نتایح جستجو

  1. ج

    جمله و متن انگلیسی با ترجمه فارسی

    :LOL::cautious:It's easy to quit smoking. I've done it hundreds of times. Mark Twein ترک سیگار آسان است. من صدها بار این کار را انجام داده ام.
بالا