي دويدم مطمئن بودم دم در جلوم را مي گيرن و نمي ذارن سر كلاس برم . بالاخره هر جوري بود رسيدم ديدم نازي دم در داره با باباي مدرسه صحبت مي كنه تا منو ديد گفت : ايناها اومد . رفتم تو . داشتم خفه مي شدم نفسم بند اومده بود .
  خدا بگم چي كارت كنه چرا اينقدر دير اومدي نمي دوني چقدر التماس كردم تا درو نبنده مي دوني چقدر بد اخلاقه . حالا بدو تا دبير نيومده بريم سر كلاس .
  توي راه خونه براي نازنين جريان مهرداد رو تعريف كردم .
  خب فكر مي كني منظورش از اين مارا چيه ؟
  - نمي دونم . اگه مي دونستم كه از تو نمي پرسيدم.
  خب صبر كن تا قصدشو از رفتاري كه مي كنه بفهمي.
  - من امروز بايد زود برم خونه چون بايد اين دو روز تعطيلي حسابي كار كنم .
  كدوم دو روز تعطيلي رو . بگو مي خام دو ساعت كلاس پنجشنبه رو نيام چرا تعطيل رسمي اعلام مي كني ؟
  - خب حالا . آخه مي خايم زودتر جاگير شيم .
  انگار خيلي دلت مي خاد زودتر پيش مهرداد بري . انگار دليل اصلي تغيير رفتار مهرداد پيش توست .
  - نخير . حرف در نيار ..من فقط دلم مي خاد زودتر ..... من فقط دلم مي خاد بدونم اون چرا اين رفتار رو مي كنه .
  خب باشه هول نشو من كه بخيل نيستم ولي من هم روي اين موضوع حساس شدم . راستي اگه كمك خاستي من جمعه مي تونم براي كمك بيام .
  - خيلي ممنون راستي از مزاحم هميشگي چه خبر من ديروز نديدمش !
  منم خبر ندارم .... اي درد بگيري با اين سق سياهت . بيا تحويل بگير اومد.
  - واي چيكار كنم مستقيم داره طرف ما مياد .
  سلام ... جواب سلام واجبه ... امروز بايد تكليف منو روشن كني وگرنه جلو همه داد مي زنم مي گم دوستت دارم و آبروريزي مي شه . مي دوني اين كارو مي كنم .
  من كه حسابي هول شده بودم گفتم باشه قبول باهات حرف مي زنم ولي الان برو .
  به به . بالاخره به حرف افتادي . خب ساعت 6 توي پارك همينجا قبوله؟
  من كه ترسيده بودم بدون فكر گفتم : نه بهم زنگ بزن .
  باشه چه بهتر ، بي دردسر هم هست . قبول تلفن خونتون را بده من بهت زنگ مي زنم .
  من تند تلفن را روي كاغذي كه تو ي جيبم بود نوشتم و به اون دادم . - خوب حالا برو تا كسي نديده .
  همينجور كه لبخند مي زد رفت . شايد اگه كسي ديگه اي جاي من بود با اون لبخند ازش خوشش ميومد ولي من انقدر از دست خودم ناراحت و عصباني بودم كه از همه يدنيا بدم ميومد .
  ستاره اين چه كاري بود كردي؟
  - خب چيكار بايد مي كردم . مي ذاشتم داد بزنه . اگه خوده تو بودي چي كار مي كردي ؟ تازه ما كه تا دو سه هفته ي ديگه از اينجا ميريم بعد هم مهرداد منو مي رسونه و من از دست اون خلاص مي شم .
  انگار بد فكري هم نبود ولي ممكنه موي دماغت بشه .
  - خب ... نمي دونم ... بالاخره يه كاري مي كنم شايد به مهرداد بگم حالا ديگه در مورد ش حرف نزن .
  ولي يه چيزي قيافش بد هم نيستا..
  - بس كن نازي .
  بقيه راه كمتر حرفي بينمون رد و بدل شد من بيشتر تو فكر بودم كه چرا اين كار را كردم . وقتي از هم جدا شديم نازي گفت : ستاره سخت نگير بيشتر بهش فكر كن به نظر مياد واقعا" دوست داره .
  - ممنون نازي خداحافظ.
  به خونه كه رسيدم از ترش داشتم مي لرزيدم ، نكنه زنگ بزنه ، اگه زنگ زد چيكار كنم ، واي خدا چه كاري كردم . ميلي به ناهار نداشتم براي همين خودم را به كار مشغول كردم براي وسايلم كارتون كم اوردم . هميشه از اينكه توي اتباري برم بدم مياد براي همين با اكراه بلند شدم و توي انباري رفتم . چراغ را كه روشن كردم ، مثل هميشه شلوغ و كثيف بود از بوي ناي كه مي امد نمي توانستم درست نفس بكشم . اولين كارتوني كه نزديك دستم بود برداشتم خواستم برم بيرون كه چشمم به يك چمدان نيمه باز افتاد كه تا حالا نديده بودم . كنجكاوي داشت كلافم مي كرد هر جوري بود وسايل را كنار زدم و در چمدان را باز كردم . پر از وسايلي بود كه مربوط به جووني ها ي مامان بود يه البوم روي همهي انها بود كه برداشتم عكس ها مربوط بود به دوراني كه مامان هم سن بوده . يكي از عكس ها مامان با خانم جان كه خيلي هم با الان فرق نمي كرد . بود . فكر كنم اين مهرداد بود . چرا تا حالا مامان اين عكس ها را به من نشون نداده ؟ يكي از عكس ها مامان با دو تا خانم ديگه بودن كه نصفه ي ديگه ي عكس پاره شده ولي معلوم بود اون فرد يك مرد جوون بوده چون چون دستش دور گردن يكي از خانم هايي ست كه لبخند قشنگي داره . توي يكي از عكس ها مامان و بابا پيش هم هستن ولي خيلي با فاصله . شايد هنوز ازدواج نكرده بودن .من اصلا" شبيه بابا نيستم . مامان و بابا هردو برنزه ان ولي من سفيدم . مامان مي گه شكل يكي از خاله هامم كه تا حالا نديدمش . چقدر مهرداد و بابا تو اين عكس با هم صميمي ان . مهرداد خيلي فرق كرده به نظرم قشنگتر شده . فكر كنم اين خالمه چون خيلي شبيه منه . قيافه اش بد هم نيست ولي به نظرم از من قشنگ تره چون اون موهاش روشنه بر عكس من كه با اين پوست سفيد ، موهاي كاملا" تيره دارم . با صداي تلفن بند دلم پاره شد آلبوم را سر جاش گذاشتم دلم مي خاست تا اخرش رو ببينم بعد از تلفن دوباره ميام . با كارتون بيرون بيرون رفتم
  - بله بفرمائئيد
  سلام صدات از پشت تلفن هم دلنشينه .
  واي خدايا اصلا" يادم نبود كه مممكنه اين باشه . هيچ حرفي نزدم .
  پس تو عادت داري جواب سلام ندي ؛ درسته . تو خودت قبول كردي كه باباهام حرف بزني ... داري بازم ناز مي كني ؟ باشه من حرفي ندارم صبر مي كنم تا به حرف بياي ... ولي بايد بدوني صبر هم يه حدي داره .
  بازم نمي خاي حرف بزني يا نمي توني ؟.... ديگه داري عصبانيم مي كني جوابم رو بده وگرنه بازم مجبورم بيام دم مدرسه .
  - نمي خاد به خودت زحمت بدي. سلام.
  عليك سلام . خيلي مردم ازاري .... دلت نمي خاد اسمم رو بدوني
  - راغب نيستم
  ولي مي گم . سياوش عاشق و ديوونه ي تو
  - من از اين حرفا خوشم نمياد
  پس براي چي تلفنت را بهم دادي ؟
  - مي خاستم بدونم چه جوري مي تونم از دست تو راحت بشم .
  با من اينجوري صحبت نكن . تا حالا هيچ دختري جرات نكرده دست رد به سينه ي من بزنه . ول يتو خيلي بد قلقي ولي من بدتر از تو رو هم رام كردم
  - پس شما كارتون عاشق شدنه نه؟
  هرجوري ميخاي فكر كن . ولي تو هم مثل اكثر اونا از من خوشت مياد و عاشق من مي شي . اينو روزي دو بار به خودت بگو
  - از كجا انقدر مطمئن هستي ؟
  انگار پشت تلفن خيلي حاضر جوابي؟
  - ببين من ديگه نمي تونم صحبت كنم كار دارم
  باشه ولي بدون تلافي اين حرفا رو سرت در ميارم خداحافظ ستاره قشنگ
  - اسم منو كي به تو داده ؟
  پس اسمت ستاره است ؟
  از اينكه اسم خودم رو اينقد راحمقانه لو داده بودم عصباني بودم و در حالي كه سياوش از ته دل مي خنديد گوشي رو گذاشتم .
  ديوونه فكر كرده بود من مثل بقيه دخترا كشته مردشم . واي خدايا چقدر من كم عقلم حالا اسمم رو ياد گرفته ، چي كار كنم ؟ نازي ، بايد به نازي زنگ بزنم . شماره نازي رو گرفتم ولي كسي جواب نداد . يادم نبود نازي امروز به اتفاق خانوادشون رفتن خونه ي برادرش . اصلا" ولش كن . ديگه زنگ نمي زنه ، فكر كنم فهميده من ازش بدم مياد . بذار به كارام برسم .
  خودم رو نشغول كار كردم ولي چشمم به ساعت بود تا مامان بياد . خيلي دلم مي خاست ازش اجازه بگيرم و البوم رو با خيال راحت ببينم . چون همينم كه بي اجازه اونو پيدا كردم عصباني ميشه ولي بعد راضي ميشه و بهم ميد ه مثل دفعه اي قبل . به ساعت نگاه كردم ديگه موقع اومدن مامان بود و منم خسته شده بودم ؛ بلند شدم تا چايي دم كنم . هنوز پامو از تو اشپزخونه بيرون نذاشته بودم كه صداي در اومد . در هال را باز كردم .  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 8. #7

