نتایح جستجو

 1. DONYA16822

  زمستـان در راه است و پاییـز در حـال گذر ...

  زمستـان در راه است و پاییـز در حـال گذر ... زوزه ی باد درکوچه ای بی عابر فرار برگهای زرد چنارو صدای خش خش قدمهاشانو من تنها نشسته باشم کنجیو دلم هزار جا در گردشو افکارم در کودکی، سِـیر کنانو نفس، آرام و باد ،در شش هاچه خنکایی دارد پاییزنوک انگشتان ،سرد سرداندکی آن سوتر هم ؛نورکم سوی خورشید...
 2. DONYA16822

  کودک ماجراجو در خواب...! (خیلی جالبه)

  پروژه عکاسی دیدنی از خلاقیت های جالب یک مادر هنرمند با کودک خوابش.
 3. DONYA16822

  شعـر و تصاویـری از جنـس قـطـرات بـاران

  شعـر و تصاویـری از جنـس قـطـرات بـاران زیر باران بیا قدم بزنیم حرف نشنیده ای بهم بزنیم نو بگوییم و نو بیندیشیم عادت كهنه را به هم بزنیم وزباران كمی بیاموزیم كه بباریم و حرف كم بزنیم كم بباریم اگر ولی همه جا عالمی را به چهره نم بزنیم چتر را تا كنیم و خیس شویم لحظه ای پشت پا به غم بزنیم...
 4. DONYA16822

  قدم زدن در کوچه باغ های بی قرار پاییز

  قـدم زدن در کوچـه باغ​های بی قـراری پاییـز پاییز با دیگر فصل ها تفاوت دارد. یعنی خودش را متمایز می کند. غرور و دلفریبی اش خوب دلبری می کند. پاییز به خش خش برگ ها و صدای باران نیست که عاشقانه می آید و می رود، به حس غریبی است که تو را برمی دارد، به خیابان می برد و وقتی به خودت می آیی که ساعت ها...
 5. DONYA16822

  وقتی هنـر رنگ پـاییـز به خـود می گیـرد

  وقتیهنـررنگپـاییـزبهخـودمیگیـرد
 6. DONYA16822

  دهـکده زیبـای یک زوج جوان خوش ذوق بـر روی درختان

  دهـکده زیبـای یک زوج جوان خوش ذوق بـر روی درختان یک زوج جوان خوش ذوق کاستاریکایی تعدادی سوییت بر روی درختان جنگل منظقه ای خود ساخته اند. این ذوج نه تنها در این دهکده کوچک بالای درختان زندگی میکنند بلکه اطاق و سوییت های آن را نیز به سایرین اجاره میدهند. با دیدن تصاویر زیر شما نیز در این تجربه...
 7. DONYA16822

  سردی من، در قدمت گرم باد...

  سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان گرامی باد.
بالا