نتایح جستجو

 1. mehryas

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)
 2. mehryas

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)
 3. mehryas

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ:)
 4. mehryas

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ

  ﺳﺎﻝ ۹۳، ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﻦ ﺻﻠﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺕ
 5. mehryas

  در شادی ها"علت"باشیم، نه شریک... و در غم ها... "شریک"باشیم، نه علت (زرتشت)

  در شادی ها"علت"باشیم، نه شریک... و در غم ها... "شریک"باشیم، نه علت (زرتشت)
 6. mehryas

  اهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد... یادت می ارزد به تمام کسانیکه بودن هایشان بوی...

  اهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد... یادت می ارزد به تمام کسانیکه بودن هایشان بوی بیزاری میدهد...
 7. mehryas

  سلام خوبم حسین جان تو خوبی؟ ما رو نمیبینی ناراحتی؟!:D

  سلام خوبم حسین جان تو خوبی؟ ما رو نمیبینی ناراحتی؟!:D
 8. mehryas

  ميگن دلاي خوب تو دنيا كمن ولي با معرفتاش به ياد همن.

  ميگن دلاي خوب تو دنيا كمن ولي با معرفتاش به ياد همن.
 9. mehryas

  سلام (ماچ)، عید ( ماچ)، شما(ماچ)، هم(ماچ) ،پیشاپیش(ماچ) مبارک(ماچ) ...:D

  سلام (ماچ)، عید ( ماچ)، شما(ماچ)، هم(ماچ) ،پیشاپیش(ماچ) مبارک(ماچ) ...:D
 10. mehryas

  قصه بعضی رفقــــا،قصه دمپایی های خوابگاه سربازیه... هیچ وقت لنگشون پیدا نمیشه!!!

  قصه بعضی رفقــــا،قصه دمپایی های خوابگاه سربازیه... هیچ وقت لنگشون پیدا نمیشه!!!
 11. mehryas

  بزرگی مهندس تا بوه د خستگی پیل با:D ایشالا هه سلامت بای.

  بزرگی مهندس تا بوه د خستگی پیل با:D ایشالا هه سلامت بای.
 12. mehryas

  خوش بحالم که میرم بهشت جهنم هم سی تو!!!:D

  خوش بحالم که میرم بهشت جهنم هم سی تو!!!:D
 13. mehryas

  مرسی خوبم تو خوبی؟ ای میگذرونیم بد نیستن چیزی نموده که دیگه بریم اون دنیا از دست این درس!!!!:D

  مرسی خوبم تو خوبی؟ ای میگذرونیم بد نیستن چیزی نموده که دیگه بریم اون دنیا از دست این درس!!!!:D
 14. mehryas

  جمله های كوتاه با يك دنيا معنا

  انقدر از تنهایی نترس تو تنهایی وارد این دنیا شدی
 15. mehryas

  تسلیـتــــــــــ ... sara23...

  اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد
 16. mehryas

  خان کم پیدایی ؟ تحویل نمیری د وقتی ک پیدار بیییه؟!!!:D

  خان کم پیدایی ؟ تحویل نمیری د وقتی ک پیدار بیییه؟!!!:D
 17. mehryas

  ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ ﺑﺨﺮﻡ? ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺗﺎﭘﻨﺠﻢ...

  ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ ﺑﺨﺮﻡ? ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺗﺎﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮﻫﻤﺶ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ... ﺩﯾﭙﻠﻤﺶﻡ ﺑﺎﻣﻌﺪﻝ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ...
 18. mehryas

  تسلیـتــــــــــ ... sara23...

  ایشالا ک غم اخرت باشه سارای عزیز خدا به تو و مخصوصا مادرت صبر بده اللهم صلی علی محمد و ال محمد ایمانه د غم خود شریک دونسه با.
 19. mehryas

  [IMG]

  [IMG]
 20. mehryas

  [IMG]

  [IMG]
بالا