  Star

  6

  سلام
  سلام دخترم چه عجب شما دوباره به استقبال ما اومدين نكنه خبر تازه اي داريد؟
  من جواب مامان رو با لبخند دادم و با هم داخل شديم . تا مامان لباسهايش رو عوض كرد من براي هر دو تاييمون چايي ريختم .
  واي خدايا دخترم امروز يه چيزيش شده
  من كه دلم مي خاست زودتر جريان البوم رو به مامان بگم تا اونو بهم بده و من با خيال راحت ببينم و برايم همه رو معرفي كنه ، خودم را برايش لوس كردم و با ادا و اطوار گفتم : إ مامان من كه قبلا" هم اين كارا رو ميكردم .
  بله قبلا" ولي يه چن وقتي بود ديگه مامان را تحويل نمي گرفتي .
  من كه موقعيت را خوب ديدم دستم رو دور گردنش انداختم و بوسيدمش .
  بسه بسه خودت رو لوس نكن بگو چيكار كردي ؛ باز رفتي سر وسايلم يا چيزي ميخاي ؟
  چقدر زود لو رفتم
  حالا مي گي چي كار كردي يا خودم بايد بفهمم ؟
  - هيچي فقط البوم قديما رو ميخام . مامان كه داشت چاي را مي خورد محكم استكان را روي ميز گذاشت و گفت : تو چي مي خاي ؟ تو از كجا مي دوني البومي هم وجود داره ؟ كي به تو گفته ..... جواب مي دي يا زير كتك له ات كنم ؟
  من كه ترسيده بودم يواش گفتم : كسي نگفته خودم ديدم . همين موقع مامان سيلي محكمي زد توي گوشم . من از شدت درد نا خود اگاه اشكم سرازير شد . مامان كه انگار ديوونه شده بود باز هم دست از كتك زدن بر نداشت و با فرياد ازم سوال مي كرد كدوم عكسا رو ديدم ؟ من با گريه جواب دادم فقط دو صفحه ي اول رو ديدم و از زير دست مامان فرار كردم . رفتم توي اتاق و در از پشت قفل كردم . با صداي بلند گريه مي كردم . اصلا" مامان را تا حالا اينجوري نديده بودم .خيلي ناراحت بودم اينقدر گريه كردم كه از حال رفتم . با صداي مامان چشم باز كردم .
  ستاره... عزيزم.... دختر قشنگم درو باز كن . من معذرت مي خام .به خدا خيلي امروز خسته بودم .... گوش مي دي ....
  من كه ناي حرف زدن نداشتم با چشامو بستم .
  دخترم ساعت 10 شبه . حداقل بيا شامتو بخور
  من كه باورم نمي شد ساعت 10 باشه يه چشمم رو باز كردم و ساعت رو ديدم . درسته ؛ يعني من اين همه وقت توي اتاقم بودم . اصلا" متوجه نبودم . دلم نمي خاست برم بيرون از دستش خيلي ناراحت بودم از مامان تا حال چنين رفتاري رو نديده بودم . مگه من چي گفتم . براي همين جوابش را نمي دادم هنوز جاي دستهاش روي بدنم درد مي كنه . مامان كم كم خسته شد و رفت . دلم مي خاست با يكي حرف بزنم . از مهرداد هم امروز خبري نبودد نازي هم كه نيست اي كاش حد اقل مزاحمه زنگ بزنه . فقط دلم مي خاست با يكي حرف بزنم . چقدر تنهايم خدايا . باز زدم زير گريه حالا براي تنهاييم گريه مي كردم براي اينكه من بجز مامان كسي رو ندارم اونم باهام اينجوري رفتار ميكنه چرا بعضي وقتا اين قدر عصباني مي شه . ول يلين بار ..... نمي تونستمم جلوي گريه ام رو بگيرم .


