نتایح جستجو

 1. معمار پیر

  به نام معمار هستی حدایا به من کمک کن وقتی میخواهم در مورد راه رفتن دیگران نظر بدهم کمی با کفش...

  به نام معمار هستی حدایا به من کمک کن وقتی میخواهم در مورد راه رفتن دیگران نظر بدهم کمی با کفش آنها راه بروم یاحق
 2. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام امیدوارم با ورود به جمع دوستان کلبه معمار پیر دیگه قریب وتنها نباش...

  به نام معمار هستی سلام امیدوارم با ورود به جمع دوستان کلبه معمار پیر دیگه قریب وتنها نباش ببخش دیر به سایت آمدم ولی آدرس میل باکس خودت را بفرست برات میل کنم سال خوبی داشته باشی قربانت یا حق آدرس من m_moshkbar @yahoo.com
 3. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام گلم قابل تر از شما چه کسی (چوبکاری نکن ) امیدوارم سال خوبی شروع کرده...

  به نام معمار هستی سلام گلم قابل تر از شما چه کسی (چوبکاری نکن ) امیدوارم سال خوبی شروع کرده باشی وبه خوبی بگذرانی هرچند وقت هم قدم سرچشم ما بگذاری وسری به کلبه ما بزنی ومانند ستاره ای باشی تو آسمون دوستیمون وبا نور خودت شبهای تار راهنمای دوستان به کلبه معمار پیر (کلبه خودت ) باشی ببخش اگه کم...
 4. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام به نگین سبز کلبه معمار پیر امیدوارم همواره خوش وخرم سبز باشی به سبزی...

  به نام معمار هستی سلام به نگین سبز کلبه معمار پیر امیدوارم همواره خوش وخرم سبز باشی به سبزی بهار وتازگی گلهای بهاری وبا عطر بوی گلهای بهاری کلبه مارا هم عطر بهاری ببخشی امیدوارو سال خوبی داشته باشی ازاینکه همواره به کلبه خودت سر میزنی سپاس گذارم قربان قدمت یاحق
 5. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام سها جان امیدوارم سال خوبی شروع کرده باشی وبا خوشی وسلامت بگذرانی من هم...

  به نام معمار هستی سلام سها جان امیدوارم سال خوبی شروع کرده باشی وبا خوشی وسلامت بگذرانی من هم زنده ام شکر از اینکه یاد ما کردی ممنوم قربانت یاحق
 6. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام گلم امیدوارم سال خوبی را شروع کرده باشی وبه سلامتی وخوبی طی کنی چه...

  به نام معمار هستی سلام گلم امیدوارم سال خوبی را شروع کرده باشی وبه سلامتی وخوبی طی کنی چه دعایت کنم بهتر از آنکه خنده ات ازته دل وگریه ات از سر شوق باشد قربانت یاحق
 7. معمار پیر

  به نام معمار هستی سها جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه من همیشه دعا گو هستم وامیدوارم سلامت...

  به نام معمار هستی سها جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه من همیشه دعا گو هستم وامیدوارم سلامت وشاد وسبز باشی کلبه معمار پیر هم که خونه خودته خوشحال میشم قدم رنجه می کنی راستی روزت مبارک باشه قربانت یاحق مهرداد
 8. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام نگین سبز بزرگی از خودته گلم ولی دیگه دل و دماغ نمونده از اینکه به کلبه...

  به نام معمار هستی سلام نگین سبز بزرگی از خودته گلم ولی دیگه دل و دماغ نمونده از اینکه به کلبه معمار پیر سر میزنی ممنووووووووون امیدوارمبه سبزی بهار باشی مثل نگین سبزی نورانی به کلبه ماهم سبزی محبت ببخشی به همه سبز ومهربان باش قربانت یاحق
 9. معمار پیر

  به نام معمار هستی من دلم ميخواهد خانها داشته باشم پر دوست کنج هر ديوارش دوستهايم بنشينند آرام...

  به نام معمار هستی من دلم ميخواهد خانها داشته باشم پر دوست کنج هر ديوارش دوستهايم بنشينند آرام گل بگو گل بشنو هرکسي ميخواهد وارد خانه پر عشق و صفايم گردد يک سبد بوي گل سرخ به من هديه کند شرط وارد گشتن شست و شوي دلهاست شرط آن داشتن يک دل بيرنگ و رياست بر درش برگ گلي ميکوبم روي آن با قلم سبز بهار...
 10. معمار پیر

  به نام معمار هستی من دلم ميخواهد خانها داشته باشم پر دوست کنج هر ديوارش دوستهايم بنشينند آرام...

  به نام معمار هستی من دلم ميخواهد خانها داشته باشم پر دوست کنج هر ديوارش دوستهايم بنشينند آرام گل بگو گل بشنو هرکسي ميخواهد وارد خانه پر عشق و صفايم گردد يک سبد بوي گل سرخ به من هديه کند شرط وارد گشتن شست و شوي دلهاست شرط آن داشتن يک دل بيرنگ و رياست بر درش برگ گلي ميکوبم روي آن با قلم سبز بهار...
 11. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام معمار پیرم وکلبه ای دارم که دوستان به آن سری میزنندواستراحتی میکنند...

