نتایح جستجو

 1. misag

  سلام یک پروژه سیتم کتابخانه با زبان پی اچ پی میخواستم. ندارید برام بفرستید.ممنونم

  سلام یک پروژه سیتم کتابخانه با زبان پی اچ پی میخواستم. ندارید برام بفرستید.ممنونم
 2. misag

  سلام.پروژه ++Cزیر رو ندارید برام بفرستید: سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك...

  سلام.پروژه ++Cزیر رو ندارید برام بفرستید: سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد. برنامه‌شما باید حاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش دهد.اگرشخص1تايپ...
 3. misag

  سلام.پروژه زیر رو ندارید برام بفرستید: سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك...

  سلام.پروژه زیر رو ندارید برام بفرستید: سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد. برنامه‌شما باید حاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش دهد.اگرشخص1تايپ...
 4. misag

  سلام یک پروژه دارم واسه ساختن یک سیستم مانند یک فروشگاه,کتابخانه یا مدرسه به کمک پی اچ پی...

  سلام یک پروژه دارم واسه ساختن یک سیستم مانند یک فروشگاه,کتابخانه یا مدرسه به کمک پی اچ پی. میتونید کمکم کنید. با تشکر....Misag
 5. misag

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه...

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نی..! اگه داری برام بفرست ....! ممنونم...​
 6. misag

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه...

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نی..! اگه داری برام بفرست ....! ممنونم...​
 7. misag

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه...

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نی..! اگه داری برام بفرست ....! ممنونم...​
 8. misag

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه...

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نی..! اگه داری برام بفرست ....! ممنونم...​
 9. misag

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا ...

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نیست..! اگه داری برام بفرست ....! ممنونم...​
 10. misag

  طراحی سایت با php

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نیست..! اگه کسی داره برام بفرسته ....! ممنونم...
 11. misag

  دانلود نرم افزار و کتاب مرجع PHP و MySQL همراه با وب سرور

  سلام یه پروژه پایان ترم دارم با PHP Mysql ؛یک سیستم فروشگاه یا کتابخانه یا دانشگاه یا .... باشه مهم نی..! اگه کسی داره برام بفرسته ....! ممنونم...
 12. misag

  *** آشنایی و گفتگوی بچه های کامپیوتر....***

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد.برنامه‌شمابايدحاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش...
 13. misag

  سلام مهندس. پروژه ای رو که برای دوستتون امیر قاسمیان فرستادم دم دست ندارید برام بفرستید. متن...

  سلام مهندس. پروژه ای رو که برای دوستتون امیر قاسمیان فرستادم دم دست ندارید برام بفرستید. متن پروژه توی صفحه شخصی ایشون هست میتونی اونجا ببینی...! باتشکر؛....Misag
 14. misag

  سلام.ممنونم راضی به زحمت نیستم...! گفتم شاید پروژه آماده شو جایی دیده باشید. تا پایان ماه فرصت...

  سلام.ممنونم راضی به زحمت نیستم...! گفتم شاید پروژه آماده شو جایی دیده باشید. تا پایان ماه فرصت هست واسه نوشتنش.یه کارش میکنم. با تشکر از لطفتون؛...Misag
 15. misag

  دانلود کلاس های آموزش مبانی ++C/C دکتر بازرگان - استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد.برنامه‌شمابايدحاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش...
 16. misag

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي...

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد.برنامه‌شمابايدحاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش...
 17. misag

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي...

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد.برنامه‌شمابايدحاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش...
 18. misag

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي...

  سلام.پروژه ++C زیر رو ندارید برام بفرستید.ممنونم! سيستم رزرو شركت هواپيمايي يك شركت هواپيمايي خواسته يك برنامه براي رزرونمودن صندليهاي هرپروازتنهاهواپيمااين شركت(باظرفيت ده صندلي)بنويسيد.برنامه‌شمابايدحاوي دوگزينه‌يPlease type 1 for “First Class”و Please enter 2 for “Economy”رانمايش...
 19. misag

  راهنمایی برای چند برنامه در C#

  Salam پروژه زیر رو ندارید برام بفرستی...!به زبان ++C يك شركت هواپيمايي ازشماخواسته يك برنامه براي رزرو نمودن صندلي‌های هر پرواز تنها هواپيماي اين شركت(با ظرفيت ده صندلي)بنويسيد. برنامه‌ي شمابايدحاوي دوگزينه‌ي Please type 1 for “First Class” و Please enter 2 for “Economy”رانمايش دهد.اگرشخص 1 تايپ...
 20. misag

  Salam پروژه زیر رو نداری برام بفرستی...!به زبان ++C يك شركت هواپيمايي ازشماخواسته يك برنامه براي...

  Salam پروژه زیر رو نداری برام بفرستی...!به زبان ++C يك شركت هواپيمايي ازشماخواسته يك برنامه براي رزرو نمودن صندلي‌ هر پرواز تنها هواپيماي اين شركت(با ظرفيت ده صندلي)بنويسيد. برنامه‌ي شمابايدحاوي دوگزينه‌ي Please type 1 for “First Class” و Please enter 2 for “Economy”رانمايش دهد.اگرشخص 1 تايپ...
بالا