  ستاره..... عمو جون درو باز كن.
  اومدم چشم باز كنم ولي از بس ديشب گريه كرده بودم چشام باز نمي شد . بالاخره به زور بازشون كردم . يواش بلند شدم وقتي قيافه ي خودمو توي اينه ديدم ترسيدم . جاي سيلي مامان كبد شده بود . چشام هم از گريه ي زياد باد كرده بود . دست چپم از مشت هايي كه مامان زده بود كبود بود . يواش استينم را پايين زدم ولي باز استينم كوتا ه بود و كبودي ان كمي پيدا بود . اشك هام دوباره سرازير شد .با اين قيافه روم نمي شد به مهرداد نگاه بكنم ريال مثل بچه ها كتك خورده بودم . اونم اومده از مامان طرفداري كنه . براي همين از باز كردن در منصرف شدم .
  ستاره ببين اگه در را باز نكني مجبورم در را بشكنم .
  منم از ديشب هر چي بهش مي گم جواب نمي ده . بهتره در را بشكني .
  من كه ديدم مصمم اند در را بشكنن رفتم قفل در را باز كردم . پشت به در و رو به پنجره ايستادم . مهرداد در را باز كرد و داخل شد .
  ستاره عمو جان خوبي چرا جواب نمي دادي ، مارو حسابي ترسوندي مامانت حسابي نگران شده بود . براي همين منو خبر كرد . گفت با هم بحثتون شده تو رفتي توي اتاق و در بستي .
  من كه دلم از دست مامان پر بود با صداي بلند داد زدم :
  - فقط همين
  خب گفت يه سيلي هم بهت زده ولي اونم اعصابش خورده تو نبايد ناراحت بشي .
  من كه از دست مامان با اين دروغي كه گفته بود بيشتر اعصابم داغون شده بود به طرف مهرداد برگشتم وقتي ديدم مامان نيست با خيال راحت فرياد زدم . فقط يه سيلي ؟ اون داشت منو مي كشت اونم براي چن تا عكس بي ارزش ، مگه من چي مي خاستم فقط ميخاستم عكساي پدرم رو بيشتر ببينم . مي خاستم بدونم قديما چه شكلي بوده من كه حتي يك دقيقه هم اونو نديدم . از مامان هم هر وقت سوال مي كنم از زيرش در ميره فقط يه عكس بهم داده . اخه اين شد پدر ؟ نه حرفي ؟ نه تعريفي ؟ آخه مگه اون چي بوده كه هيچي ازش بهم نمي گيد ؟ اين ظلمه به خدا ظلمه......
  ديگه نمي تونستم جلوي اشكهايم رو بگيرم و با صداي بلند گريه مي كردم . مهرداد به طرفم امد و دستش را زير چا نه ام گذاشت و سرم را بالا اورد من اشك را توي چشمهاي اون ديدم . دستم را گرفت كه بهم چيزي بگه ، من اه از نهادم بلند شد سريع دستش را برداشت ، استينم را بالا زد . تماس دست اون با بدنم لرزشي در اندامم انداخت .
  مهرداد مثل ادم تب دار داغ بود ، وقتي كبودي دستم را ديد گفت: مانتوت را بپوش تو با من مياي و با سرعت از اتاق بيرون رفت.
  من به وضوح صداي انها را نمي شنيدم براي همين مانتوم رو برداشتم و رفتم توي هال بپوشم كه صدا ها رو بهتر بشنوم .
  تو ديگه از امروز نسبت به اين دختر هيچ حقي نداري.
  إ كي تعيين مي كنه ؟ شما تمام زحمتشو من كشيدم حالاكه به ثمر رسيده مي خاي ببريش . مي خاستي اون موقع كه شب تا صبح بالاي سرش بيداري مي كشيدم به جاي اينكه زانوي غم بغل كني و ماتم بگيري بياي ببريش ؛ حال يادت افتاده ؟
  تو خودت قبول كردي و در ضمن قول دادي ، يادت رفته؟
  نخير . يادم نرفته ولي تو به جز پول چي كار براش كردي ؟
  بس كن نسرين اون مي شنوه ؛ تمومش كن .
  تو حق نداري ببريش فهميدي؟
  ولي حالا براي هر دو تاتون خوبه مدتي پيش هم نباشيد فكر كن ستاره زودتر جاگير شده . باور كن به صلاح هر دوي شماست .
  باشه فقط زودتر بريد نمي خم هيچ كدومتون رو ببينم .
  داشتم مي مردم خدايا اونا چي دارن مي گن مگه من جنسم كه سرم معامله مي كنن . پاهام ديگه جون نداشتن روي اولين مبل افتادم حالم داشت بهم مي خورد .مهرداد از اشپزخانه بيرون اومد منو كه ديد جا خورد .
  پاشو ستاره عمو جون عزيزم ....
  من فقط نگاهش مي كردم هزار تا سوال داشتم كه نمي دونستم كدومشو بپرسم مهرداد كه متوجه حالم شد دستم را گرفت و كمك كرد تا راه برم انگار راه رفتن يادم رفته بود . در ماشين رو برايم باز كرد و منو داخل ماشين نشوند . در را بست و سريع داخل شد و حركت كرديم . توي را ه هيچ حرفي با هم نمي زديم . اصلا" نمي دونستم چي بپرسم .
  ستاره .... خوبي ؟
  من دلم نمي خاست جواب بدم
  مهرداد كه معلوم بود نگران است ، دستم را توي دستش گرفت اون هنوز مثل كوره داغ بود ولي دست من يه تيكه يخ بود . فشا ر خفيفي به دستم اورد .
  دختر فشارت افتاده . مي خاي يه چيزي بخرم تا بخوري ؟
  من به هيچ كدوم از حرفاش جواب نمي دادم .
  به خونه رسيديم مهرداد جلوتر رفت در را باز كرد و بعد كمك كرد تا من پياده شوم . من كه اصلا" توي اين دنيا نبودم فقط دنبالش ره مي رفتم .
