نتایح جستجو

 1. alimabodi

  دوستان تو رو خدا کمک کنید.اورژانسی هست

  من امسال واحد علوم و تحقیقات تبریز در طراحی کاربردی قبول شدم ولی میخوام تبدیل بخونم.چون لیسانسم سیالاته پرسیدم گفتن میتونی تکمیل ظرفیت شرکت کنی نمرم 5104 اخرین قبولی 5248 تکمیل ظرفیت میتونم ازاد تبریز قبول بشم؟؟؟ یا برم طراحی ثبت نام کنم؟
 2. alimabodi

  دوستان تو رو خدا کمک کنید.اورژانسی هست

  من امسال واحد علوم و تحقیقات تبریز در طراحی کاربردی قبول شدم ولی میخوام تبدیل بخونم.چون لیسانسم سیالاته پرسیدم گفتن میتونی تکمیل ظرفیت شرکت کنی نمرم 5104 اخرین قبولی 5248 تکمیل ظرفیت میتونم ازاد تبریز قبول بشم؟؟؟ یا برم طراحی ثبت نام کنم؟
 3. alimabodi

  دانشگاه ازاد واحد بناب

  بچه های ازاد بناب بشتابید
بالا