نتایح جستجو

  1. A

    لیگنین چیست؟

    سلام : شمادمورد نحوه ی استخراج لیگنین صحبت کردید. آیا درموردنحوه ی دقیق این جداسازی میتونید من رو مطلع کنید؟منظورم میزان اسید ، باز و... که فرمودید باتشکر فراون
بالا