  حالا شانس اورديم خانم جان رفته خونه ي يكي از همسايه ها وگرنه تو رو با اين حال و روز مي ديد حتما" غش مي كرد . دراز بكش عمو جان تا برات پتو بيارم
  مهرداد كه دو شد نگاهش كردم . چقدر با عجله و دستپاچه كار مي كرد انگار از حرفهاي مامان احساس گناه مي كرد . خدايا چه خبره كه من اطلاع ندارم . توي فكر بودم كه مهرداد برام ملحفه اورد .
  روي مبل راحتي ؟ نمي خاي توي اتاق بري؟
  پس بذار كمكت كنم مانتوت رو در بياري
  خودم مانتوم رو در اوردم وروي مبل انداختم . مهرداد يه نگاهي بهم انداخت . اگه اعصابم خورد نبود معني نگاهش را مي فهميدم . خودم را روي مبل انداختم . مهرداد با دقت رويم را انداخت ولي من پشت به اون كردم و چشمهايم را بستم.
  با صداي اهسته اي كه بيشتر به پچ پچ مي ماند بيدار شدم . من كي خابم برده بود كه خودم هم متوجه نشده بودم . صداي خانم جان را شنيدم براي همين خودم را به خاب زدم .
  براي چي با اين بچه لج مي كنيد شما دو نفر خيلي بچه و كله شقيد .
  بايد اين مادر و دختر رو با هم اشتي مي داديد بدتر بينشون رو بهم زدي
  خانم جان من كاري نكردم اون اين قدر ستاره رو زده بود كه من دلم براي اون سوخت و با خودم اوردمش .
  تو بيجا كردي .
  إ خانم جان
  همين كه مي گم اين دختر به جز اين مادر كي رو داره . تازه يادت رفته نسرين به خاطر ستاره قيد خونوادش رو تو اين 17 سال زد من خودم با ستاره صحبت مي كنم .
  يه جوري بهش نگيد كه دلخور بشه اون خيلي حساسه
  من اونو بزرگ كردم
  ولي من باهاش زندگي كردم
  چي گفتي مهرداد نشنيدم
  چيز مهمي نگفتم . ستاره چيزي نخورده . من تا شما نبوديد صورتش رو كمپرس كردم . كاري نداريد من دارم مي رم بيرون چن جا كار دارم .
  نه مادر برو به سلامت . ولي من اين دو نفر رو تا فردا اشتي مي دم تو هم خيالت راحت باشه .
  خداامهرداد منظورش چي بود با من زندگي كرده . اخه اون كه فقط منو خريد مي برد اونم همه با هم مي رفتيم . چطور من متوجه ي اين نشده بودم كه روي صورتم دستمال سرد گذاشته ؟ هنوزم جاي دست مامان مي سوزه چرا اين جوري شدم ..واي خانم جان داشت مي اومد طرفم براي همين چشمامو بستم .
  ستاره دختر قشنگم
  خانم جان عادت داشت با موهاي من بازي مي كرد تا من از خاب بيدار شم
  پاشو ستاره خانم
  يواش چشمامو باز كردم . سلام خانم جان . معلوم بود اونم از اثر سيلي مامان ناراحت شده روشو برگردوند تا من اشكاشو نبينم
  پاشو مادر تا منم برات يه چيزي بيارم بخوري .
  بلند شد ويك راست توي اشپزخانه رفت . من نشستم سرم خيلي درد مي كرد . سرم را با دو دستم گرفتم .
  پاشو عزيزم صورتت رو بشور
  من با لبخن جواب مثبت دادم صورتم را شستم و سوپي كه خانم جان برايم اورده بود خوردم . خانمجان فقط فقط نگاهم مي كرد انگار مي خاست چيزي بگويد
  - خانم جان مي خايد چيزي بگيد ؟
  نه ماد ر حالا سوپت رو بخور بعد باهات حرف مي زنم . مي دونم روي منه پيرزن رو زمين نمي اندازي
  خيلي خوشمزه بود ممنونم
  نوش جونت .ببين دخترم مامانت خيلي خسته است تو بايد دركش كني . من اونو بيشتر از هر كس ديگه اي مي شناسم . تو نبايد به دل بگيري . مهرداد هم تو رو دوست داره مثل يه پدر براي همين اوردت اينجا كه تو بتوني بهتر فكر مني ولي اگه از من مي پرسي بهتره بري و با مامانت اشتي كني .
  خانم جان من با كسي قهر نيستم فقط مي خام يكي جواب سوالهاي منو بده .
  چه سوالي مادر؟
  اين چه قراريه كه مامان و عمو در موردش حرف مي زنن؟
  تو اينو از كجا شنيدي؟
  خودم شنيدم
  ببين دخترم وقتي پدرت فوت كرد
  - چرا فوت كرد
  اون مريض بود
  مهرداد و بابات خيلي با هم جور بودن . من توي خونه ي مادر بزرگت كار مي كردم مهرداد هم همونجا بزرگ شد با پدرت خيلي جور شد و مثل دو برادر بودن موقعي كه پدرت مرد از مهرداد خاست كه از تو مواظبت كنه و چون مادر بزرگت از ازدواج مادر و پدرت ناراضي بودن . و پدر بزرگ مادرت هم به مادرت گفته بودن بچه رو پرورشگاه بذارن و مادرت موافقت نكرد براي همين هم مادرت پيش ما اومد تا اينكه مهرداد هم درسش روتموم كرد و مادرت اون موقع پاشو توي يه كفش كرد كه از اينجا بره . خودت ديگه بزرگ شده بودي نمي دونم يادت هست يا نه ؟
  - نه خانم جان من از خونه يشما زياد يادم نيست بيشتر يادمه روزهايي كه مامان منو پيش شما ميذاشت تا بره سر كار
  وتو هميشه نمي خاستي بري
  چه روزايي بود اون موقع شما اين خونه رو نداشتين
  نه مادر خب تا كجاش گفتم ؟


