نتایح جستجو

 1. حافظ CRAZY

  به دنبال چيستي اي انسان؟

  به راستي به دنبال چيستي؟ ....همانند پادشاهان پرغرور و سلطه جو روي تخت روياهايت لميده اي......پاهايت را دراز كرده اي و شكمت را كه پر از زباله است به هوا مينشاني......و تنها اين را مي گويي : دلغكان را بگوييد وارد شوند.....شاعران را هم وارد كنيد تا كمي از من تمجيد كنند......اما ديگر اينگونه...
 2. حافظ CRAZY

  روزي كه خدا متولد شد

  اوايل تاريخ بشريت بود....تنها نسل هاي اوليه انسان بوجود آمده بود و تقريبا همگي به طور پراكنده زندگي مي كردند.....جنگل انبوه بود و سرشار از هر گونه حيوانات درنده.......از درون غار مردي با شك و شبهه به بيرون مي نگريست......انگار مي خواست حال و هواي بيرون غار را چك كند....همه جا آرام بود.....پس...
 3. حافظ CRAZY

  راز { قدرت تفكر }

  مدت هاست كه نويسندگان و بزرگان در مورد موضوعي به نام قدرت تفكر صحبت مي كنند .. اتفاقات عجيب و غريبي كه گاها رخ داده , جذب خواسته ها تنها با نيروي تفكر و ......... اما حقيقت چيست ؟ چنين چيزي امكان پذير است ؟ مي خواهم در مورد همين موضوع مسائلي را بگويم كه شايد كمتر شنيده باشيد اصولا در مبحث...
 4. حافظ CRAZY

  قلب تو قلب پرندس پوستت اما ......

  در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي خورد و مي تراشد. اين دردها را نمي شود به كسي اظهار كرد چون عموما عادت دارند كه اين دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيشامدهاي نادر و عجيب بشمارند و اگر كسي بگويد يا بنويسد مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان سعي مي كنند آن را با...
بالا