نتایح جستجو

 1. MoHsEN M.P

  بله زهرا

  بله زهرا
 2. MoHsEN M.P

  اره اون زمونه رو خوب يادم مونده

  اره اون زمونه رو خوب يادم مونده
 3. MoHsEN M.P

  از اولي تا الان عكس خودمه

  از اولي تا الان عكس خودمه
 4. MoHsEN M.P

  منم خودم يادم نميومد الان بعد چند ساله اومدم ٢٠١٢ باهم تو يه تاپيكي حرف ميزديم

  منم خودم يادم نميومد الان بعد چند ساله اومدم ٢٠١٢ باهم تو يه تاپيكي حرف ميزديم
 5. MoHsEN M.P

  وحيد تو هنوز ميايي اينجاا

  وحيد تو هنوز ميايي اينجاا
 6. MoHsEN M.P

  سلاممممم

  سلاممممم
 7. MoHsEN M.P

  منم زياد نميرم خيلي كم

  منم زياد نميرم خيلي كم
 8. MoHsEN M.P

  اره از وقتي تلگرام اومد ديگه همه تو تلگرامن كسي اينجا نميادج

  اره از وقتي تلگرام اومد ديگه همه تو تلگرامن كسي اينجا نميادج
 9. MoHsEN M.P

  سلام خوبي وروجك قبلا يه بنده خدايي بود برامون اهنگ ميزاشت يادش بخير

  سلام خوبي وروجك قبلا يه بنده خدايي بود برامون اهنگ ميزاشت يادش بخير
 10. MoHsEN M.P

  باشه مزاحم ميشم

  باشه مزاحم ميشم
 11. MoHsEN M.P

  ما رو هم دعوت كن تهرون خخخ

  ما رو هم دعوت كن تهرون خخخ
 12. MoHsEN M.P

  بيايد قدمتون رو چشم كاري هم داشتي بگو

  بيايد قدمتون رو چشم كاري هم داشتي بگو
 13. MoHsEN M.P

  خوب بود يزد ؟

  خوب بود يزد ؟
 14. MoHsEN M.P

  همه فاميل دارن ميگن لهجه هم داره كرموني ميشه كرمون نرفتي ؟ يزد چي اومدي

  همه فاميل دارن ميگن لهجه هم داره كرموني ميشه كرمون نرفتي ؟ يزد چي اومدي
 15. MoHsEN M.P

  مرسي يزدم همينه فقط سرماست لهجمبرگشته كرموني شده اومدم بگم سرمايه

  مرسي يزدم همينه فقط سرماست لهجمبرگشته كرموني شده اومدم بگم سرمايه
 16. MoHsEN M.P

  هيچي سلامتي در گير كارو گرفتاريم خوبم تو چطوري تهرون هواش خوبه

  هيچي سلامتي در گير كارو گرفتاريم خوبم تو چطوري تهرون هواش خوبه
 17. MoHsEN M.P

  سلام زهرا خانوم

  سلام زهرا خانوم
 18. MoHsEN M.P

  زمستون ما تابستون شماست

  زمستون ما تابستون شماست
 19. MoHsEN M.P

  حالا هم كه هوا سرده از هواي شما گرم تره

  حالا هم كه هوا سرده از هواي شما گرم تره
 20. MoHsEN M.P

  دروغ نگم اين چند روزه كه خوب نيستم سرما شديد تند تند امپول دارم ميزنم امتحانام هم هست

  دروغ نگم اين چند روزه كه خوب نيستم سرما شديد تند تند امپول دارم ميزنم امتحانام هم هست
بالا