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 9. #8

  Star

  7

  ما از خونه شما رفتيم
  آره دخترم ولي باز هم همديگه را هروز مي ديديم و پيش هم بوديم تا اينكه مهرداد فهميد مادر بزرگن داره اون خون رو مي فروشه ..از اونجا كه پدرت خيلي به اون خونه علاقه داشت مهرداد وكيل گرفت و اون خونه رو از ماد ربزرگت خريد . چون اگه مادر بزرگت مي فهميد خريدار مهرداد خونه رو به مهردادنم يداد . اون خونه همينه كه الان توش تشستي
  - راست مي گين مادر بزرك ؟
  بله ولي با خيلي تغيير . چون خيلي بزرگتر بود . يه كميش توي طرح بود و دولت اونو گرفت و مهرداد خم كمي بهش رسيد تا از حلت قديمي بودن درش بياره و بعد ا زمادرت خاست بياد پيش ما زندگي كنه و لي اون بازم قبول نكرد
  - آخه مادر گفت عمو مي خاست زن بگيره
  مادرت اينو گفت
  بله
  نه مادر جون اون هيچ زني رو جايگزين پروانه نمي كنه
  - پروانه كيه؟
  عموت همون موقع مه پدرت زن گرفت عاشق دختر ي بود ولي چون وضع مالي خوبي نداشت بهم نرسيدن
  حالا اون دختره كجاست؟
  اون خود كشي كرد ولي دليلش رو كسي نمي دونست
  واي خداي من !
  آره دخترم مادرت و مهرداد روزاي سختي رو گذراندن باهاشون بيشتر مدارا كن
  - باشه خانم جان ول يتا فردا بهم فرصت بدين فكر كنم
  باشه عزيزم . تا تو فكراتو بكني من هم شام درست مي كنم .
  بلند شدم و رفتم توي حياط هوا تاريك شده بود ول يدلم نمي خاست چراغو روشن كنم . خدايا يعني ماجرا همين بود كه خانم جان تعريف مي كرد ؟ آخه خانم جان براي چي دروغ بگه . چرا مادر بزرگم منو دوست نداشته ؟
  تمام گذشته ي پدر و مادرم مثل فيلم جلوي چشمم رد شدن براي همه ي اونا گريه مي كردم ديگه خودمو با اون كبودي روي صورتم فراموش كرده بودم . چقدر دلم براي مهرداد مي سوخت . نمي دونم يه حسي بهش پيدا كرده بودم .تا حالا اين جوري نشده بودم دلم مي خاست بيشتر بهش نزديك بشم .
  ستاره مادر ... هوا سوز داره . سرما ميخوري بيا تو . شامم ديگه اماده است
  - اومدم خانم جان صبر نمي كنيد تا عمو بياد ؟
  نه مادر زنگ زد گفت دير مياد شام بخوريم
  شام را تو سكوت خورديم .
  ممنون خانم جان
  همين . ضعيف مي شي ها؟
  - ميل ندارم . بلند شدم و كمك خانم جان ضرف ها رو شستم دلم نمي امد كار كنه خيلي دوستش داشتم
  دير وقت بود ولي هنوز مهرداد نيومده بود نمي دونم چرا منتظرش بودم خانم جان ديگه چرت مي زد .
  - خانم جان شما بخابيد من خابم نمياد
  آخه مادر منتظر اين پسرم هيچ وقت اينقدر دير نمي كرد . ميخام براش شام بكشم . آخه بيرون شام نمي خوره .
  - من برشون ميارم شما بخابيد
  دستت درد نكنه مادر پس من توي اتاقم اگه كاريم داشتي يا ترسيدي بيا پيشم
  - خانم جان من ديگه نمي ترسم
  آخه مادر بچه كه بودي هميشه مي ترسيدي . شب بخير
  - شب شما هم بخير . بلند شدم و خانم جان را بوسيدم . اونم صورتم رو بوسيد و با لبخند رفت. من ديگه خسته شده بودم براي همين بلند شدم و توي حياط رفتم خاستم چراغ را روسن كنم ولي يادم افتاد خانم جان پنجره اتاقش رو به حياط باز مي شه .راي همين توي تاريكي شروع به قدم زدن كردم نمي دونم چرا يه دفعه ترسيدم . اومدم برم كه يه سايه اي را دم درخت بيد مجنون ديديم خاستم برم تو كه يه مقدار كه جلو رفتم ديدم مهرداد اونجاست.
  -سلام كي اومدين ؟
  سلام تو هنوز نخابيدي؟
  منتظر شما بودم
  چرا؟
  آخه ... آخه خانم جان خسته بود گفت من شام شما را بكشم
  من شام نمي خورم برو تو
  - ولي شما عدت نداريد بيرون چيزي بخوريد
  اينو خانم جان گفته؟
  - بله حالا بيا بريم تو
  تو برو من نميام
  - داريد تلافي بد اخلاقي ظهر رو مي كنيد . ولي بايد بهم حق بديد اونم با اين حرفايي كه از شما و مامان شنيدم
  پس تو شنيدي
  - بله ولي حالا ديگه ناراحت نيستم خانم جان همه چيز را برام تعريف كرد .مهرداد يك دفعه بلند شد و گفت همه چيز را ؟
  - بله مگه چيه من حق داشتم بدونم
  اون چي تعريف كرد ؟
  از مامان و بابا برام گفت ، از مريضيش ، از مادر بزرگم از فداكاري مامان نسرين و.... از شما و پروانه .....
  مهرداد يك دفعه روي زمين نشست
  از اون چي گفت؟
  - فقط اين كه شما خيلي دوستش داشتيد و به خاطر اون تا حالا ازدواج نكرديد و اون .... رفتم جلوتر مهرداد داشت گريه مي كرد . - شما گريه مي كنيد ؟
  چرا ؟ بهم نمي ياد گريه كنم ؟
  آخه من تا حالا نديده بودم شما گريه كنيد
  خب حالا بشين و خوب نگاه كن
  - مهرداد با من مثل بچه ها رفتار نكن . شما به خاطر اون گريه مي كنيد .
  نه ايندفعه به خاط خودم گريه مي كنم من خيلي وقته كه اونو فر .....
  مهرداد جمله اش رو تموم نكرد
  - ميشه گريه نكنيد
  چرا ؟
  - آخه منم داره گريه ام مي گيره . اصلا" تقصير منه كه در موردش حرف زدم ببخشيد .بياين در مورد چيز ديگه اي صحبت كنيم، قبول
  اشك هاشو پاك كرد و گفت: قبول
  خب ميخاي چيكار كني ؟ خانم جان باهات حرف كه زده
  - بله و من ميخام برم و از مامان معذرت بخام ولي نمي دونم جوري
  مي خاي بري؟
  بله شما نظرتون اين نيست ؟
  خب چرا ، خب بيا ديگه بريم تو سرده.
  با هم داخل شديم مهرداد سرش را بلند نكرد . چشمهايش سرخ شده بود . من مي خاستم شام بكشم كه مهرداد روي ميز اشپزخانه نشست و گفت باور كن ميل ندارم سيرم تو هم برو بخاب بچه ي خوب
  - اولا" من بچه نيستم و تا شما شام نخوريد نمي خابم چون به خانم جان گفتم حتما" به شما شام ميدم .
  باشه ولي خيلي كم بيار و در ضمن خودت هم بايد بخوري چون متطمئنم تو هم شام درست نخوردي
  اون از كجا انقدر منو خوب مي شناخت من قبول كردم چون احساس گرسنگي مي كردم . مهرداد فقط با غذا بازي مي كرد يا منو نگاه مي كرد
  -ببينيد اگه نخوريد منم نمي خورم
  هنوز درد مي كنه؟
  - چي درد مي كنه ؟
  صورتت ؟
  - خب تقريبا" . شما براي صورت من ناراحتين؟
  ستاره در مورد من چي فكر مي كني؟
  من به چهره ي مهرداد خيره شدم . چشم هاي معصوم و اخمي كه هميشه بر چهره داشت چهره ي اونو مردونه و دلنشين مي كرد و من تا حالا به اين فكر نكرده بودم كه چقدر اين صورت رو مي پسندم . نمي دونم چند لحظه به همان صورت گذشت .
  ستاره به چي نگاه مي كني من كه منظورم چهره ام نيست
  -از اينكه مهرداد فهميده بود من به چهره ي او خيره شدم و فكرم را حدس زده بود خجالت كشيدم . به خصوص با اون لبخندي كه به لب داشتم . مهرداد صورتش سرخ شده بود و من نمي دونستم چي كار كنم براي همين تا بلند شدم كه برم مهرداد گفت: در مورد حرفم فكر كن بعدا" جواب بده . من از اشپزخانه اومدم بيرون و يك راست روي مبل دراز كشيدم . مهرداد با كمي تاخيير اومد بيرون و چراغ را خاموش كرد من كه فكر كردم رفته ؛ روم رو برگردوندم ديدم نزديك من ايستاده براي همين سريع نشستم .
  راحت باش مي خاستم ملحفه را رويت بيندازم شب سردت مي شه
  چند لحظه ايستاد و نگاهم كرد
  شب بخير ستاره . خوب بخابي
  خدايا چه اتفاقي داره م ياغته ؟ چرا مثل قبل با مهرداد راحت نيستم ؟ تمام شب به مهرداد فكر ميكردم . يعني من .... خدايا گفتنش هم سخته حتي نمي تونم بهش فكر كنم . اصلا" ناراحتي كه با مامان داشتم يادم رفته بود ميگفتن وقتي عا....... خدايا نمي تونم در موردش فكر كنم اخه من خيلي كوچيكتر اونم . اون تمام سعيش اينه كه پدر خوبي باشه ..... خدايا چرا فكرش از سرم بيرون نمي ره اگه مامان متوجه بشه چي فكر مي كنه واي خانم جان ......در موردم چي فكر مي كنن واي.... اي كاش نازي اين جا بود............


