نتایح جستجو

 1. جاده

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد...

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد که تندرستی و برکت و ایمان و مهر در وجود تک تک مخلوقاتت جاری شود...باشد که هر کجا بیماری هست هم اکنون سلامتی باشد...باشد که هر کجا اسیری چه در زندان بیرون و چه در زندان درون هست هم اکنون اراده ی تو او...
 2. جاده

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد...

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد که تندرستی و برکت و ایمان و مهر در وجود تک تک مخلوقاتت جاری شود...باشد که هر کجا بیماری هست هم اکنون سلامتی باشد...باشد که هر کجا اسیری چه در زندان بیرون و چه در زندان درون هست هم اکنون اراده ی تو او...
 3. جاده

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد...

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد که تندرستی و برکت و ایمان و مهر در وجود تک تک مخلوقاتت جاری شود...باشد که هر کجا بیماری هست هم اکنون سلامتی باشد...باشد که هر کجا اسیری چه در زندان بیرون و چه در زندان درون هست هم اکنون اراده ی تو او...
 4. جاده

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد...

  خداوندا امروز را اینگونه دعا میکنیم :باشد که آرامش و عشق و صلح در تمامی کائناتت جاری شود...باشد که تندرستی و برکت و ایمان و مهر در وجود تک تک مخلوقاتت جاری شود...باشد که هر کجا بیماری هست هم اکنون سلامتی باشد...باشد که هر کجا اسیری چه در زندان بیرون و چه در زندان درون هست هم اکنون اراده ی تو او...
 5. جاده

  گوش کن خاموش ها گویا ترند در خموشی های من فریادهاست

  گوش کن خاموش ها گویا ترند در خموشی های من فریادهاست
 6. جاده

  در خیالات خودم ، در زیر بارانی که نیست ! می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست !می نشینم...

  در خیالات خودم ، در زیر بارانی که نیست ! می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست !می نشینم روبرویت ، خستگی در می کنم چای می ریزی برایم ، توی فنجانی که نیست میخندی و می پرسی که حالت بهتر است !؟ باز میخندم که(خیلی ) !...گرچه می دانم که نیست چشم می دوزم به چشمت ، می شود آیا کمی دستهایم را بگیری...
 7. جاده

  بر سر سفره احساس ، اگر جایی بود سخن ساده ی تبریک مرا جا بدهید . سین هشتم ،سخن ساده ی تبریک من...

  بر سر سفره احساس ، اگر جایی بود سخن ساده ی تبریک مرا جا بدهید . سین هشتم ،سخن ساده ی تبریک من است. جا سر سفره اگر نیست، به دل ها بدهید . سالی خوش را برایتان آرزومندم:gol::gol::gol::gol:
 8. جاده

  مرسی از مهربونیت

  مرسی از مهربونیت
 9. جاده

  سال نو مبارک مبارک:gol::gol::gol::gol::gol::gol:

  سال نو مبارک مبارک:gol::gol::gol::gol::gol::gol:
 10. جاده

  سال نو مبارک:w33::w32::w27:

  سال نو مبارک:w33::w32::w27:
 11. جاده

  :gol::gol::gol::gol::gol:اگر کسی را یافتی که در لبخندت ، غمت را دید . در سکوتت، حرفهایت راا شنید...

  :gol::gol::gol::gol::gol:اگر کسی را یافتی که در لبخندت ، غمت را دید . در سکوتت، حرفهایت راا شنید و در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایی زندگی توست .( دکتر شریعتی)
 12. جاده

  دوستی کلام زیبایست که هرکس درکش کرد ترکش نکرد

  دوستی کلام زیبایست که هرکس درکش کرد ترکش نکرد
 13. جاده

  خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی /بشنود یک نفر از نامزدش دل برده/مثل یک افسر تحقیق...

  خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی /بشنود یک نفر از نامزدش دل برده/مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی/که به پرونده جرم پسرش برخورده /خسته ام مثل پسر بچه که در جای شلوغ /بین دعوای پدر مادر خود گم شده است / خسته مثل زنی راضی شده به مهر طلاق / که پس از بخت بدش سوژه مردم شده است /خسته مثل پدر که پسر...
 14. جاده

  رد پای احساس ...

  این غم بی حیا مرا باز رها نمیکند ، از غم و ناله های من هیچ حیا نمیکند، گشته زناله نای من، خوشتر از گلوی نی ، ناله اثر نمیدهد ، نای نوا نمیکند، رفته و میرود هنوز هرکی به هرکجا ، تکیه به زندگی مکن عمر وفا نمیکند گفت هم نی آه ترا گریه ز چیست ، گفتیش ، آنچه که اشک میکند آب بقا نمیکند
 15. جاده

  این غم بی حیا مرا باز رها نمیکند ، از غم و ناله های من هیچ حیا نمیکند، گشته زناله نای من، خوشتر...

  این غم بی حیا مرا باز رها نمیکند ، از غم و ناله های من هیچ حیا نمیکند، گشته زناله نای من، خوشتر از گلوی نی ، ناله اثر نمیدهد ، نای نوا نمیکند، رفته و میرود هنوز هرکی به هرکجا ، تکیه به زندگی مکن عمر وفا نمیکند گفت هم نی آه ترا گریه ز چیست ، گفتیش ، آنچه که اشک میکند آب بقا نمیکند ...
 16. جاده

  معلم نیستم ، تا عشق را به تو بیاموزم! ماهیان برای شنا کردن ، نیازی به آموزش ندارند! پرندگان نیز...

  معلم نیستم ، تا عشق را به تو بیاموزم! ماهیان برای شنا کردن ، نیازی به آموزش ندارند! پرندگان نیز برای پرواز ...به تنهایی شنا کن ! به تنهایی بال بگشا ! عشق , کتابی ندارد ! عاشقان بزرگ جهان خواندن نمیدانستند!
 17. جاده

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه...

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ، آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تورا زیباترین معصوم دنیا میکند ..پس خود را گناهکار مبین من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... وتنها یکی سپاسش گفت !!! من...
 18. جاده

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه...

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ، آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تورا زیباترین معصوم دنیا میکند ..پس خود را گناهکار مبین من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... وتنها یکی سپاسش گفت !!! من...
 19. جاده

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه...

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ، آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تورا زیباترین معصوم دنیا میکند ..پس خود را گناهکار مبین من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... وتنها یکی سپاسش گفت !!! من...
 20. جاده

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه...

  این نوشته شهاب حسینی خیلی زیباست : اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت ..دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ، آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تورا زیباترین معصوم دنیا میکند ..پس خود را گناهکار مبین من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... وتنها یکی سپاسش گفت !!! من...
بالا