نتایح جستجو

  1. K.K.J

    روز میلاد تو آغاز نفس های من است

    شاخه های گل رز همه تصویر تواند.....و تو ای عشق اهورایی من...روز میلاد تو آغاز نفس های من است......
  2. K.K.J

    کویر هم دیدنی است....

    کویر شهداد کرمان یکی از زیباترین مناظر کویری ایران در دل کویر لوت است. این کویر به دلیل وجود بلندترین تپه های شنی - کلوت های بی نظیر و رودخانه شور در دنیا بی نظیر است.
بالا