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 10. #9

  Star

  8

  ستاره دخترم بيدار شو.
  - صبح بخير خانم جان
  ظهر بخير عزيزم
  - واي مگه ساعت چنده؟
  ساعت 10، مادر جان . مهرداد ديشب اومد خونه؟
  - بله خانم جان من شام بهشون دادم .
  دستت درد نكنه مادر . ولي الان خونه نيست . آخه جمعه ها جايي نمي ره . به تو چيزي نگفت ؟
  - نه خانم جان . با صداي در مثل فنر از جا پريدم
  چي شده مادر حتما" مهرداده
  مي دونم گفتم نكنه مامان باهاشون اومده باشه . از اينكه داشتم خودم رو لو مي دادم بدنم لرزيد
  - من برم صورتمو بشورم
  سلام خانم جان
  كجا بودي پسرم؟
  گفتم مهمان داريم رفتم خريد . نگران شديد؟
  آره مادر ديشب هم دير امدي
  بميرم براتون مادر ولي به خدا كار داشتم
  خدايا مهرداد چقدر قشنگ تظاهر مي كنه . من كه داشتم خودمو لو مي دادم . ولي شايد اصلا" ديشب را فراموش كرده از دستشويي اومدم بيرون و با سلام اعلام كردم كه من توي هال اومدم .
  سلام خانم خوش خواب . خب مراسم اشتي كنون كي شد؟
  نمي دونم مادر هر وقت ستاره جون خودش بگه .ول يهر چي بگذره بدتره . براي شام خوبه مادر بگم بياد؟
  من كه منگ بودم فقط بقيه رو نگاه مي كردم ، ديدم مهرداد داره با دقت نگاهم مي كنه براي همين گفتم : نمي دونم هر چي خودتون مي دونيد و توي اشپز خونه رفتم .چون نمي دونستم با مامان چه جوري برخورد كنم . صداي خانم جان را شنيدم .
  مادر انگار از حرفت ناراحت شد . فكركنم زوده ، هنوز دلخوره . ولي اگه بيشتر طول بكشه هم اشتي سخت تره
  خودم باهاش صحبت مي كنم . شما بنشينيد الان ميام .
  متوجه شدم كه مهرداد داره مياد توي اشپزخونه براي همين خودم رو مشغول چاي ريختن كردم . از پشت احساس كردم بهم نزديك شد ه
  ستاره ..... از دست من دلخوري؟
  بدون اينكه رويم را برگردانم جواب دادم نه .
  بهم نگاه كن و جواب بده
  به طرفش چرخيدم نگراني تو ي چشمهايش به وضوح ديده مي شد . من از دست شما دلخور نيستم
  پس چرا اين جوري جوابم رو دادي/
  - فقط سر دوراهي گير كردم
  در چه موردي؟
  نمي دونم از دست مامان ناراحت باشم يا اونو ببخشم دلم براش تنگ شده ولي كاري كه كرد برام سنگين بود . آخه اين حق من بود كه از پدرم بدونم در ضمن من دختر بزرگيم اون حق نداره منو گتك بزنه .
  خب حالا كه خانم جان بهت گفت و منم قول مي دم ديگه اين اتفاق نيفته . پس ديگه دلخور نباش . مامانت ديروز بهم توي شركت زنگ زد . اونم دلش برات تنگ شده . از كار خودش پشيمونه . حالا بگم خانم جان شام ديگه بياد .
  نمي دونم
  روي منو زمين ننداز . ا ين جوري بهتره .
  من با چشم موافقتم رو اعلام كردم
  ديگه به كسي اين جوري جواب نده .
  - براي چي؟
  خب ديگه
  من متوجه حرف مهرداد نشدم . فقط دلهره شب را داشتم با اين كه يك شب مامان را نديده بودم دلم براش تنگ شده بود . مي ترسيدم مامان از رفتارم بفهمه به مهرداد علاقمند شدم .
  خانم جان به مامان زنگ زد و انم قبول كرد بياد
  تمام ظهر و عصر چشمم به ساعت بود تا مامان بياد و نگران بودم. كبودي صورتم بهتر شده بود ولي دستم هنوز درد مي كرد . مهرداد اماده شده بود تا بره دنبال مامان .تا دم در بدرقش كردم مهرداد سرك كشيد تا از نبود خانم جان متمئن بشه و بعد دستم را گرفت و گفت نگران نباش بهت قول مي دم تا چند وقت ديگه همه چيز درست بشه . تا وقتي من زندم مي توني روي من حساب كني . و بعد يه لبخن زد و رفت . خدايا چقدر با اين كاراش منو ديوانه مي كنه شايد مامان براي همين بود كه نمي ذاشت بيام اينجا ، ارتباطمون رو كم كرده بود و به قول نازي دليل اصلي تغيير رفتار مهرداد خود منم . تمام وقت توي هال قدم مي زدم . ديگه صداي خانم جان در اومد . مادر چرا اي قدر دلهره داري .
  - خانم جان من هميشه فكرم مشغول باشه را هميرم .
  خب مادر بشين و فكر كن
  من هم روي اولين مبل نشستم . با صداي زنگ خونه از جام بلند شدم و رفتم توي اشپزخونه
  وا مادر ببين كي پشت دره مهرداد كه كليد داره
  من از كاري كه كرده بودم خجالت زده اومدم بيرون و رفتم ايفون رو جواب دادم همسايه با خانم جان كار داشت . من روي مبلي كه پشتس به در بود نشستم و سرم را بين دوتا دستام گرفتم ......
  الهي مادر بات بميره كه تو را توي اين وضع نبينه
  چون خانم جان دم در بود اومدن مامان و مهرداد رو نفهميده بودم
  تا مامان را ديدم همه چيز يادم رفت . بلند شدم و مامان به طرفم اومد و با تمام نيروش بغلم كرد ومي بو سيدم . من فكرش رو نمي كردم انقدر دلم براش تنگ شده باشه . مامان ازم معذرت خاست و من با گريه گفتم عيبي نداره تقصير خودم بود .
  بيا دخترم مثل قبل روي پام بشين و روي مبل نشست . من هم روي پاش نشستم و سرم را روي سينه اش گذاشتم و گريه كردم . مامان قربون صدقه ام مي رفت و موهام رو مي بوسيد .
  الهي دستم بشكنه كه ديگه اين صورت قشنگ رو اينجوري نكنم
  بسه نسرين جون .اين دختر گريه هاشو كرده الهي شكر كه همه چيز به خوبي تموم شد .
