نتایح جستجو

 1. SH.Aghighi

  slm..mamnon babate axaye ziba.dar panahe haq bashid

  slm..mamnon babate axaye ziba.dar panahe haq bashid
 2. SH.Aghighi

  salam golam.khobi?mage mishe yadam nabashe,in roza kheyli dargiram ama be zodi miam.man hamishe...

  salam golam.khobi?mage mishe yadam nabashe,in roza kheyli dargiram ama be zodi miam.man hamishe be yade dostaye khobam to in bashgah hastam movazebe khodet bash..dar panahe haq bashi
 3. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 4. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 5. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 6. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 7. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 8. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 9. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 10. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 11. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 12. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 13. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 14. SH.Aghighi

  [IMG]

  [IMG]
 15. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یکی رو آروم میکنی آرومش...
 16. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 17. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 18. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 19. SH.Aghighi

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک...

  دل تکونی از خونه تکونی واجب تره دلتو بتکون ازحرفها بغضها آدما دلتو بتکون ازهرچی که تو این یک سال..... یادش دلتو به درد آورد از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدیشون دلتو بتکون از کوتاهی های خودت اگه با یه ببخشید!من هم مقصر بودم یک رو آروم میکنی آرومش...
 20. SH.Aghighi

  سلام مهندس تولدتون مبارک..با ارزوی بهترینها برای شما...پایدار باشید.. [IMG]

  سلام مهندس تولدتون مبارک..با ارزوی بهترینها برای شما...پایدار باشید.. [IMG]
بالا