  به نام معمار هستی سلام معمار پیرم وکلبه ای دارم که دوستان به آن سری میزنندواستراحتی میکنند اگر درد دلی دارن برای هم میکنند : مقدمت گرامی باد خوشحالمان می کنی راستی ای نقاشی که گذاشته بودی منو یاد یک دوستی انداخت ویادگار از چندین سال پیش شبیه همین عکس بود وزیرش نوشته بود خدای عزیز من یک چیزی...
 12. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام نگین سبز امیدوارم حالت خوب باشه از اینکه هروقت میای تواین بیشه وستان...

  به نام معمار هستی سلام نگین سبز امیدوارم حالت خوب باشه از اینکه هروقت میای تواین بیشه وستان سری هم به کلبه معمار پیر میزنی امیدوارم جائی برای استراحت باشه وکمی از بار خستگی زندگیتو کم کنه (کلبه ما )ولیاقت درد ودل کردن رو داشته باشه ومحفل گرم دوستان بشه قربانت یاحق
 13. معمار پیر

  به نام معمار هستی ستاره جون نفرمائید شما سرور مائید امیدوارم هرکجا هستی خوب باشی ومثل ستاره...

  به نام معمار هستی ستاره جون نفرمائید شما سرور مائید امیدوارم هرکجا هستی خوب باشی ومثل ستاره همیشه توآسمان بدرخشی از اینکه سری میزنی ممنونم -وقتی نیستی وسری نمیزنی دلم براتون تنگ میشه قربانت یاحق
 14. معمار پیر

  به نام معمار هستی معمار جان سلام پیدات نیست امیدوارم حالت خوب باشد اگه از اینورا رد شدی سری...

  به نام معمار هستی معمار جان سلام پیدات نیست امیدوارم حالت خوب باشد اگه از اینورا رد شدی سری به کلبه ما بزن قربانت یاحق
 15. معمار پیر

  به نام معمار هستی سها جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه پیدات نیست میای میری سری به کلبه...

  به نام معمار هستی سها جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه پیدات نیست میای میری سری به کلبه معمار پیر نمی زنی باشه ما هم صبر میکنیم چون همه چیز نوش خوبه دوست کهنش قربانت یاحق
 16. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام گلم سری به معمار پیر نمی زنی باشه اگه از حالم بپرسی خوبم راستی میدونی...

  به نام معمار هستی سلام گلم سری به معمار پیر نمی زنی باشه اگه از حالم بپرسی خوبم راستی میدونی دوستان خوب مثل ستاره هستند حتی اگه آسمان هم ابری باشه با میدونی که سرجاشون قرار دارند شما هم برای من همیشه سرجات قرار داری حتی اگه آسمان دلت از دستم ابری باشه ورعدوبرق هم بزنه سری به کلبه معمار پیر...
 17. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام گلم سری به معمار پیر نمی زنی باشه اگه از حالم بپرسی خوبم راستی میدونی...

  به نام معمار هستی سلام گلم سری به معمار پیر نمی زنی باشه اگه از حالم بپرسی خوبم راستی میدونی دوستان خوب مثل ستاره هستند حتی اگه آسمان هم ابری باشه با میدونی که سرجاشون قرار دارند شما هم برای من همیشه سرجات قرار داری حتی اگه آسمان دلت از دستم ابری باشه ورعدوبرق هم بزنه سری به کلبه معمار پیر...
 18. معمار پیر

  به نام معمار هستی باسلام خدمت ستاره گلم امیدوارم خوب باشی من هم اگر بپرسی !!!!!!!!! ای خوبم...

  به نام معمار هستی باسلام خدمت ستاره گلم امیدوارم خوب باشی من هم اگر بپرسی !!!!!!!!! ای خوبم سری به کلبه معمار پیر بزن قربانت یاحق
 19. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام نگین سبزم امیدوارم خوب باشی وهمیشه سبز بمانی سری به کلبه معمار پیر نمی...

  به نام معمار هستی سلام نگین سبزم امیدوارم خوب باشی وهمیشه سبز بمانی سری به کلبه معمار پیر نمی زنی (امیدوارم هرکجا هستی گریه ات از سر شوق ---- خنده ات از ته دل باشد ) قربانت یاحق
 20. معمار پیر

  به نام معمار هستی سلام جیران جان امیدوارم حالت خوب باشه من هم خوبم ببخشید کمی سرم شلوغه از...

  به نام معمار هستی سلام جیران جان امیدوارم حالت خوب باشه من هم خوبم ببخشید کمی سرم شلوغه از اینکه به کلبه معمار پیر سری میزنی خوشحالم به امید موفقیت قربانت یاحق
بالا