  منو مامان كه تازه متوجه خانم جان و مهرداد شده بوديم خودمون رو جمع جور كرديم . خانم جان داشت گريه مي كرد ولي مهرداد داشت منو نگاه ميكرد تا ديد من متوجه اون شدم سرش را زير انداخت و رفت . من از بغل مامان بيرون اومدم
  بعد از شام هر كي به كار خودش مشغول بود و اصلا" انگار اتفاقي نيفتاده . ولي من تمام فكرم پيش مهرداد بود كه خانم جان گفت خب نسرين جون كي مياين اينجا و موندگار مي شين .
  نمي دونم . توي شركت خيلي كار دارم و نمي تونم مرخصي بگيرم
  خب مادر اين كه كاري نداره تو كاراي واجبتو انجام بده . بقيه اش هم مهرداد كارگر مي گيره
  بله اينطوري بهتره در ضمن جون ستاره هم در امانه.
  وا! مهرداد .مادر تو ديگه چرا اينجوري حرف مي زني . ناراحت نشي دخترم
  راست مي گه خانم جان من اين چند وقته اعصابم بهم ريخته ولي ستاره منو درك مي كنه
  آره مادر ناراحت نباش
  مامان در حالي كه بلند مي شد گفت : دير وقته ما ديگه زحمتو كم مي كنيم .
  شما اگه مي خايد ميرسونمتون ولي ستاره اينجا مي مونه
  مهرداد مادر چرا نمك به زخم اين مادر و دختر مي ريزي
  من كاري ندارم گفتم شايد اين جوري بهتر باشه چون ستاره به زندگي در اينجا زودتر عادت مي كنه
  اخه ستاره بايد فردا بره مدرسه
  خب من الان كه شمار رو مي رسونم وسايل فرداشو ميارم
  اقا مهرداد اگه ما زياديم مزاحمتان نمي شيم انگار شما زياد راضي نيستين ما بيام اينجا
  نسرين جون اين چه حرفيه . مهرداد خودش پاشو تو يه كفش كرد گفت بياين اينجا براي هممون خوبه
  ولي الان كه نظرشون چيزه ديگه ايه . من از اقاي صابري مهلت مي گيرم تا يه جايي رو پيدا كنم و مزاحم شما نمي شيم
  من كه دلم مي خاست همين جا زندگي كنيم حسابي هول شده بودم . براي همين ديدم بهتره منم چيزي بگم تا بحث بالا نگيره
  خب مامان عمو هم حق داره اخه شما اون روز با عمو هم بد صحبت كرديد بايد يه جور از دلشون در بياريد
  اره مادر اين بچه را ست مي گه روي هم رو ببوسيد تا همه چيز تموم بشه
  مهرداد چپ چپ منو نگاه مي كرد معلوم بو د از اين كار من حسابي عصبي شده بود . مامان يه قدم جلو اومده بود تا به قول خانم جان اشتي كنه . مهرداد روش رو برگردوند گفت . همين جوري قبول كردم . مادر به خانم جان نگاه كرد . خانم جان متوجه ي ناراحتي مامان شد . گفت : خجالت مي كشه مادر . من كه فهميدم مهرداد از كار من ناراحت شده براي اينكه از دل اونم در بيارم گفتم من هم با شما ميام تا وسايلم رو بردارم چون عمو هم بايد عادت كنه كه منو برسونه . همه خنديدن مهرداد هم برگشت يه لبخند زد . خيلي خوشحال بودم بخصوص وقتي اون حركت رو از مهرداد ديدم . نمي دونم چرا احساس خوبي داشتم.
  واي مادر من ديگه پا ندارم ببخشيد من مي شينم
  واي خدا مرگم بده خانم جان شما بفرمائيد
  تا خانم جان و مامان سرگرم تعارف بودن من سريع رفتم لباس تا اماده بشم توي راهرو به مهرداد برخوردم با شيطنت گفتم ازدستم ناراحتي . فقط نگاهم كرد سرشو تكون داد و رفت . برگشتم توي هال همه ايستاده بودن من با عجله رفتم خانم جان رو بوسيدم وگفتم
  من الان باز مزاحمتون مي شم اگه دير شد شما بخابيد
  باشه مادر الهي قربونت برم
  مامان به تلافي كار مهرداد دم در تعارف نكرد و رفت تو
  - مگه شما نمياين تو ؟
  صاحب خونه كه تعارف نكرد
  خب من كه گفتم
  تو برو ولي زود بيا 11 شبه زود بايد برگرديم
  رفتم تو مامان روي مبل نشسته بود و با ديدن من گفت ستاره
  بله
  توي اين چن وقت اتفاقي افتاده؟
  كدوم چند وقت؟
  همون چن روزي كه خونه ي مهرداد اينا بودي
  - مامان من فقط يك شب اونجا بودم . ولي اتفاق خاصي نيفتاد بجز اينكه خانم جان برام از قديما تعريف كرد ار شما و فداكاريتون از پدر و از مهرداد و پروانه
  پروانه؟ خود مهرداد هم مي دونه كه خانم جان اينا رو بهت گفته؟
  بله مي دونه
  پس دوباره فيلش ياد هندستون كرده كه اخلاقش تغير كرده
  مامان چي مي گي؟
  هيچي . تو صلاح مي دوني بريم اونجا؟
  آخه مامان هر جور صلاح مي دوني وليخانم جان خيلي خوشحال ميشه ما بريم اونجا . چطوره يه مدت رو بريم بعد اگه خوب نبود خودم يه بهونه جور مي كنم كه بريم
  چرا انقدر اصرار داري كه بريم
  من ....من.... خب دلم براي خانم جان مي سوزه
  مامان خيلي زيركه نزديك بود خودمو لو بدم چون اوضاع رو خراب ديدم گفتم ؟ پس من برم دم در به مهرداد بگم بره
  واي اصلا" يادم رفته بود نه حالا برو چون مي فهمه من ازت خاستم تغغير عقيده بدي .
  من سريع رفتم و وسايلم رو جمع كردم كارتون خيلي سنگين بود روپوش مدرسه ام رو گذاشتم توي كاروتن و كيفم رو انداختم رو كولم مامان كه منو ديد گفت چه خبره اينا رو همه واسه فردا نياز داري من گفتم ديدم ماشين هست گفتم يه مقدار بيشتر ببرم
  وسريع اومدم بيرون
  مهرداد از ماشين اومده بيرون و تا منو ديد شروع كرد به غر زدن كه الان ساعت ده دقيقه به د وازده است
  - به جاي غر زدن اينا رو از دستم بگير
  ببخشيد حواسم نبود . دختر چرا صدام نزدي . و كارتون رو ازم گرفت وروي صندلي عقب گذاشت . من سوار شدم . همين كه مهردا سوار شد مامان در روباز كرد و يك نگاه به من كرد من براش لبخند زدم ولي مامان جواب لبخند منو نداد ودر بست.


