نتایح جستجو

  1. nina_taknam

    تفاوت دختر در ایران و آمریکا

    تفاوت دختر در ایران و آمریکا (طنز) :D امریکا : جنس: دختر مکان: شمال اورگان، غرب ولایات المتحده سن: بین بیست تا بیست و پنج تحصیلات: فوق لیسانس رشته زیست شناسی، لیسانس بیوشیمی، دانشجوی دکترای میکروبیولوژی موضوع پایان نامه: تاثیر میکرو ارگانیک های هوازی در محافظت گیاهان شاخه کریپتوناموس در...
بالا