  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

 11. #10

  Star

  9

  تو خونه باز بحثتون شد؟
  - نه
  پس .....
  - نميدونم مامان اخلاقش عوض شده. نمي دونم چرا اين كارا رو مي كنه.
  چند وقت كاريش نداشته باشي درست مي شه
  - مهرداد .....نمي تونم اون مادر منه نمي تونم در موردش بي تفاوت باشم.
  هر جور مي دوني من منظور بدي نداشتم از روي شناختي كه از قبل داشتم اينو گفتم.
  من ديگه صحبت نكردم
  ستاره ازم دلخور شدي؟
  من جواب ندادم
  خب پس معلوم شد از دستم ناراحتي
  دلم نمي خاد با مامانم اون طوري رفتار كنيد/
  من هر كاري مي كنم براي توست دلم نمي خاد دوباره اون اتفاق بيفته ولي اگه تو بخاي ديگه حرفي نمي زنم . حالا ديگه از دستم دلخور نيستي؟
  من از روي شيطنت جواب ندادم . از اينكه مهرداد به ناراحتي من اهميت مي داد خوشم مي امد .
  خب چي كار كنم از دلت در بياد؟
  من باز جواب ندادم مهرداد هم متوجه شد كه دارم بازيش مي دم
  خب پس جواب نمي دي منم مي خاستم امشب يه چيزي بهت نشون بدم . ولي تو كه جوابم رو نمي دي پس ولش كن
  مهرداد درست دست روي نقطه ي ضعفم گذاشته بود چون من خيلي كنجكاو بودم . براي هميين سريع گفتم : نه ديگه دلخور نيستم
  خب پس حرف زدي
  خب چي مي خاي نشونم بدي
  حالا تا خونه صبر كن
  - تا به خونه نزديك شديم رو به مهرداد كردم
  -خب به خونه رسيديم چي ميخاي نشونم بدي ؟
  حالا تا توي خونه صبر كن
  مهرداد مي خاست تلافي كنه براي همين ديگه به روي خودم نياودردم
  كارتون را مهرداد برداشت .منم كيفم را براداشتم و با هم رفتيم داخل . همه جا تاريك بود معلوم بود خانم جان خوابيده
  - انگار خانم جان خوابه
  بله از بس خانم معطل كردن
  كيفم را گذاشتم زمين مهرداد هم كارتون را بغلش گذاشت. در را بست طرف اتاقش داشت مي رفت كه ديگه نتونستم جلوي خودم را بگيرم
  - شما گفتين بريم خونه نشونت مي دم
  خب اين تلافي اين كه جوابم نمي دادي
  - خيلي بدي . گولم زدي . چيزي تو ي كار نبود درسته.
  نه واقعا" مي خاستم نشونت بدم ولي حالا نه ؛ چون دختر خوبي بودي نشونت مي دم بيا دنبالم
  من از دلهره داشتم مي مردم .. دم اتاقي كه قبلا" برام در نظر گرفته بود ايستاد
  - قبلا" اينجا را ديدم . حالا مطمئنم گولم زديد .
  چشمهايت را ببند و در ضمن يواش حرف بزن خانم جان خوابه .
  آخه اگه چشمهام ر و ببندم توي تاريكي جلوم رو ببينم
  خودم كمكت مي كنم حالا چشم هات رو ببند
  چشمهايم را بستم . نزديك شدن مهرداد را احساس كردم . دستم را گرفت.
  يواش بيا تو
  - منو اينجوري مي كشي
  مهرداد كليد چراغ را زد
  حالا باز كن.
  يواش چشمهايم را باز كردم . جا خوردم تمام چيزهايي كه اون روز به مهرداد گفته بودم كم و بيش اونجا بود . كاغذ ديواري هاي ابي روشن با گل مليح .
  - واي خداي من پس اونروز براي اين رنگ دلخواهم را مي خاستيد . چقدر اون شب از رفتار شما ناراحت شدم .
  تا تو باشي روي من عجولانه قضاوت نكني . اون شب متوجه شدم ناراحت شدي ولي گفتم بعدا" خوت پشيمون مي شي . مي خاستم اينجا تمام بشه بعد نشونت بدم .ولي ديدم امشب بهتره . براي همين اصرار داشتم امشب بياي اينجا ولي به كسي نگو من اين كار را كردم . بگو خودت خاستي ، براي خودت مي گم
  - باشه نمي دونم چه جوري ازت تشكر كنم
  اگه بازم چيزي كمه بگو برات مي خرم
  - واي همين الان روم نمي شه نگاهتون كنم
  از اين حرفت ناراحت شدم . يعني من غريبه ام
  - نه به خدا . اخه شما تمام خرج منو مي ديد حتي خريدهاي شب عيدمم شما ميديد
  ديگه خيلي دلخور شدم تا باهات قهر نكردم از دلم در بيار وگرنه باهات قهر مي كنم
  - معذرت مي خام
  اين جوري فبول نيست بايد اشتي كنيم
  - اخه چه جوري؟
  همون جوري كه مامانت رو مي خاستي وادار به اشتي يا من بكني
  من داشتم از خجالت مي مردم اخه من از وقتي راهنمايي رفته بودم مهرداد رو نبوسيده بودم بجز عيدها اونم از وقتي دبيرستان رفته بودم مامانم نذاشته بود. براي همين نم يدونستم چي كار كنم شايد اگه قبلا" ازم مي خاست برام راحت بود ول يالان من مهرداد را به چشمي ديگر نگاه مي كردم .
  بسه دختر نمي خاد زياد تشكر كني . بايد قبول كنم كه ديگه بزرگ شدي . من هنوز تو رو همون ستاره كوچولو مي بينم .
  نمي دونم چرا از حرف مهرداد ناراحت شدم چون توي اين دوروز فهميم اونم منو دوست داره ولي نه به اين چشم . مهرداد رفت و برام كارتونم رو اورد و گوشه ي اتاق گذاشت
  ديگه فردا وسايلت رو بچين چون الان ساعت نزديك به 1 برو بخواب تا فردا بتوني سر كلاس بري . شب هب خير.
  مهرداد رفت ولي من چون از حرفش دلخور بودم ديگه اين اتاق برام قشنگي نداشت .روي لبه تختم نشستم . همه چيز قشنگ بود چه جوري تو دوروز اين كارا رو كرده بود هنوز ميز نداشتم . سليقه اش براي تخت و كاغذ ديواري خيلي خوبه . اماهنوز اتاق خيلي كار داره چون پنجره هاش پرده هم نداره . با همون لبلسهايم دراز كشيدم فكرم پيش مهرداد بود. خدايا نمي تونم احساسش رو نسبت به خودم بدونم . دوستم داره ولي نه مثل من . چشمهام مي سوخت......

  ! Love is like a war: Easy to begin Hard to end

صفحه 1 از 6 12345 ... آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

 1. [رمان] بابا لنگ دراز - جین وبستر
  توسط PATRIOT در تالار رمان و داستان کوتاه
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2014/7/19, 11:02 AM
 2. درخشان ترین ستاره های آسمان...
  توسط S H i M A در تالار گفتگوی آزاد
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2010/5/09, 03:31 PM
 3. ستاره دنباله دار شگفت انگیز شواسمان-واخمان
  توسط S H i M A در تالار گفتگوی آزاد
  پاسخ ها: 10
  آخرین ارسال: 2010/2/19, 04:20 PM
 4. اسم ستاره ها!!!
  توسط gordafarin در تالار تاپیک های قدیمی
  پاسخ ها: 2
  آخرین ارسال: 2007/7/30, 09:52 PM
 5. شیمی و ستاره های آسمان!
  توسط S H i M A در تالار تاپیک های قدیمی
  پاسخ ها: 18
  آخرین ارسال: 2007/6/24, 01:09 PM

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •